Remény sötétség idején

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. augusztus 22. hétfő

Sötétség idején, amikor egymást követik a rossz hírek, nem árt eszünkbe juttatni, hogy a történelem nem egyirányú utca, hanem a lehetőségek tárháza, és rajtunk is múlik, hogy hogyan folytatódik. A Szeretetláng lelki naplóban van egy napjainkra illő nagyszerű prófétikus helyzetleírás, ami telve van természetfeletti reménnyel (különben ennek jele a szombati Szeretetláng Fesztivál is):

Szent Ferenc regulája és a miénk

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. augusztus 15. hétfő

Assisi Szent Ferencet arra kérték, hogy írjon regulát a közösségének. Ő rámutatott a Bibliára és azt mondta: ez a mi regulánk - de ezt nem fogadták el. Akkor idézett néhány mondatot az evangéliumokból és rövid magyarázatokat fűzött hozzájuk, de ez is kevésnek bizonyult… Elgondolkodtam: az én életemben melyik volt az a néhány mondat a Szentírásból, ami úgy szíven talált, hogy arra épül a hitem és az életem?

Kirakat-kereszténység

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. augusztus 08. hétfő

„Ruanda volt Afrika katolikus kirakatországa” – írja Peter Balleis jezsuita misszionárius -, ahol a lakosság kétharmada katolikus volt. Hogyan történhetett meg, hogy 1994-ben alig száz nap alatt mégis lemészároltak majd egymillió embert  - a gyilkosságoknak félmillió tettese volt késsel, karddal, bármivel, amivel ölni lehet –, és a gyilkosokkal papok, szerzetesek és apácák is együttműködtek?

Az Istennel való egyesülés valósága

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. augusztus 01. hétfő

Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem.” (Gal 2, 20) Lehetséges ez? Lehetséges, hogy Istennel olyan teljes közösségbe kerüljek, hogy az Ő gondolatait gondoljam, szavait szóljam, tetteit cselekedjem – és közben a személyiségem mégis teljesen szabad maradjon? Hogy ez részemről ne csak egy bolond gondolat legyen arról, hogy isten vagyok, egy eszement fantázia, skizofrén beképzelés, téveszme, esetleg a gonosz lélek hazugsága, egy stáció az ördögi megszállás felé tartó úton?

Misztika

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. július 25. hétfő

A katolikus lexikon szerint a misztika általánosságban a racionális tudatot és a természetes megismerést felülmúló, közvetlen, transzcendens megismerést jelenti. Ez az egyház nagy misztikus szentjeinek tanítása szerint a lélek fölemelkedése Istenhez. Modern korunk ezt könnyen összetéveszti az okkult, irracionális dolgokkal, mágikus praktikákkal, elrévedésekkel és rendkívüli jelenségekkel. Pedig mi sem áll távolabb egymástól, mint ez a két út!

Az imádság láthatatlan ereje

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. július 18. hétfő

Anyagelvű, mindent látni, érezni akaró hitetlen világunkban az Istenhez forduló, imádkozó ember és az imádság haszontalan, felesleges és hiábavaló dolognak látszik. Ahogy Sztálin kérdezte gúnyosan: hány hadosztálya van a pápának? Mi azonban nyugodtan visszakérdezhetünk: Hol van most Sztálin?

Isten országa, a gyógyulás helye

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. július 11. hétfő

Jézus Krisztus Isten országát a gyógyulás és szabadulás helyének élte és hirdette meg. Tanítványait is erre hívta, és az őskeresztény közösségek is annak tartották. Az egyház konszolidálódásának örvendetes eseményeivel, az üldözés megszűnésével párhuzamosan azonban egyre fontosabbá váltak az erkölcsi és egyéb szabályok, és az egyház gyógyító közösségből morális, erkölcsi közösséggé vált. (Olykor pedig csak moralizálóvá, amikor a mások szálkáját kiprédikáljuk, közben a saját gerendáinkból ácsolunk templomot.)

Jó-e, ha a „püspöki kar” bevádol egy teológust egy másik ország püspökénél?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. július 04. hétfő

Pláne, ha nem is teológiai, hanem politikai nézetei miatt. Állítólag ugyanis ez történt Perintfalvi Ritával. Elöljáróban: én őt nem ismerem, munkásságáról keveset tudok, s azok nagy része is ellentétes a nézeteimmel. Ez azonban teljesen érdektelen abból a szempontból, hogy helyes és elfogadható-e egy ilyen feljelentés?

Jézus egyszerű szavai

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. június 20. hétfő

Jézusnak vannak nehezen érthető mondatai, példabeszédei, tanításai, amelyeken sokat lehet tanakodni. (Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa…) Vannak azonban olyan egyszerű, világos szavai, amik mindenki számára érthetőek, s ha csak ezeket betartanánk, már egész más lenne a világunk. Most két ilyen mondatát mutatjuk:

Reményünk: ez Isten évszázada

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. június 27. hétfő

A sokak számára ismert történet szerint XIII. Leó pápa (1878-1903) egy szentmiséjét befejezve épp kivonulni készült, amikor természetfölötti látomást kapott. Ebben – a bibliai Jób könyve elejéhez hasonlóan - a sátán beszélt Istennel. Időt és felhatalmazást követelt, hogy csapásokkal sújtsa az Egyházat és a világot.

Egy igazgató dicsérete

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. június 13. hétfő

Gabi néni negyven évet töltött első és utolsó munkahelyén, ebből az utolsó húszat igazgatóként. Az idei iskolai évzáró – két óra zenés-táncos őrület -, végén meglepetésként a kollégák egy képösszeállítást vetítettek róla a többszáz fős közönségnek, amit őszinte vastaps fogadott. Néhány szubjektív mondat arról, mivel „érdemelte ki” igazgatónk ezt a szeretetet: