„…mert az emberiség a halál mellett döntött…”

Kategória: Eheti Megjelent: 2022. október 31. hétfő

A címben idézett súlyos mondat olvasható a Szűzanya utolsó, 2022. október 25-i üzenetében. Ha körül nézünk világunkban, nem tagadhatjuk szavai igazságtartalmát. Szűz Mária azonban nem ezt helyezi mondanivalója középpontjába, hanem az Isten által felkínált megoldást!

Talán elfog minket a tehetetlenség-érzés, amikor azt látjuk, hogyan sokasodnak a háborúk és háborús helyzetek minden kontinensen. Amikor megértjük, hogy az emberiség mindmáig nem tudott szembenézni sem a klímakatasztrófa rémével, sem az önző gazdaságpolitikája következményeivel, amelyikkel még mindig a végtelen növekedésről álmodik véges feltételek között. Amikor a népek vezetői a párbeszéd és megértés helyett a még nagyobb hatalomkoncentrációban látják a megoldást.
Az újraválasztott kínai elnök minden eddiginél nagyobb hatalmat birtokol és totális kontrollra törekszik országa felett. Az orosz elnök háborút indít hatalma kiterjesztésére és tömegeket bolondít hozzá szerte a világon. Európa történelme véres leckéin keresztül megtanulta, hogy kölcsönös kompromisszumokkal és megegyezéssel el lehet kerülni a háborút és ezzel egy kivételesen hosszú békekorszakot ért meg az elmúlt évtizedekben. Most azonban szinte minden országban újra hódít az „erős emberek” kultusza. A francia és a német elnök azon vetélkedik, hogy melyikük Európa első embere, s a mi miniszterelnökünk is azt szereti, ha kezében tarthat mindent. (A magyar közéletet különösen is eluralta a harci beszédmód, mi aztán küzdünk mindenkivel és mindenki ellen, ha kell, ha nem…)
A halál mellett döntés azonban nem csak a konkrét háborút jelenti. Jézus tanítása szerint már az is gyilkos, aki rosszat gondol a másikról, s aki rosszat mond, az méltó a gyehenna tüzére. A pokol háborúja ugyanis a szívekben kezdődik, a viszály, a gyűlölet a szavakon keresztül jut érvényre, fertőzi meg az embereket és teszi végül minden rosszra késszé.
Talán úgy tűnik számunkra, hogy olyan részvétlenné, önzővé és kegyetlenné vált az emberek szíve, hogy innen már nincs visszaút. Isten azonban nem így gondolja! A Szűzanya azt üzeni, hogy „ne veszítsétek el az emberi szívek megváltozásába vetett reményeteket”! Ahogy mondja, a szeretet eszközeivé kell lennünk, és tanúságot kell tennünk hitünkről, reményünkről és szeretetünkről, szóval és tettel, hogy az emberek visszafordulhassanak Istenhez, mert „Isten nélkül nincs jövőtök”. A Szeretetláng lelki napló szerint pedig a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével lehet és kell kioltani, mert a Szeretetláng megvakítja a sátánt és győzelmet arat a legmegközelíthetetlenebb helyeken is.
Bizonyos tehát, hogy még most is lehetőségünk van a változásra és változtatásra! Ha nem így lenne, már nem jelenne meg a Szűzanya Medjugorjéban, hogy a remény üzenetét hozza el számunkra. Ezért imádkoznunk kell a békéért – és ezt tesszük napról-napra, az internetes elérhetőségeinken keresztül is felkínálva erre a lehetőséget és imákat -, és cselekednünk is kell, bűnbánattal, kiengesztelődéssel és az igazság kimondásával.
Van itt egy látszólagos csapdahelyzet: az igazság kimondása ugyanis ellenkezést szül és ellenálláshoz vezet a megkeményedett szívű embereknél. Mi azonban nem valami látszólagos békét, a temető csendjét, a hatalom alá fojtott némaságot szeretnénk elérni, hanem valódi tisztulást és a szívbéli békét! Ezért ki kell állnunk a krisztusi igazságok mellett, krisztusi módon, békességben, elhordozva visszautasítást, gyalázkodást, megnemértést és testi-lelki kínokat is. Ez a küzdelem ugyanis eredményre vezet!
Olvassuk most el a Szűzanya üzenetét, elmélkedjünk rajta, aztán kérjük Istent, hogy a Szentlélek erejét és kegyelmét adja meg nekünk, hogy mindezt valóra is tudjuk váltani.
„Drága gyermekek! A Magasságbeli megengedi nekem, hogy veletek legyek, az öröm és remény útja legyek számotokra, mert az emberiség a halál mellett döntött. Azért küld engem, hogy megtanítsalak benneteket arra, hogy Isten nélkül nincs jövőtök. Kicsi gyermekeim, legyetek a szeretet eszközei mindazok számára, akik még nem ismerték meg a szeretet Istenét. Örömmel tegyetek tanúságot hitetekről és ne veszítsétek el az emberi szívek megváltozásába vetett reményeteket. Veletek vagyok és megáldalak benneteket édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.” (Medjugorje, 2022. október 25.)
Imával és szeretettel: Sipos Gyula (www.szeretetfoldje.hu)

You have no rights to post comments