Imakilenced hazánkért - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 13. péntek

Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy ide vezéreltél minket a Kárpát-medencébe. Te azt akartad, hogy itt egy szilárd szövetség keretén belül, egy stabil állam segítségével biztos kultúra bontakozzék ki, amely által békét és kiengesztelődést hozol ebbe a sokat szenvedett térségbe. Köszönjük, hogy kiválasztottad népünket, hogy ennek eszközei és biztosítói lehessünk.

Imakilenced hazánkért - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 12. csütörtök

Drága Istenünk, eléd borulunk most egyházunkért és hazánkért. Elismerjük, hogy mi is részesei voltunk a bűnöknek: a megszólásnak és csúnya beszédnek, a haragnak és viszálynak, a másik ember testi-lelki megkárosításának. Ha nem is tettük, de hagytuk, hogy megtörténjen mindez, hallgattunk és nem szóltunk.

Imakilenced hazánkért - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 11. szerda


Drága Istenünk! Elismerjük, hogy nagy bajba kerültünk. A hét bő esztendő javait eltékozoltuk, s most itt állunk a hét szűk esztendőben, bűnökkel terhelten, üres zsebekkel és szívekkel. Úgy jövünk hozzád, mint tékozló fiak:

Imakilenced hazánkért - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 10. kedd

Január 18-án, Árpád-házi Szent Margit ünnepén lesz a szokásos "Imanap hazánkért", előtte már kilenc napon keresztül imádkozunk hazánkért és nemzetünkért. 1. napi személyes közös közbenjáró imánk:

Őskeresztény áldás

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 08. vasárnap

Az Úr legyen előtted, hogy az igaz útra vezessen téged !
Az Úr legyen melletted, hogy karjaiba zárjon és oltalmazzon téged!
Az Úr legyen mögötted, hogy megőrizzen téged a gonoszok álnokságától!
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha elesel és kihúzzon téged a csapdából!
Az Úr legyen benned, hogy megvigasztaljon téged, ha szomorúság nehezedik szívedre!
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen téged, ha ellenség ront rád!
Az Úr legyen fölötted, hogy áldás szálljon rád!
Így áldjon meg téged a jóságos Isten!

Újévi áldás

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 02. hétfő

A szerető és jóságos Isten áldjon meg téged! Töltsön el erejével, hogy higgadtan tudd hordozni mindazt, amit neked küld ez évben. Kísérjen téged minden utadon, hogy bizakodva tekinthess a jövőbe. Áldja meg a munkádat és fáradságodat, hogy örömet találj abban, amit teszel, és elégedettség költözzön otthonodba.

Imádkozzunk a békéért!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 01. vasárnap

Oroszország az újév első napján is támadja és pusztítja Ukrajnát - és a világ számos pontján ugyanígy dörögnek a fegyverek. Ki vethet véget ennek az őrületnek? Drága Istenünk, beismerjük tehetetlenségünket és azt, hogy mi is vétkesek vagyunk a viszályban, haragban, háborúságban. De Te, Béke Fejedelme, szívek vizsgálója, ég és föld Ura, ártatlan vagy mindebben - hozzád fordulunk most és minden nap: áraszd ki Szentlelked ránk, hozd el a világosságot a sötétségbe, add, hogy vége legyen a háborúknak mindenhol, ajándékozz meg minket a Te békéddel! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Szent II. János Pál pápa hálaadó imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. december 31. szombat

"Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy Te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemért.

Könyörgés Istenhez békéért és megújulásért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. december 13. kedd


Istenünk, a Te kezeden van minden ország és nép sorsa! Kérünk, áraszd ki ránk, hazánkra, Ukrajnára, Európára és az egész világra mennyei áldásodat! Távoztasd el tőlünk az éhséget, háborút, betegséget, viszályt, önzést, kapzsiságot és a bűn mindenféle visszaélését az emberi természettel és a teremtett világgal. Vezéreld akaratod szerint elöljáróink szívét, hogy az igazság, hűség és béke áldásai boldogítsák a népek életét. Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Suenens bíboros karácsonyi imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. december 21. szerda

Urunk, most karácsonykor kérünk Téged, önmagunkért és minden keresztény testvérünkért, minden jóakaratú emberért, mindazért aki nyugtalan és aki keres.

Avilai Nagy Szent Teréz reggeli imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. november 23. szerda

Uram! A reggeli csendben békéért, bölcsességért és erőért imádkozom. A szeretet szemével akarom nézni a világot: türelemmel, megértéssel és kedvesen. Úgy látni gyermekeidet, ahogyan Te látod őket, csak a jót venni észre mindenkiben. Hadd legyek olyan készséges és vidám, hogy a közelemben az emberek megérezzék a Te jelenlétedet. Uram, öltöztess engem a Te szépségedbe, hogy egész nap Téged hordozhassalak! Ámen.