Bűnbánat

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2023. október 24. kedd

A 2023. szeptember 30-i Országos Karizmatikus Találkozón elhangzott, Bartha Angéla SSS és Kunszabó Zoltán által írt majd kiegészített bűnbánati szempontok:

Különleges időket élünk. Látszólag békében, fejlődési lehetőségek között, de ha jobban megnézzük, rengeteg fájdalom, szomorúság, szakadás üli meg a szívünket.
Személyesen, családon belül, közösségileg és a társadalomban egyaránt.
Pedig Atyánk szerető gyermekei vagyunk, akikre áldását minden nap árasztja. Gondviselésének fényében járhatjuk utunkat,
Szentlelke megerősít minket a hitben, örömben, és lelkesedésben,
Jézus tanítványaiként átélhetjük, hogy meg vagyunk váltva a haláltól, sőt az ő győztes csapatához tartozhatunk.
A Feltámadt Krisztus zászlaját hoztuk ide közétek, hogy hálát adjunk az ő megtestesülésért, szabadításáért.
Fehér az alapja, az isteni tisztaság színe, és a piros kereszt, amely Jézus áldozatára, ugyanakkor a szeretetére is utal. Az Ő megváltása mindenkié.
Feltámadása a mi nagy reményünk. Győzelmi zászlaja bátorít minket.
Erre a megerősítésre szükségünk van, ha őszintén magunkba nézünk, számos seb gátolja, hogy igazán örüljünk, Gyógyulásra szorulunk.
Azt gyógyítja meg az orvos is, amit elé tárunk.
Tárjuk most szerető Atyánk elé bűneinket, hogy meggyógyulva legyünk újra épek, és krisztusi emberek.
Tegyük ezt közösen a Tízparancsot és a Nyolc boldogság szempontjait  együtt szem előtt tartva. Az Ószövetség és az Újszövetség útjelzői mentén.
Jézus Krisztus zászlaja alá hívunk Titeket, mint az ő imádkozó seregét, akik által Ő cselekedni akar! De nem vagyunk erre alkalmasak, ha még az ellenséggel is szövetségben vagyunk. Mondjuk fel a bűnnel kötött kompromisszumokat! Legyen egyértelmű, hogy melyik zászló alatt állunk!
A Katolikus Karizmatikus Megújulás nevében állunk itt és tartunk bűnbánatot mindannyiunkért. Az elmúlt évtizedekben minket is mindenféle bűn beszennyezett. Sok mindenért bűnbánatot tartunk, természetesen Te csak azokat a dolgokat „vedd magadra”, amik tényleg rád vonatkoznak. Nem azért vagyunk itt, hogy lenyomjunk Téged, hanem hogy az Igazság szabaddá tegyen bennünket! Jöjj, Igazság Lelke, Vigasztalónk! Te győzz meg minket a bűnről, az Igazságról és az ítéletről!

1.     URADAT ISTENEDET IMÁDD, ÉS CSAK NEKI SZOLGÁLJ!
BOLDOGOK A LELKI SZEGÉNYEK, MERT ÖVÉK A MENNYEK ORSZÁGA.
Atyánk elismerjük, hogy nemegyszer kimondjuk, hogy imádunk egy helyzetet, egy ételt, vagy egy zenét, de azt alig, hogy téged imádunk.
Atyánk elismerjük, hogy vannak házi bálványaink: az egónk, csak az én családom, csak az én közösségem, csak az én lelkiségem. Bocsásd meg túlzott magabiztosságunkat, azt a gőgös mentalitást: majd én.
Uram irgalmazz!   
Atyánk, bocsásd meg nekünk, hogy még mindig hurcoljuk magunkban a téves istenképeket, pedig nagyszerű tanításokat hallottunk már ezekkel kapcsolatban. Bocsásd meg, hogy elbújunk előled.
Bocsásd meg ha érintettek vagyunk babonasággal, asztrológiával, horoszkópozással, okkultizmussal, más vallásokból átszűrődő tévtanításokkal, reinkarnációba vetett hittel. Bocsásd meg, ha gyakoroltuk az agykontrolt, reikit, jógát, transzecendentális meditációt.
Uram irgalmazz!   
Kérünk gyógyítsd meg a megfelelési kényszerünket, perfekcionizmusunkat, amivel ki akarjuk érdemelni a szeretetedet, pedig az ingyenes, és másoknak is meg akarunk felelni, miközben majd bele pusztulunk, hogy bebizonyítsuk saját magunknak is, hogy értékesek vagyunk.
Bocsásd meg kishitűségünket, és hogy sokszor visszavesszük életünk irányítását, mert nem bízunk eléggé abban, hogy az áldásoddal gondunkat viseled.
Uram irgalmazz!
Szentlélek kérünk gyógyítsd meg az agresszivitásunkat, amikor a saját akaratunkat kívánjuk megvalósítani, és nem akarjuk vagy nem merjük megkérdezni, hogy mi is Atyánk akarata?
Uram irgalmazz!
Bocsáss meg minden féltékenységet, irigységet, amivel az Isten országát gyengítettük akár az egyházban, akár a társadalomban.
Uram irgalmazz!

2.    parancs: ISTEN NEVÉT HIÁBA NE VEDD! BOLDOGOK AKIK SÍRNAK. MERT ŐK VÍGASZTALÁST NYERNEK.
Bocsásd meg, hogy káromoltuk a Te nevedet, tiszteletlenül beszéltünk Rólad és a hozzád tartozókról: Máriáról és a szentekről, angyalaidról, a Szentírásról, az Egyházról és egyes tanításairól, a szentségekről.
Uram irgalmazz!
Bocsáss meg, kérlek, amikor megtörtük a Te nevedben tett eskünket vagy ígéretünket, különösen a házastársi eskü ígéreteit, egyházi fogadalmainkat és a szentgyónás erősfogadásait. Bocsáss meg, hogy sokszor nem teljesítettük ima- vagy böjti vállalásainkat, kötelezettségeinket!
Uram, irgalmazz!
Bocsásd meg, amikor rád hivatkozva másokat manipuláltunk, félrevezettünk, mások fölött hatalmaskodtunk, amikor rád hivatkozva saját céljainkat akartuk megvalósítani!
Uram irgalmazz!
Bocsáss meg, amikor a Te neveddel takarózunk. Bűneinket és hibáinkat úgy állítjuk be, mintha mi csak Neked engedelmeskednénk, amikor ilyeneket teszünk!
Bocsásd meg, amikor nem a te nevedet dicsőítettük meg munkánk, szolgálataink közösségeink közepette, hanem a miénket.
Köszönjük, hogy te letörlöd a mi könnyeinket, és a te neved oltalam felettünk. Bocsásd meg, amikor nem hisszük ezt el.
Uram, irgalmazz!

3.    parancs AZ ÚR NAPJÁT SZENTELD MEG! –BOLDOGOK A SZELÍDEK, MERT ŐK ÖRÖLIK A FÖLDET!
Atyánk bocsásd meg, hogy különféle indokok miatt, pl. nyaraláskor szentmisét mulasztunk, hogy a parancsolt ünnepeket sokszor nem is ismerjük. nem egyszer úgy esünk be a szentmisére, hogy jócskán elkésünk, és még az óránkat is nézegetjük, hogy vajon beleférünk-e a szentségi böjtbe?
Bocsásd meg figyelmetlenségeinket, szétszórtságainkat az imában, amikor az evangélium végén vesszük észre, hogy már éppen befejezték a felolvasást.
Bocsásd meg, amikor halogatjuk a gyónást.
Krisztus kegyelmezz!
Atyánk elismerjük, hogy te vagy az idő Ura, és bőségesen adsz belőle nekünk. Elismerjük, hogy mi dönthetünk az időnk fölött, és nem az idő fölöttünk. Kérünk bocsásd meg, hogy annyi dolog után futunk, miközben pont az imádság marad el, vagy már csak egy fohászra futja. Bocsásd meg, hogy sokszor akkor fordulunk hozzád, amikor baj van, és sokkal többet kérünk, mint hálát adunk.
Krisztus kegyelmezz!
Bocsásd meg, hogy időnként restek vagyunk imádkozni, mert az is csak egy programpont a napunkban, és nem mindig úgy tekintjük, hogy a veled való kapcsolat életünk forrása.
Bocsásd meg, ha a jó keresztény álarcát felvesszük vasárnap, de hétfőtől minden marad a régiben.
Krisztus kegyelmezz!

4.    parancsolat: ATYÁDAT ÉS ANYÁDAT TISZTELD, HOGY HOSSZÚ ÉLETŰ LÉGY A FÖLDÖN! BOLDOGOK A BÉKESZERZŐK, MERT ŐKET ISTEN FIAINAK FOGJÁK HÍVNI.
Bocsásd meg, hogy szüleinknek, nagyszüleinknek gyerekként, fiatalként nem enegedelmeskedünk, semmibe vesszük a szavukat. Hogy velük durván veszekszünk, kiabálunk, ordítozunk, tiszteletlenül beszélünk velük. Hogy idősként nem látogatjuk, segítjük, gondozzuk őket, hogy tehernek tekintjük őket – ezzel Isten ítéletét vonjuk magunkra.
Uram, irgalmazz!
Bocsáss meg, hogy nem engedelmeskedünk a fölénk rendelt jogos világi hatalomnak: lázadunk tanáraink, főnökeink, országunk törvényei és hatóságai ellen. Lázadunk az Egyház törvényei, rendelkezései, a papok, a püspökök, a közösségvezetők ellen. Nem beszélünk tisztelettel a Pápáról és nem imádkozunk érte. Nem imádkozunk az Egyházért, országunk és a többi ország világi vezetőiért. Csak lanyhán imádkozunk a békéért…
Uram, irgalmazz!
Szentlélek kérünk, hogy gyógyítsd az otthonról kapott sebeket, amiket még most is hurcolunk, és rá nyomja a bélyegét a mostani kapcsolatainkra, szolgálatainkra. Kérünk úgy gyógyíts meg, hogy szívből tudjuk szeretni szüleinket, még akkor is, ha már nincsenek köztünk.
Uram, irgalmazz!
Bocsásd meg minden békétlenségünket. Azt is, ha hosszan haragot tartunk. Bocsásd meg, mikor nem élünk békeszerzői karizmánkkal, ha megtehetnénk emberek, csoportok és népek között. Bocsásd meg, ha önféltésből, bizonytalanságból, vagy közömbösségből tűrjük környezetünk haragtartását.
Uram, irgalmazz!
    
5.    parancs NE ÖLJ! – BOLDOGOK AZ IRGALMASOK, MERT ŐK IRGALMAT NYERNEK.
Jézusunk, kérünk bocsásd meg a sok megszólást, lesajnálást, ítélkezést, amivel a másikat a háta mögött illetjük egyedül, vagy közösségben.
Bocsásd meg, amikor beskatulyázunk embereket, csoportokat, és nem hagyjuk, hogy növekedjen az élet bennük.
Bocsásd meg a sok haragtartást, gyűlölködést, más népek, más életformájú, meggyőződésű, világnézetű emberek megvetését, kigúnyolását. Más népek fiainak elítélését, az antiszemitizmust, és a cigánygyűlöletet.
Krisztus kegyelmezz!
Bocsásd meg, amikor kerüljük a konfrontációt a látszat békességért, és közben az élet egyre sorvad a megoldatlan dolgok miatt. Bocsásd meg a sok veszekedést, mások megsértését, agresszív beszédet és tettet, fenyegetőzést, érzelmi zsarolást, félelemkeltést, testi sértés; gyermekeink durva verését, bántalmazást.
Bocsásd meg a bosszúvágyat, gyilkossági, öngyilkossági gondolatokat.
Krisztus kegyelmezz!   
Bocsásd meg azt a rengeteg abortuszt, amit hazánkban követtek el ártatlan magzatokon, és mi nem emeltük fel a szavunkat értük, vagy nem támogattuk eléggé az anyukát és apukát.
Bocsásd meg, ha pusztítjuk és leépítjük önmagunkat alkohollal, kábítószerekkel, drogokkal, játékszenvedéllyel, sorozatfüggőséggel, mobiltelefon-függőséggel, egészségtelen életmóddal, önmagunk elhanyagolásával.
Krisztus kegyelmezz!
Atyánk, te olyan irgalmas vagy, kérünk emlékeztess minket erre különösen akkor, amikor irgalmatlanul bánunk másokkal az igazság nevében, vagy saját és környezetünk érdekében.
Gyógyítsd meg szívünket, és segít Lelked ereje által, hogy kőszívünk hús szívvé váljon.
Krisztus kegyelmezz!
Megvalljuk, hogy sokszor nem akarunk megbocsátani, azt várjuk, hogy a másik induljon el felém, nem fogadjuk a bocsánatkérést, nem békülünk ki, nem adunk esélyt a másik embernek, míg magunkat minden bűn alól felmentjük és nem vállaljuk a felelősséget bűneink következményei miatt!
Krisztus kegyelmezz!
Úr Jézus bocsásd meg, hogy olyan sokszor kihagyjuk az alkalmat, hogy tanúságot tegyünk rólad, mert félünk, mert kétségeskedünk, mert egyszerűbb hallgatni. Bocsásd meg, hogy keveset imádkozunk a környezetünkben élők megtéréséért. Bocsásd meg, hogy nem mindig ismerjük fel, az evangelizáció élet-adás.
Krisztus kegyelmezz!
Úr Jézus kérünk bocsásd meg, ha a harag démonának teret engedtünk, és ebből az indulatból tettünk vagy kívántunk rosszat másoknak, és ezzel gyengítettük Isten országát köztünk és bennünk.
Krisztus kegyelmezz!

6.    parancsolat: NE PARÁZNÁLKODJ! BOLDOGOK A TISZTA SZÍVŰEK, MERT MEGLÁTJÁK AZ ISTENT.
Bocsáss meg, hogy olyan sokszor keresünk nemi izgalmakat és kielégülést házasság előtt, házasságtörő módon vagy házasságon kívül!
Bánjuk: parázna gondolatainkat, fantáziálásunkat. Hogy tisztátalan tekintettel és vággyal nézünk idegen nőkre és férfiakra. Hogy örömmel nézünk szemérmetlenül öltöző nőket, férfiakat, szexjeleneteket filmekben, sportolók, színészek testét. Örömmel nézünk pornót és erotikus filmeket, képeket.
Uram, irgalmazz és szabadíts meg minket!
Bocsáss meg, hogy önkielégítést végzünk, önmagunkat ingereljük, házasság előtt nem tartjuk a tisztaságot, összeköltözünk, a bűnre vezető alkalmakat nem kerüljük el. Bocsáss meg, hogy keresztényként, papként ez ellen nem emeljük fel a szavunkat. Bocsásd meg a homoszexualitás bűnét gondolatban és cselekedettel elkövetve!
Bocsásd meg, hogy szemérmetlenül, kihívóan öltözünk, bálványozzuk a testet, csábítóak akarunk lenni, nem is tudjuk, mi a szemérem. Flörtölünk, tisztátalan a beszédünk.
Házasságot törünk és hűtlenek vagyunk gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Engedjük, hogy más férfiak és nők kedvesebbé váljanak a szívünknek, mint a saját házastársunk.
Uram, irgalmazz!
Uram, bocsásd meg, hogy pokollá tesszük a házastársunk és a gyermekeink életét az otthoni borzalmas légkörrel. Bocsáss meg minden válást, amit leginkább a saját gyerekeink szenvednek meg!
Uram, irgalmazz!
Bocsásd meg az elvetetett, elhagyott és elhanyagolt gyermekeink ellen elkövetett bűneinket!
Uram, irgalmazz!
Bocsásd meg, hogy mesterséges fogamzásgátlókat használunk! Bocsásd meg, hogy a házastársi együttlét is sokszor teljesen öncélú és nem nyitott az új életre!
Uram, irgalmazz!
Bocsáss meg, hogy gyakran elutasítjuk a házastársunkat, gyakran végleg megvonjuk tőle önmagunkat, nem vagyunk gyöngédek és nem fejezzük ki felé a szeretetünket!
Uram, irgalmazz!
Bocsáss meg, hogy a házastársi veszekedéseket nem követi kölcsönös bocsánatkérés, kiengesztelődés. Bocsáss meg, hogy házastársakként nem, vagy alig imádkozunk együtt!
Uram, irgalmazz!
Bocsásd meg, amikor megbotránkoztatjuk az ártatlan gyermekeket, fiatalokat életmódunkkal, szavainkkal.
Uram, irgalmazz!
 
7 és 9. parancs NE LOPJ, MÁSOK TULAJDONÁT NE KÍVÁND- BOLDOGOK AKIKET ÜLDÖZNEK AZ IGAZSÁGÉRT,  MERT ÖVÉK A MENNYEK ORSZÁGA.
Köszönjük Atyánk, hogy te olyan bőkezű vagy hozzánk. Elismerjük, hogy nekünk sokszor a markunk és a szívünk is szűkös. Bocsásd meg, Uram, hogy nem osztjuk meg amink van, alig támogatjuk a szegényeket és a rászorulókat! Bocsásd meg szűkkeblűségünket.
Krisztus kegyelmezz!
Bocsásd meg, ha az adókat elkerülve másokra hárítjuk. Elismerjük, hogy időnként másra mutogatunk, más is ezt teszi, vagy azt mondjuk, kicsi az nem számít, ennyihez nekem is jogom van, és minderre azt mondjuk, hogy ez nem kijátszás, hanem ügyesség.
Krisztus kegyelmezz!
Bocsáss meg minden lopást, sikkasztást, korrupciót, anyagiak hűtlen kezelését. Mások bármilyen fokú megkárosítását. Bocsáss meg, hogy nem fizetjük ki munkásinkat, üzleti partnereinket, nem adunk neki méltó bért, nem jelentjük be őket! Bocsásd meg kölcsöneink meg nem adását, kölcsönkért dolgok vissza nem adását.
Krisztus kegyelmezz!
Bocsásd meg Jézus, aki az adót nem mondtad méltánytalannak, hogy egyházunk felé való tizedet, vagy a megfogadott egyházi adományokat sokszor visszatartjuk, vagy sokat késlekedünk vele.
Krisztus kegyelmezz!

8. és 10 . NE HAZUDJ, MÁS BECSÜLETÉBEN KÁRT NE TÉGY! BOLDOGOK AKIK ÉHEZIK ÉS SZOMJAZZÁK AZ IGAZSÁGOT, MERT ŐK KIELÉGÜLÉST NYERNEK
Uram, bocsáss meg, mert sokszor hazudunk: önmagunkat mentegetve, a felelősség elhárítása érdekében, a felelősséget másra hárítva. Hazudunk, hogy magunkat kiválóbbnak mutassuk be, rágalmazunk, hogy másokat rosszabbaknak, mint amilyenek. Hazudunk a haszonszerzés szándékával, hogy előnyökhöz jussunk. Hazudunk rosszindulatból, mert másoknak kárt akarunk okozni. Másokat is ilyenekre buzdítunk vagy nem akadályozzuk meg őket ezekben.
Uram, irgalmazz!
Bocsáss meg, hogy elhallgatjuk az igazságot, hogy nem állunk ki mellette, nem védjük meg! Olyan gyakran elmulasztjuk, hogy tanúságot tegyünk a Teremtő Atyáról, A Megváltó Fiúról és az Életadó Szentlélekről! Bocsáss meg, hogy félünk attól, hogy kinevetnek, kigúnyolnak, kiközösítenek minket, ha kiderül, hogy keresztények vagyunk. Bocsáss meg, embereknek akarunk tetszeni és nem az Istennek!
Uram, irgalmazz!
Bocsásd meg Szentlélek, hogy számos alkalommal nem engedelmeskedtünk életadó indításaidnak, hanem a saját orrunk után mentünk.
Uram, irgalmazz!
Bocsásd meg, amikor nem állunk ki az igazságért, mert egyszerűbb hallgatni, mint beleállni a konfrontatív helyzetekbe. Bocsásd meg, amikor elaltatjuk a lelkiismeretünk szavát elfoglaltságunkra, tehetetlenségünkre, vagy másokra hivatkozva.
Uram, irgalmazz!

+ 9 és 10. NE KÍVÁND FELEBARÁTOD HÁZASTÁRSÁT ÉS SEMMILYEN TULAJODNÁT!
Bocsáss meg Urunk, hogy sokszor beleveszünk érzéki vagy más módon tisztátalan fantáziálásainkba, nem zabolázzuk meg vágyainkat és gondolatainkat. Bocsáss meg, ha a legcsekélyebb módon is hátsó gondolatokkal közeledünk más ember házastársa felé. Bocsáss meg, ha nem védelmeztük a házasságokat és a családokat.
Uram, irgalmazz!
Bocsásd meg irigységünket olyan testi, lelki, intellektuális, anyagi vagy kapcsolati előnyök miatt, amit másoknak adtál. Magunkat pedig nem fogadjuk el olyannak, amilyennek teremtettél minket és nem vagyunk hálásak azért, amink van. Bocsásd meg határtalan birtoklás-vágyunkat és örökös elégedetlenségünket. Bocsáss meg, kérünk, hogy irígyek és féltékenyek vagyunk mások sikereire. Bocsásd meg, hogy nem Istenben akarunk gazdagodni, hanem anyagiak, élvezetek hajszolásában
Uram, irgalmazz!
Bocsáss meg, hogy mindig a sikert hajszoljuk, s abbahagyjuk fontos szolgálatainkat, ha nehézségekbe ütközünk vagy nem leljük örömünket bennük. Bocsáss meg, hogy nem fektetünk munkát karizmáink és szolgálataink kimunkálásába, hogy nem tanulunk, nem fejlődünk eléggé, mert mindig gyors sikert akarunk.
Uram, irgalmazz!

You have no rights to post comments