Kilenced az országgyűlési választásokért - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. március 26. szombat


Kilenced az országgyűlési választások Isten akarata szerint való megvalósulásáért. Második napi ima:

Kilenced az országgyűlési választásokért - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. március 25. péntek


A mai naptól (március 25. péntek) kilencedet kezdünk az országgyűlési választások Isten akarata szerint való megvalósulásáért. Első napi ima:

Szent II. János Pál pápa imája a békéért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. február 26. szombat

Atyáink Istene, nagy és teljes irgalmú, mindenek Atyja. Te a béke útjait tervezed, és nem a szenvedését, gyűlölöd a háborút és elnyomod az erőszakosak büszkeségét. Azért küldted fiadat, Jézust, hogy a közelieknek és a távoliaknak békét hirdessen és minden fajú és származású embert egyetlen családba gyűjtsön össze. Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását, az egész emberiség sürgető kérését:

Ukrán-orosz összecsapások - békéért esdeklünk!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. február 20. vasárnap

Szombaton már két halálos áldozat volt, nehéztüzérséget is bevetettek...

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, csillapítsd le a forrongó indulatokat és hozd el a békét az emberi szívekbe! Add, hogy megszűnjön a vérontás, gyűlölködés és viszály, legyen tűzszünet és valódi békemegállapodás Ukrajnában és az egész világon! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Ima a békéért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. február 13. vasárnap

Ukrajnában egyre feszültebb a helyzet, a világ tele van háborús gócokkal és a mi szívünk is békétlen - imádkozzunk békéért:

Nemzetközi Közbenjáró Imahálózat Európáért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. február 04. péntek

2019 óta zajlik annak a nemzetközi közbenjáró imamozgalomnak az előkészítése, amelynek alapító dokumentumát 2022. január 19-én hagyta jóvá a horvát, lengyel, a magyar és a szlovén katolikus karizmatikus megújulás hivatalos CHARIS képviselője. Hazánkat Végh Zoltán, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Szövetségének elnöke képviselte. A „Nemzetközi Közbenjáró Imahálózat Európáért” azonnal meg is hirdetett egy ima-kezdeményezést ez év február 1. és december 31. között, amelyhez várhatóan még több kelet-európai ország csatlakozik majd.

Imanap kilenced hazánkért 2022., kilencedik nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 18. kedd

Imakilencedünk utolsó napján elmondjuk személyes és közös közbenjáró imádságunkat hazánkért és nemzetünkért, abban a bizalomban, hogy Isten szeret minket és meghallgatja imáinkat:

Imanap kilenced hazánkért 2022., nyolcadik nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 17. hétfő

Keresztények vagyunk, Jézus Krisztusról nevezett emberek, az Ő testének tagjai és a Szentlélek temploma. De milyen templom ez? Romos és koszos, homályos és alig nyitható. Valóban a föld sója és a világ világossága vagyunk, hegyen épült város? Vagy hagytuk, hogy azt a hegyet elfoglalják „más evangéliumok” evilág prófétái és apostolai, hamis kultuszok és álkeresztény szekták haszonlesői, politikai, gazdasági, kulturális kaméleonok, akik a keresztény jelvényt haszonért, befolyásért, elfogadásért ugyan magukra veszik, de annak tartalmához nincs, vagy alig van közük.

Imanap kilenced hazánkért 2022., hatodik nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 15. szombat

Egyik legerősebb és legveszélyesebb hajlamunk, hogy istent, isteneket teremtünk magunknak és azokat szolgáljuk. Így jutunk el a bálványimádás csúcsára, az ősi kísértés megvalósítására – olyanok lesztek, mint az Isten -, és már önmagunkat látjuk isteneknek, akik mindent megérdemelnek, mindent birtokolhatnak, mindent felhasználhatnak, tekintet nélkül a következményekre. A világ „tudományos” és „spirituális” utakat egyaránt kínál ehhez az önmegvalósításhoz, a gonosz lélek pedig örül.

Imanap kilenced hazánkért 2022., hetedik nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 16. vasárnap

Ha Isten szemével néznénk magunkat, látnánk megkötözöttségeink láncait, amelyek függőségekben tartanak minket, látnánk a gyűlölet, harag és viszály szellemeit, amint dróton rángatnak minket, a kísértések sötét fellegeit, amint ránk borulnak, hogy eltakarják előlünk Isten életét. De látnánk őrangyalunkat, angyalainkat és szentjeinket és látnánk a már Istennél lévő szeretteinket is, amint könyörögnek értünk Istenhez és harcolnak, hogy megszabaduljunk, meggyógyuljunk, megtérjünk és életünk legyen Istenben és bőségben legyen.

Imanap kilenced hazánkért 2022., ötödik nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 14. péntek

Milyen sokat vétkezünk mulasztással! Életünket berendeztük a saját kényelmi zónánkban – „mert ez jár nekünk” -, és ebből nem szívesen mozdulunk ki. Magunkért még csak-csak elindulunk, de másokért már lusták vagyunk, és ez a jóra való restség elvezethet bennünket a Szentlélek elleni bűnökig, a felismert Igazság elleni tusakodásig, a másik hibáztatásáig és a saját önzésünkben való megátalkodottságig.