Ima a Szentlélekhez

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. május 29. vasárnap

Jöjj Szentlélek, ölelj át minket! Jöjj, oszd meg velünk ajándékaidat, adományaidat, karizmáidat, hogy krisztusivá lehessünk és így szolgálhassuk Istent! Jöjj Szentlélek, hogy a szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, kedvesség, fegyelmezettség gyümölcsét teremje életünk! Jöjj Szentlélek, köss össze minket az összetartó szeretet tüzével és segíts, hogy egymást építve lehessünk egy testté, Krisztus testévé! Jöjj Szentlélek kegyelmeiddel, hogy megvalósulhasson közöttünk Isten országa, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

Isteni Irgalmasság kilencede

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. április 17. vasárnap

Ezt a kilencedet Jézus íratta le Szent Fausztinával, s azt kérte, hogy az Irgalmasság Ünnepe (ami húsvét utáni első vasárnap van) előtt mondjuk el.

Krisztus győzelmes keresztútja - hangfelvétel és szöveges változat

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. április 15. péntek

Most úgy elmélkedjük végig az állomásokat, hogy megérthessük, hogyan győzött a Fiú, és bukott el végleg a sátán - s közben mi is győzelemről győzelemre, kegyelemről kegyelemre lépkedjünk előre. Hallgathatod is, de itt van a szöveges változat is:

Ima az országgyűlési választásokért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. április 03. vasárnap

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy a Te szíved szerint való képviselőket válasszunk meg vezetőinknek! Óvj meg minket minden csalástól, visszaéléstől és add meg nemzetünknek a tisztulás, megtérés és megújulás ajándékát! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced az országgyűlési választásokért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. április 02. szombat


Drága Istenünk! Áldj meg mindnyájunkat, hogy jó döntést hozzunk a szavazófülke magányában, és jó vezetőket válasszunk hazánknak és nemzetünknek! Kérünk Istenünk, óvd meg hazánkat és mindannyiunkat:

Kilenced az országgyűlési választásokért - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. április 01. péntek

Választási csalás - hát ezért kell imádkozni a választásokért Isten akarata szerint való megvalósulásáért: Az Nemzeti Választási Iroda ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, miután a sajtóban csütörtökön megjelent, hogy Marosvásárhely mellett több, már kitöltött szavazólapot dobtak ki az útszélre, illetve találtak meg a szemétdombon félig elégetve. Drága Istenünk, kérünk biztosítsd a választások tisztaságát, leplezd le a csalókat, szélhámosokat, visszaéléseket és kérünk adj tiszta szívű, jó vezetőket országunknak! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced az országgyűlési választásokért - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. március 31. csütörtök


Ima a választások Isten akarata szerinti eredményéért - Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked kegyelmeivel segítsd most meg országunkat, városainkat és falvainkat. Add, hogy az általad legjobbnak tartott emberek nyerjék el a pozíciókat és erősítsd meg őket munkájukban, minden jó szándékukban és tetteikben, hogy helyes, tiszta és igaz úton vezethessék a rájuk bízott embereket! Óvj meg minket minden gonosz csapdától, hazugságtól, haszonleséstől, ártó és rontó hatalomtól! Ihless meg minket, hogy megvizsgálva a jelölteket, a legjobbra tudjuk adni szavazatunkat és ebben semmi befolyás meg ne ingathasson! Köszönöm Uram, hogy megsegítesz minket! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced az országgyűlési választásokért - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. március 30. szerda


II. Rákóczi Ferenc imájával kérjük Istent hazánkért és a választások Isten akarata szerint való eredményéért: A te kezedben van szívünk, Uram, döfd át szereteted nyilával, gyújtsd fel a lomhákat, vezesd vissza az eltévelyedetteket, világítsd meg a vakokat, lágyítsd meg a hajthatatlanokat, bátorítsd meg a habozókat, tanítsd a tudatlanokat, gyarapítsd bennünk a hitet, gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját, s újra és újra kérlek, add, hogy szereteted gyarapodjék, hogy ez az isteni láng eméssze föl viszálykodásainkat. Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced az országgyűlési választásokért - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. március 28. hétfő


Drága Istenünk, hozzád kiáltunk a választásokért, hogy a Te akaratod szerint való emberek lehessenek a képviselőink! Hiúsíts meg kérünk minden választási csalást, visszaélést, utaztatást, szavazatvásárlást és manipulációt! Távolítsd el a haszonlesőket és egyenesítsd ki a választási rendszerből fakadó torzulásokat! Szólj az emberek szívéhez, hogy tiszta lelkiismeretből fakadó, bátor és helyes döntést hozzanak szavazatukkal. Köszönöm Uram, hogy megsegíted hazánkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced az országgyűlési választásokért - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. március 29. kedd


Drága Istenünk, adj nekünk a Te szíved szerint való embereket! Kérünk segíts, hogy az országgyűlési választást lebonyolító és segítő emberek, megfigyelők között békesség legyen, pártállástól függetlenül együtt tudjanak működni és tiszta, becsületes munkát végezni mindannyiunk javára. Add Uram, hogy minden választókerületben a legjobb, hazájáért dolgozni akaró ember győzzön és segíts, hogy el tudjuk fogadni, bárki lesz is az. Köszönöm Uram, hogy velünk vagy és nem hagysz el minket soha! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced az országgyűlési választásokért - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. március 27. vasárnap


Drága Istenünk, adj nekünk olyan vezetőket, akik nem élnek vissza a hatalmukkal, hanem valóban szolgálni akarják hazánkat és nemzetünket! A pénz, a hatalom, az önzés, viszálykodás világából szeretnénk visszatérni hozzád, és a békés, együttműködő élethez! Bánjuk bűneinket, amivel ellened, ember testvéreink és az egész teremtett világ ellen vétkeztünk. Kérlek, vezess minket a tisztulás és Magyarország felemelkedése útján a teljes és örök élet felé! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...