Felkészül: a názáreti Jézus

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. március 01. hétfő

Hogy egy hasonlattal kezdjem: a sportolók a mérkőzések előtt egy intenzív fizikai-lelki felkészülési időszakon mennek keresztül a győzelem érdekében. Ilyen felkészülési időszak Jézus életében, amikor negyven napot tölt a pusztában, hogy felkészüljön szolgálatára. Ez alatt a negyven nap alatt nagyon súlyos kérdésekben kell döntést hoznia, ami kihat a családjára, közösségére és egész életére. Néhány ezek közül:

Lelki fegyverzet a gonosz lélek ellen

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. február 22. hétfő

Ha nem állunk készen a küzdelemre, óhatatlanul elbukunk: “Egy úton sétáltunk felfelé mindannyian, az egész családdal. Mintha itt lett volna, ebben a faluban, az út egy emelkedő szakaszán. Egyszer csak láttuk, hogy két nagy madár közeledik felénk, majd leszállt egy előttünk álló fa csupasz ágaira. Úgy néztek ki, mint két repülő dínó-madár, amilyeneket mostanában látni a rajzokon. Közelebb mentünk, hogy jobban megnézzük őket. Akkor az egyik felemelte az ökölbe szorított kezét - nagy, izmos emberi karja volt -, és rettenetes hangon átkozódni kezdett. Mi nagyon megrémültünk és ellenkező irányba futni kezdtünk, azok meg üldözni kezdtek bennünket. Akkor valahogy ott termett egy liftajtó, abba gyorsan betuszkoltuk a gyerekeket is, bezártuk az ajtót, a lift pedig elindult felfelé, a magasba. Úgy éreztem, talán megmenekültünk - erre ébredtem fel…” (A látó leveleiből)

Isten néhány tulajdonságáról

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. február 15. hétfő

Isten inkább férfi(as), vagy inkább nő(ies)? Erőszakos vagy erőszakmentes? Egyáltalán, keresztény-e az Isten? Nézzük meg ezen a néhány példán keresztül, milyen csapdába eshetünk, ha helytelenül gondolkodunk…

Keresztény Magyarország – mítosz vagy vízió?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. február 08. hétfő

Mítosznak nevezzük azokat a nagy gondolati rendszereket, amelyek magukban hordják saját igazolásukat s egy közösség, társadalom szellemi összetartó erejét, hitét adják. Ilyenek a vallások, de ilyen volt kommunista ideológia vagy a liberális piacgazdaságba vetett hit, de ilyen volt a két világháború között a „keresztény Magyarország” mítosza is (benne a kultúrfölénnyel és a határrevízió követelésével). Egy mítosz azonban csak addig tudja betölteni szerepét, amíg a közösség tagjai azt elhiszik és céljaikat ehhez igazítják.

Jézus szedett-vedett társasága

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. február 01. hétfő

Csodálkozzunk rá, miféle embereket gyűjtött maga köré Jézus. Ott van köztük a baloldali nacionalista, talán a terrortól sem visszariadó zelóta Simon és a jobboldali főember Nikodémus, a Nagytanács tagja. Az áruló és kollaboráns vámos Máté és az istennyilát az őket be nem fogadókra lehívni kívánó János és Jakab, a galileai Simon Péterről nem is beszélve, mert hát „származhat-e bármi jó Galileából”? Mi a titka annak, hogy ez a sokféle ember megfért egymással, sőt a világtörténelem legnagyobb vallási ébredését indította útjára?

Egy problémás ember

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. január 25. hétfő

 Mi történt ezzel az emberrel? Egyszerű, de rendes és tisztességes ember volt, rendes szakmával és békességben a családjával, rokonaival. Aztán egyszerre otthagyja mindezt, csavarogni kezd, embereket gyűjt maga köré – hát honnan vette erre a bátorságot? Prófétának mondja magát, vagy ki tudja, még többnek, megbotránkoztatja az embereket és még arra is vetemedik, hogy ostorral űzze ki az árusokat a templomból - ki hatalmazta őt fel erre? Tanítani akar, de milyen alapon?  

Az imádság erejéről

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. január 18. hétfő

Idén van a 17. év, hogy január 18-án, Árpád-házi Szent Margit ünnepén imádkozunk hazánkért és nemzetünkért. A közbenjáró imádság nagyon fontos és erős fegyverünk. Most következzék néhány tanúságtétel erről:

Akar valaki szent lenni?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. január 11. hétfő

Jézus Krisztus fellépése óta minden történelmi kornak megvoltak a maguk szent-ideáljai. Ezek ugyan különbözhettek egymástól – a sivatagi atyák eszményképe különbözött a lovag-kor ideáljától, Szent Benedek regulája sem azonos Assisi Szent Ferencével -, de léteztek és áthatották a társadalmat, egészen napjainkig…

Ő Szent Királyi Felsége és Jézuska

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. december 28. hétfő

Még régebben történt, amikor egy karizmatikus közösségben a templomban kitárt karral imádkoztunk. Az ott lévő pap azt mondta, hogy ez mégis csak túlzás - miközben persze ő a szentmisében ugyanígy kitárt karral imádkozik az oltárnál… Akkor most szabad, vagy sem? Nagy Szent Teréz Jézust az írásaiban gyakran Ő Szent Felségének nevezte, a stigmatizált Galgóczy Erzsébet pedig Jézuskáról és Máriácskáról írt – szabad így beszélni?

Ígéret és bátorítás - a 2021. évi igéről

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. január 04. hétfő

Minden évben, év elején kérek egy évi igét, ami kicsit vezérfonalul is szolgál arra az évre nekem, de talán nem csak nekem. Most is kértem imádságban Istentől, és Józsué könyvéből kaptam egy szakaszt, ami eléggé fel is lelkesített.

Isten országa kibontakozásának jelei

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. december 21. hétfő

Széles az út és sokan járnak rajta, akik szerint minden egyre rosszabb, akik imádják az összeesküvés-elméleteket, akik két jól értesült mondattal megmagyarázzák a legbonyolultabb dolgokat is – véleményükkel és hitetlenségükkel szemben szeretném megmutatni, hogy Isten országa milyen óriási mértékben nőtt és bontakozott ki az emberiség életében.