Halloween kapcsán: ami ördögi és ami nem az

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. október 30. hétfő

Egykor az életerős és felívelő kereszténység „megkeresztelte” a pogány ünnepeket és keresztény tartalmakat adott neki. Így vált a téli napforduló ünnepe Jézus Krisztus születésének ünnepévé, karácsonnyá, vagy vált nálunk a Boldogasszony a Szűzanya egyik nevévé. Most egy ellenkező folyamat játszódik le, pogány tartalmakkal töltődnek meg szakrális elevenségét veszítő ünnepeink. A két végpont között azonban van egy hatalmas szürke zóna, ahol megkülönböztetésre van szükségünk, hogy ártatlan meséket, maszkabálokat, farsangokat ne démonizáljunk, de ellent tudjunk állni a valóban démoni befolyásoknak.

A magyar jelenség

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. október 23. hétfő

A Nemzetközi Csillagászati Unió által bevezetett egységes Holdtérkép szerint 1988-ig 801 holdkrátert neveztek el természettudósokról, abból 16-ot magyarokról. Ez meg-közelítőleg a nevek 2%-a. E szám nagyságát akkor értjük meg, ha néhány összevetést teszünk. Ha az államok száma alapján adnák a helyeket - jelenleg 190 tagja van az ENSZ-nek -, akkor 16 kráter helyett 4-et nevezhettek volna el magyar tudósról. (Ha az ismert és beszélt nyelvek számát nézzük, ami közel 3000, akkor meg csak néhány porszemet.) Ha az egyes nemzetek által lakott földterületek nagyságát vesszük összehasonlítási alapul, a magyar nemzet számára ismét csak töredék százalékot kapunk...

Az erdei ösvény és Jézus keskeny útja

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. október 16. hétfő

A templomunkhoz egy kis erdei ösvényen keresztül is el lehet jutni. Néhány helyen a meredély szélén fut, morzsalékos, és hogy ne porladjon el, ágakkal, kövekkel erősítjük folyamatosan.  Néhány napja valaki az egészet szétgyalázta, letaszította – tudatlanságból, nemtörődömségből, rosszindulatból, vagy épp rendet tett, míg kő kövön nem maradt? Jelképes erejű történet ez egyházunkról és világunkról is…

A gonosz tombol, vesztét érzi…

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. október 09. hétfő

A gonosz lélek őrjöng, vesztét érzi – mondták az imádságos lelkű nénik, ha egyszerre túl sok baj, nehézség zúdult rájuk. E szerint a gonosz lelkek tombolása most elég nyilvánvaló, de az is igaz, hogy „ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem is” (lásd: Róm 5, 20). Péter apostol szerint „legyünk józanok, és vigyázzunk, mert ellenségünk, az ördög, mint ordító oroszlán jár körül, keresve, kit nyeljen el” (Lásd 1Pét 5, 8) – de az is igaz, hogy „az egész teremtett világ sóvárogva várja Isten gyermekeinek megjelenését" (lásd: Róm 8, 19), és ezek a gyermekek mi vagyunk.

Csak az illúzióinkat veszíthetjük – egyházunk a statisztikák tükrében

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. október 02. hétfő

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint hazánk kevesebb, mint fele vallja, hogy bármilyen valláshoz tartozna. A katolikus keresztények száma megfeleződött tíz év alatt, 1%-os felajánlást pedig összesen 870 ezren ajánlottak fel egyházunk javára. Nézzünk szembe a valósággal és a csökkenés okaival:

Egy hernyó és az Isten

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. szeptember 25. hétfő

In medias res, egyenesen a közepébe, az evolúcióról: képzeljünk el egy hernyót.
Most tekintsünk el az esetleg belénk nevelődött érzelmi, értelmi reakcióktól - fúj, undorító, veszélyes, ne nyúlj hozzá -, hiszen ez egy szépen fejlett, fehéres színű selyemhernyó. (Így megnyugtathatjuk magunkat, hogy ez legalább „hasznos”.)

Képzeljük el…

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. szeptember 18. hétfő

Képzeljük el, hogy Isten van, de még csak Ő van, az egyetlen létező (és az egy Istenben a három személy, de erről majd máskor), és képzeljük el, amint elgondolja a világot. Alkot. Játszik. Öröme, kreativitása extatikusan árad, ahogy előre elgondolja mindazt, amit megalkothat.

Az önismeret szükségességéről

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. szeptember 11. hétfő

A delphoi jósda felirata – Ismerd meg önmagad! -, máig nem vesztett érvényességéből. Töredékes önismeretünk miatt önmagunkat sem értjük, s hogyan érthetnénk meg Istent, amikor Ő a valódi személyiségünkkel folytatna párbeszédet?
Pál apostol a szeretet-himnuszban röviden összefoglalja a lényeget: „Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek.” (1Kor 13, 12)

A szeretet tényleg mindenkié?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. augusztus 28. hétfő

Amikor 30 évvel ezelőtt azon gondolkodtam, a Szeretet földje logóhoz milyen mottót írjak, egyszerűnek tűnt a választás: A szeretet mindenkié!  (Szövegrészlet egy kis dalból, amit máig eléneklünk a gyerekműsorom elején.) Könnyű kézzel írtam oda, s éppúgy fogalmam sem volt arról, hogy mit beszélek, mint ahogy Jakabnak és Jánosnak se, amikor azt bizonygatják Jézusnak, hogy ők is ki tudják inni ugyanazt a kelyhet, amit Mesterük…

Iskola – egy nehéz döntés lélekrajza

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. szeptember 04. hétfő

Az elmúlt hónapokban az volt a legnehezebb, hogy eldöntsem, maradjak-e az iskolában dolgozni, vagy felmondjak. Mindkettő mellett és ellen is szóltak érvek, s úgy éreztem, bármelyiket választom, a lelkem nem nyugszik meg. Végül nem maradt más, mint a „szentek tudományát” segítségül hívni…

A szentek segítségének megtapasztalásáról

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. augusztus 21. hétfő

Az apostoli hitvallásban megvalljuk a szentek közösségét, és én komolyan hiszem, hogy Krisztus Testében valóban közösségben vagyunk egymással – a mennyben lévő megdicsőültek, itt a küzdők, és a tisztítótűzben lévő szenvedők. Szeretek a szentek életéről olvasni és minden nap kérem a segítségüket – ráadásul egyre hosszabb a szentek neveit tartalmazó listám is, aminek több oka is van…