A keresztény Dávid és a pogány Góliát

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. november 08. hétfő

A gonosz lélek mindig azt gondolja, hogy sikerült kitalálnia a tökéletes stratégiát, amivel legyőzheti Istent. A legnyilvánvalóbb ezek közül az, ahogy Isten és ember közé odaügyeskedte a halált – azt elképzelni sem tudta (saját gőgös létéből kiindulva), hogy a hatalommal teljes és halhatatlan Isten gyenge halandóvá, emberré lesz, és így átmegy a halálon, megtörve annak átkát, és szabadulást hozva az embernek. Gondolkodjunk el Isten váratlan stratégiai húzásain, és kérjük, tanítson minket is erre…

Hiszem a szentek közösségét

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. november 01. hétfő

Az Apostoli hitvallásban – amit minden történelmi felekezet elfogad – ezt imádkozzuk: „Hiszem a katolikus (egyetemes) anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.” Ennek ellenére katolikus hitünk egyik legtöbbet támadott pontja a szentek tisztelete – mondanak minket bálványimádónak, babonásnak, ördögtől megszállottnak és még sok mindennek – pedig elég egy rövid pillantást vetnünk a Szentírásra és Jézus szavaira, hogy lássuk, már megint nekünk van igazunk…

Ha eléggé szeretnénk vezetőinket…

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. október 25. hétfő

Ha tudnánk jobban szeretni őket, mint önmagunkat - vagy ha legalább Jézust jobban szeretnénk, mint önmagunkat, és az iránta való szeretetből el mernénk mondani vezetőinknek  (és persze minden embernek), ha mernénk csak annyira ragaszkodni Jézus szavainak igazságához, mint amennyire Ő ragaszkodik hozzánk, és komolyan venni tanítását, akkor elmondanánk nekik, hogy…

Munkásokat az aratásba

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. október 18. hétfő

Egyházközségünkben még 2007-ben volt egyházközségi zsinat, amelyet egyéves felkészülési folyamat előzött meg. Ennek is köszönhető, hogy ma is élénk élet van nálunk, kis közösségekkel, csoportokkal, rengeteg feladattal és munkával, és 4-500 templomba járóval. A tizenötezres városban, ahol elvileg több, mint hatezer katolikus él…

Istenhiány-betegség

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. október 11. hétfő

Mindannyiunk lelkében van egy Isten-alakú rész, amit csak Isten tud betölteni. Hiánya testileg-lelkileg megbetegít minket és az egész világot, hiába próbáljuk bármilyen pótszerrel betömködni az űrt. Súlyos baja ez a világnak, de még súlyosabb, amikor a keresztények életében alakul ki az Istenhiány-betegség.

Milyen nagy szükségünk van a Szentlélekre!

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. október 04. hétfő

Október 4-én kezdődik nálunk a Szentlélek szeminárium a Szeretetláng közösségi házban, ennek örömére az Eheti:
„Azt gondolhatnánk, hogy ha valakinek, hát Jézus Krisztusnak nem volt szüksége a Szentlélek külön kiáradására az életére, vagy a Szentlélek felkenésére a munkájához. Hiszen Ő a Szentlélektől fogant Szűz Mária méhében! Ő a Fiú, - a Szentháromság második személye – megtestesülése, Ő a tökéletes Isten és tökéletes ember. Miért is kellene neki még a Szentlélek külön kiáradása? Ehhez képest az evangéliumok ennek pont az ellenkezőjéről számolnak be.

Tévutak

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. szeptember 27. hétfő

Egy később világhírűvé vált magyar filozófus az Első Világháború kitörése előtt ezt írta: „a központi hatalmak előreláthatólag legyőzik Oroszországot; ez a cárizmus bukásához vezethet: eddig a dolog rendben van. Van bizonyos valószínűsége, hogy a Nyugat győz Németország fölött; s ha ez a Hohenzollernek és a Habsburgok bukását eredményezi. Ez is rendben. De akkor felmerül a kérdés: ki ment meg minket a nyugati civilizációtól.”

Megismerhetjük-e teljesen Isten akaratát életünkben?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. szeptember 20. hétfő

Megismerhetjük-e, felfoghatjuk-e Isten akaratát teljes mértékben életünkben? Ez a kérdés egy kicsit hasonló ahhoz, hogy megismerhető-e a világ, megérthetjük-e, átláthatjuk-e teljes mértékben? Nos, elméletben mindkettőre igen a válasz.

Hogyan lettem szentségimádó keresztény?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. szeptember 06. hétfő

"Az 1970-es években, kisgyermekként eljutottam az elsőáldozásig, és ezzel akkor véget is ért egyházi életem. Édesanyám halála utáni lázadó ifjúságom buzgó ateistává tett, még az emlékeimből is kiveszett, hogy én keresztény, pláne, hogy katolikus keresztény lennék.

Néhány szó a Kongresszusról és a következő időszakról

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. szeptember 13. hétfő

Az első szavak mindenképp az elismerésé és dicséreté: a magyar egyház megmutatta, hogy képes egy ilyen nagyságrendű feladatot megszervezni, hívők tízezreit megmozgatni és ellátni, minden különösebb fennakadás nélkül. Az is kiderült, milyen óriási potenciál van az egyházi közösségekben és civil szervezetekben - elég csak a szombati, Margit-szigeti családi napra gondolni a hetven sátorral, rengeteg programmal, s hogy az egész nap főszervezői civil közösségek voltak.

Isten tágasságáról

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. augusztus 30. hétfő

Az interneten lehet látni néhány kisfilmet arról, amikor látás- vagy hallássérült kisbabák olyan készüléket kapnak, amivel látni vagy hallani tudnak. Csodálatos nézni örömüket, ahogy végre látják, hallják édesanyjukat… Egy másik kisfilmben színvak emberek kapnak olyan speciális szemüveget, amivel képessé válnak látni a színeket. Megdöbbennek, örülnek, és elsírják magukat… És mindez csak halvány visszfénye Isten megtapasztalásának!