Kirakat-kereszténység

Kategória: Eheti Megjelent: 2022. augusztus 08. hétfő

„Ruanda volt Afrika katolikus kirakatországa” – írja Peter Balleis jezsuita misszionárius -, ahol a lakosság kétharmada katolikus volt. Hogyan történhetett meg, hogy 1994-ben alig száz nap alatt mégis lemészároltak majd egymillió embert  - a gyilkosságoknak félmillió tettese volt késsel, karddal, bármivel, amivel ölni lehet –, és a gyilkosokkal papok, szerzetesek és apácák is együttműködtek?

„Ruandát a misszionáriusok felülről lefelé térítették. Miután a király és az udvar a keresztény hitre tért, a nép követte. Leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy a hit terjesztése a megkeresztelésben merült ki, anélkül, hogy átjárta és megváltoztatta volna a kultúrát és a társadalmi körülményeket. (Gazdasági, kulturális és etnikai viszonyokat.) A vér sűrűbb maradt a keresztvíznél. Amikor döntésre került a sor, az etnikai tudat erősebb és meghatározóbb volt a keresztény identitásnál. (…) Az Egyház nem tudta megváltoztatni Ruandában az etnikai különbözőségre épülő egyenlőtlenséget. Nem tudta hozzásegíteni a társadalmat egy igazságos fejlődéshez, és nem tudott ellenállni az erőszak vonzásának.”
Eddig az idézet az „Isten ott ül velünk a csónakban” című könyvből, amit azért hoztam ide, mert néhány szó változtatásával ugyanez a diagnózis nagyon sok korról és nagyon sok nemzetről felállítható. Hogyan volt lehetséges, hogy a felvilágosult, befogadó és szabadelvű Németország, amely egy nagyszerű kultúrát hozott létre, egy nemzedék alatt a fajgyűlölet fészkévé és egy háború kirobbantójává vált? És Franciaország, „az egyház legkatolikusabb leánya” hogyan juthatott el a XVIII. században olyan rövid idő alatt a forradalmi terrorig?
Nem mintha a jelen biztatóbb lenne. Oroszország a Szovjetunió felbomlása után felfedezi ortodox keresztény örökségét, s vezetői néhány év múlva már a kereszténység védőbástyájaként hirdetik országukat, hogy aztán először háborút kezdjenek először saját – velük egyet nem értő – polgáraikkal szemben, majd egy másik ország, Ukrajna ellen. Vagy beszélhetünk az Amerikai Egyesült Államokról, amelyik – a hazai közhiedelemmel ellentétben – az európainál jóval vallásosabb ország, lakosságának nagyobb része minden héten gyülekezetbe jár, és mégis hagyja, hogy egy ott kialakuló istenellenes kultúra a legsötétebb bűnökkel fertőzze meg a világot.
És mi a helyzet hazánkkal, és a mi kereszténységünkkel? Azt tudjuk a statisztikai adatokból, hogy nálunk is csökken a magukat vallásosnak mondó, templomba járók aránya, lefelé lógunk ki a közép-európai átlagból. (Ha a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, a pápa látogatását vagy a csíksomlyói búcsú résztvevőinek számát nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a buzgó, elkötelezett katolikus hívek száma a hazai lakosság 1-3 százaléka, kilenc és félmilliós országunkban ez két-háromszázezer embert jelent.)
Azt is tudjuk, hogy a mi kereszténységünk soha nem volt olyan társadalomformáló, az identitásunkat meghatározó erő, mint például Lengyelországé - nem függetlenül attól, hogy a lengyel egyház a nehéz időkben együtt küzdött és szenvedett a népével minden történelmi korban, míg a magyar egyház inkább a felső vezetés felé orientálódott. (Hercegprímásunk – milyen beszélő titulus -, és főpapjaink ott ültek az Országgyűlés felső tábláján, de mit jelentett ez a hazai szegénységnek? Ismerjük ezt a struktúrát a latin-amerikai országok világából is… Igaz, ott a felszabadítás teológiája - minden eretnekségével együtt is -, az egyház egy másik arcát is meg tudta mutatni a népnek.) Napjainkban a keresztény kultúra is inkább búvópatak, mint valódi társadalomformáló erő népünk életében.
Attól tartok, a mi kereszténységünk is részben kirakat-kereszténység, csak itt nem a faj, nem a náci- vagy kommunista ideológia, hanem a hatalom és a pénz, a politika világa torzítja ilyenné, tartja függőségben az egyházakat, megmérgezve a hívek szívét is, lehetőséget adva a pogányoknak, hogy keresztény címkét aggathassanak magukra, s így hazudjanak, lopjanak, szítsanak viszályt és vigyék tévedésbe és meghasonlásba az embereket. (És mennyi jó keresztény ismerek, akik a bizonytalan időket látva még inkább a politika világába kapaszkodnak, onnan várva a biztonságot a szívüknek és életüknek. És milyen hittel és vehemenciával tudnak fellépni azok ellen, akik nem ugyanezt teszik!)
A kérdés csak az, hogy tudunk-e, szabad-e, lehet-e még erről beszélni? Fel tudjuk, fel merjük-e tárni azokat a mély strukturális problémákat, amiktől szenved a hazánk, akkor is, ha ezekre keresztény fátylakat borítanak, megvezetve ezzel az embereket? (Erdeink múlt hét óta engedélyezett szabadrablása ellent mond a józan észnek és az egyház társadalmi tanításának egyaránt. Ferenc pápa enciklikája pedig kifejezetten aktív teremtésvédelemre hív – de mi látszik ebből a hazai nyilvánosságban?)
A ruandaiak elhitték magukról, hogy ők keresztények, míg egy sötét pillanatban ki nem derült, mi lakik a szívük mélyén. Ha nem akarjuk, hogy egyházunk és hazánk erre a sorsra jusson, hogy azt szeretnénk, hogy ne kirakat-keresztény patyomkin-falu legyen, hanem élet és lélek járja át, akkor újra fel kell fedeznünk hitünk prófétai dimenzióját, Krisztus szavainak örök, és mindenek felett való igazságát...
Sípos (S) Gyula (szeretetfoldje.hu)

You have no rights to post comments