Szentlélek-váró kilenced, 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2024. május 14. kedd

Jöjj Erősség Lelke, hogy a szerencsétlenségben és bajban, a gonosz lélek és a világ kísértései között mindenkor Hozzád ragaszkodjunk.
Szentírási rész: "Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek." (Jn 14,15-17)

Bölcsesség: Beszélünk a boldogságról, a dolce vita-ról, de valójában kétféle ember van csak: a jobb és a bal lator. Az egyik káromkodik, távlata semmi, szenvedésének értelmét nem találja, a másik Jézus arcát nézi: "Uram, emlékezzél meg rólam..." Aligha volt a földön olyan ember, aki a szenvedés titkát kikerülhette volna.
Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel: Lépj ki magadból. Minden nap úgy indulj reggeli imádból, hogy: ma "keresztre akarom szegezni" önzésemet, hogy Jézus élhessen bennem. (Vö. Gal 2,20.) Tégy konkrét elhatározást: pl. ma oda fogok lépni ahhoz, aki tegnap megbántott, vagy felhívom azt, akivel rég nem találkoztam. S ha szeretsz, Jézus és a Lélek kinyilatkoztatja magát Neked. (vö. Jn 14,21)
Kérések: Szentlélek, az Erősség Lelke; Jöjj el közénk!
Vigasztaló Lélek - Jöjj el közénk!
Szentlélek Isten! - Jöjj el közénk!
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! És megújítod a földnek színét.
Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

You have no rights to post comments