Szentlélek-váró kilenced, 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2024. május 12. vasárnap

Jöjj Értelem Lelke, hogy szent hitünk igazságait megértsük.
Szentírási rész: Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a szolgálókra is kiárasztom Lelkemet azokban a napokban.(Joel 3,1-2)

Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?
Légy tudatosabban Krisztus tanúja az emberek előtt, elsősorban szereteteddel. - Vágyódj rá, hogy Jézus éljen benned, s Általa közelebb vezethesd embertársaidat Hozzá. Ne félj - kellő időben -, beszélni is hitedről! Kérd ilyenkor a benned élő Jézusnak és a Léleknek vezetését! (Vö. Lk 12,12; Iz 61,1)

Kérések: Szentlélek, az értelem és tudomány Lelke - Jöjj el közénk!
Minden hitbeli tévedéstől - Ments meg minket, Szentlélek!
A te sugallataid megvetésétől - Ments meg minket, Szentlélek!
A megismert igazság elleni tusakodástól - Ments meg minket, Szentlélek!
Szentlélek Isten! - Jöjj el közénk!
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! És megújítod a földnek színét.

Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

You have no rights to post comments