Monokli Jézus arcán

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. november 14. hétfő

Valaki szentáldozás után a lelkében felvillanni látta Jézus arcát, illetve csak egy részét, a szeme alatt egy nagy, fájdalmas duzzanattal, egy kék monoklival. Megértette, hogy ezt ő tette vele, a bűneivel – és Jézus mégis szereti, magához öleli, pedig minden ölelés fájdalmas neki…

Egy prófétai álom és magyarázata

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. november 07. hétfő

Egyik éjjel álmodtam ezt az álmot, amit prófétai álomnak gondolok, s ezért szeretném megosztani veletek, az általam gondolt magyarázatával együtt, s hozzá az egyik régebben kapott szentírási igét, amely szintén valósággá lett azóta.

„…mert az emberiség a halál mellett döntött…”

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. október 31. hétfő

A címben idézett súlyos mondat olvasható a Szűzanya utolsó, 2022. október 25-i üzenetében. Ha körül nézünk világunkban, nem tagadhatjuk szavai igazságtartalmát. Szűz Mária azonban nem ezt helyezi mondanivalója középpontjába, hanem az Isten által felkínált megoldást!

Ez a mi missziónk

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. október 24. hétfő

Isten velünk együtt és rajtunk keresztül (is) helyre akarja állítani és meg akarja újítani az egész teremtett világot. Újra áldása alá akarja vonni, hogy megszabadítsa minden rontástól, átoktól, rendezetlen működéstől. El tudjuk ezt hinni? El tudjuk ezt képzelni?

Ima, a hit bizonyosságával

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. október 17. hétfő

Isten van és szeret minket. Szavával teremtette a világ-mindenséget és velünk is párbeszédet akar folytatni. A Szó, az Ige testesült meg Jézus Krisztusban, hogy az istengyermekség ajándékában részesítsen minket és mindannyiunkat bevonjon az atyai párbeszédbe. Ennek a párbeszédnek pedig elengedhetetlen része az ima. Dicsőítő, kérő, parancsoló, elmélkedő, szóbeli, énekes, zsoltározó, csendes, imádó, engesztelő ima, ami összekapcsolja testünket-lelkünket Istennel.

A hét főbűn és az égbekiáltó bűnök

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. október 10. hétfő

A keresztények a Szentírás tanítása alapján hét főbűnt neveznek meg, amelyek az emberi életet mélységében rombolják. A hagyományos lista szerint a hét főbűn: kevélység (büszkeség, gőg), fösvénység (kapzsiság, zsugoriság), bujaság, irigység, torkosság (mohóság), harag, és jóra való restség (lustaság). Ezek nem feltétlenül önmagukban a legsúlyosabb bűnök, hanem olyan negatív jellembeli tulajdonságok amelyek hajlamosítanak a tízparancsolatban meghatározott bűnök elkövetésére, így a bűnök forrásainak tekinthetők. A hét főbűnhöz sorolható viselkedési formák illetve szokások veszélye az, hogy könnyen vezetnek konkrét morális ballépésekhez.

Három idézet Magyarország jelentőségéről

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. október 03. hétfő

Csodálkozzunk rá, mennyi szép és jó dolog van hazánkban, milyen jelentős az a hivatás, amit Isten népünknek szánt, hogy erőt és bátorságot merítsünk az olvasottakból. Három idézet, hogy örüljünk és elgondolkodjunk:

Antikrisztusok

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. szeptember 26. hétfő

„Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, és íme, most sok antikrisztus jelent meg…” (1Jn 2, 18) Az istentagadó gonosz lélek nem tudja, mikor jön vissza Krisztus, ezért minden nemzedékben keresi, megtalálja és felépíti embereit, akiken keresztül uralmát biztosíthatja a földön. Ezek felismerhetők – ámbár a sátán szereti a világosság angyalának hazudni magát (2Kor 11, 14) -, mert jellemük és tevékenységük visszatükrözi gazdájuk jellemét.

Áldásává lenni a teremtett világnak

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. szeptember 12. hétfő

Isten az emberben foglalta össze az egész teremtett világot. Ugyanolyan elemekből (atomokból és molekulákból) állunk, mint minden szervetlen és szerves, élő és élettelen anyag. Belső világunkban ott vannak azok az ösztönök, érzelmek, meghajtó erők, amik az állati világot is jellemzik. Ugyanakkor Isten belénk lehelte az „élet leheletét”, azaz lelkünk szellemi valóság, miként az angyaloké is.  Ez az „összefoglalás” önmagában is óriási tisztesség és kegyelem az embernek!

A türelemről

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. szeptember 19. hétfő

Nemrég egy nagyon kedves, buzgó asszonnyal imádkoztunk. Ima közben mondtam neki, hogy szerintem Isten a türelem ajándékát akarja megerősíteni benne. Mosolyogva válaszolta: Add meg Uram a türelem ajándékát, de most rögtön! Nos, következzék néhány történet, a türelem dicsérete…

Itt élned, halnod kell…

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. szeptember 05. hétfő

Bevallom, én az országhatáron se szívesen megyek át. Azt is nehezen tudom elfogadni, amikor szülők arra biztatják gyerekeiket, hogy menjenek külföldre és éljenek ott, mert ott jobb lesz nekik. Lehet, de milyen áron? Mikor érik utol ott is őket az itt hátrahagyni vélt anyagi és lelki problémák? Ami pedig ennél is komolyabb kérdés: vajon véletlenül születtünk ebben az időben, erre a helyre? Talán annyira reménytelen hazánk helyzete, hogy innen már menekülni kell?