Pünkösdi kilenced - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 28. csütörtök

A CSALÁDOK GYÓGYULÁSÁÉRT ÉS AZ ÉLET GYŐZELMÉÉRT
Az Egyház mellett a férfi és a nő egysége, életre szóló, termékeny kapcsolata hivatott bemutatni a földön az isteni személyek egységét és a Szentlélekben élt élet termékenységét. Jaj nekünk, mert családjaink sokszor felbomlanak, sőt, a fiatalok legtöbbször el sem jutnak a keresztény házasság megkötéséig. Társadalmaink öregszenek, s vakságunk miatt a megfogant életet az anyaméhben halállal fenyegetjük! Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts nekünk!

Pünkösdi kilenced - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 27. szerda

A VILÁG BÉKÉJÉÉRT, A VILÁGJÁRVÁNY ÉS AZ EMBERI SZENVEDÉSEK ENYHÜLÉSÉÉRT
A békesség a szívben születik meg, forrása az Istennel való kiengesztelődés. Aki kiengesztelődött Istennel, képes kiengesztelődni másokkal is. Jézus elhozta Isten Országát, legyőzte a gonoszt, enyhülést, gyógyulást, szabadulást és vigasztalást ajánl az emberiségnek minden nyomorúság közepette.

Pünkösdi kilenced - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 26. kedd

A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT
Jézus azért hozta létre Egyházát, hogy az Jézus Krisztust hirdetve egyesítse az emberiséget az Atyával, s tagjait egymással. Hogyan eshetett meg velünk az a csúfság, hogy az egység fő eszköze maga is súlyosan megosztott lett? Hiszen Jézus az egységet a sikeres misszió feltételéül is állította. Ráadásul a helyzet olyan súlyos, hogy emberi erővel megoldhatatlannak tűnik. Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts rajtunk!

Pünkösdi kilenced - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 25. hétfő

A DICSŐÍTÉS ÉS KÖZBENJÁRÁS LELKÉNEK KIÁRADÁSÁÉRT
A legjobb szándék mellett sem lesz hatékony a missziónk, ha nem itatódunk át újból és újból Isten jelenlétével. Jézus Krisztus által bejárásunk van a mennyei trónterembe, hogy ott imádásunkkal szolgáljunk a Királynak és közbenjárjunk, hogy földi testvéreink életében is megvalósuljon életadó akarata. Jöjj, Szentlélek, segíts rajtunk!

Pünkösdi kilenced - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 24. vasárnap

AZ EVANGELIZÁCIÓ SZENTLELKÉNEK KIÁRADÁSÁÉRT, IZRAEL ÉS A NEMZETEK MEGTÉRÉSÉÉRT
Sokszor elfelejtjük, hogy a Szentlélek Jézus szándéka szerint a misszió Lelke, evangelizációra adatik! Milyen nagy a kísértés, hogy megpróbáljuk „eltéríteni” és csak saját magunk vagy szűkebb környezetünk életének elrendezésére használjuk! Segíts, Urunk, hogy ne mi használjuk az isteni Lelket, hanem Ő használjon minket! Jöjj, Szentlélek, segíts rajtunk!

Pünkösdi kilenced - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 23. szombat

AZ ÚJ PÜNKÖSD KITELJESEDÉSÉÉRT, HOGY LEGYEN HITÜNK BEFOGADNI A SZENTLELKET ÉS AJÁNDÉKAIT
Vajon felismerjük-e, amikor Isten a Szentlélek új kiáradásával látogat meg bennünket? Amikor Isten valami újat készít, új utakra vezet bennünket? Lesz-e bennünk hit, bátorság, alázat, bölcsesség,  hogy a Szentlélek ajándékait, a karizmákat sokkal magasabb szinten gyakoroljuk? Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts nekünk!

Pünkösdi kilenced - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 22. péntek

AZ EGYHÁZ MEGÚJULÁSÁÉRT A JÉZUS KRISZTUSBA VETETT HIT ÉS AZ IGÉHEZ VALÓ MEGTÉRÉS ÁLTAL
Vajon részesülünk-e a Szentlélek életadó vizéből, ha nem az élő vizek forrásához, Jézus Krisztushoz fordulunk? Vajon lesz-e bennünk Élet, ha nem az Örök Igével táplálkozunk? Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts nekünk!

Pünkösdi kilenced - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 21. csütörtök

BŰNBÁNAT A SZENTLÉLEKKEL SZÍVÜNK MEGOSZTOTTSÁGA MIATT
Folyamatosan kérjük a Szentlélek erősebb kiáradását, amire mindig szükségünk van. De vajon be tudja-e fogadni Őt a szívünk, ha megérkezik? Vajon képes befogadni a mennyei valóságot a szívünk, amely megosztott és evilági dolgokhoz tapad? Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts nekünk!

Ima a koronavírus okozta betegség megszűnéséért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. április 10. péntek

Katona István atya imája az Emmausz Közösség oldaláról: Úr Jézus, mindenség Királya, alázattal és bizalommal borulunk le előtted. Te vagy minden jónak a forrása! Te vagy minden betegség gyógyítója! Te vagy minden ördögi kötelék szabadítója! Te vagy a szeretet Királya!

Imádság Szent Rafaelhez, a betegek angyalához

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. április 26. vasárnap

Rafael arkangyal, egészségünk gondo¬zó orvosa, szállj le a mennyből meggyó¬gyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz problémáit. Maradj velünk, ó arkangyal, akit Isten gyógyszerének hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges lelkületet. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség... Magyarázat:

Antoine de Saint-Exupéry: Fohász

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. április 06. hétfő

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
 erőt kérek a hétköznapokhoz.
 Taníts meg a kis lépések művészetére!