Szentlélek-váró kilenced, 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2024. május 17. péntek

Jöjj Istenfélelem Lelke, hogy Isten jelenlétéről mindig és mindenütt megemlékezzünk, és elkerüljük, ami megbántása volna. Szentírási rész: "Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről - úgymond -, tőlem hallottatok: Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni." (ApCsel 1,4-5)

Bölcsesség: Egy bölcs a dolgozószobájában tartott egy hatalmas ingaórát, amely minden órában ünnepélyes lassúsággal, de ugyanakkor nagy dörgések közepette szólalt meg.
Nem zavarja?  kérdezte egyik diákja.  Nem - válaszolta a bölcs -, mert így minden órában meg kell kérdeznem magamtól, hogy mit csináltam az elmúlt órában.
Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel: Merj mindig újra kezdeni! Minél inkább magunkban bízunk, annál gyakrabban elesünk. Ha a bennünk élő Megváltóra s a Lélek vezetésére bízzuk magunkat, csökkennek az elesések. (Ez a fejlődés egész életünk útja. Rom 8,5-11) Ha hiszel, minden elesésed, gyengeséged ellenére a Lélek kialakítja benned Jézust. (Ez 36,26; 2 Kor 4,5-7)
Kérések: Taníts meg minket imádkozni és imádkozz bennünk, - Jöjj el közénk!
Segíts egymást szeretnünk és elviselnünk, - Jöjj el közénk! 
Te légy örök jutalmunk, - Jöjj el közénk!
Szentlélek Isten! - Jöjj el közénk!
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.
Könyörögjünk! Urunk a Te Szentlelked lángoljon fel bennünk, világítson és tisztítson meg bennünket! Árassza ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

You have no rights to post comments