Szerelmi történet Istennel

Kategória: Eheti Megjelent: 2022. augusztus 29. hétfő

Az Istennel való egyesülés útja szerelmi történet. Úgy kezdődik, hogy titokzatos módon, talán magam sem értem hogyan, de megragadja szívem, életem Isten valósága, és  beleszeretek Istenbe, vagy egész pontosan Jézus Krisztusba, akiben és akivel megélhetem Isten mindent betöltő szeretetét. Lehet, hogy furcsának tűnik ez, főleg, ha egy férfi írja le napjainkban, amikor amúgy is mindent beleng a testi szabadosság megrontó levegője – de mégis ez az igazság.

Isten szeretete felülmúl mindent, amit a test, a világ, vagy a gonosz lélek nyújtani tud. Aki ezt egyszer megtapasztalta, az sóvárog utána, vágyva vágyik Istennel lenni – s milyen csodálatos, hogy közben Isten is ugyanígy vágyakozik velünk lenni! Jézus még a szenvedése előestéjén is ezt mondja tanítványainak: „Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvednék.” (Lk 22, 15)
Ezen az úton haladva Isten kerül életünk középpontjába. Ez azonban nem jelent rabságot, kisajátítást, vagy épp valamifajta megszállást, erőszakot (ami a gonosz lélek sajátja), hanem épp ellenkezőleg. a Szentlélek átjárja belső világunkat, kisimítja személyiségünk torzulásait, gyógyítja lelkünk sebeit, eloldoz függőségektől és elvezet a belső szabadságra. Ez a tisztulás és érlelődés útja. Megtanulunk együtt járni az Úrral, az Ő gondolatait gondolni, szavait szólni, tetteit cselekedni. Egyre inkább képesek vagyunk szeretni, elfogadni, megérteni. Szeretve lenni és szeretni Isten szeretetével – milyen csodálatos dolog!
A Szentírás telve van az Isten és az ember egymás utáni vágyakozásának szavaival, az Énekek éneke pedig a vőlegény és menyasszony szerelmi páros énekében az Isten és a gyermekei egymás iránti szeretetének, beteljesedés utáni vágyának örök dallamát festi elénk.
Ezt a lelki, örök egyesülést mindig Isten kezdeményezi és Ő nem is fárad ebbe bele soha. Mi azonban igen, mert mi törékenyek, szétszórtak, önzőek, sebzett szívűek és bűnnel terheltek vagyunk. Az egyesülés útja azonban mégsem zárult le előttünk. Jézus Krisztuson keresztül, aki az „út, az igazság és az élet”, mégis megélhetjük ezt, és krisztusi emberré, Isten gyermekeivé, barátaivá alakulhatunk.
Ez a kis könyv ehhez az úthoz nyújt segítséget, az Egyház évezredes bölcsességét felhasználva. Sokszor támaszkodunk a téma kifejtésében a Szeretetláng lelki naplóra, amiben Jézus Krisztus és a Szűzanya komoly és hosszas tanítást ad erről. A Szűzanya az első és legtökéletesebb krisztushordozó, az ő szívében lobog a tökéletes Isten- és emberszeretet tüze, az élő Szeretetláng, Jézus Krisztus valósága, ahogy csak azt ember be tudja fogadni. Ezt adja át nekünk, ennek kegyelmi hatásaival élünk, ami megvakítja a sátánt, gyógyítja a szívünket és erőt ad a krisztusi élethez.
A hathetes szeminárium beavató jellegű (mint a Szentlélek-szeminárium, alfa-kurzus, stb.) és egy mélyebb keresztény életre való elvezetés eszköze kíván lenni.
Minden hétre jut egy téma, valamint a hét minden napjára egy-egy elmélkedni való idézet és/vagy ima a Szentírásból, a Szeretetláng lelki naplóból, illetve a szentek életéből. (Az idézetekhez tettünk egy-egy önátadó imát is.)
Minden hét, minden nap egy lépés előre. Lehet, hogy közben elfáradunk, elcsüggedünk, máskor pedig öröm tölti el szívünket. Az utat azonban a hat hét után is folytatni kell, türelemmel, kitartóan. Az egyházi, szentségi élet, a napi ima és a szentírás olvasása mind segítség utunkon, de segíthetnek más jó könyvek, előadások, zenék, és az élet sok más áldása is...
"Az Istennel való egyesülés útja - Élő Szeretetláng szeminárium" bevezetője. Lásd a könyvről bővebben: https://szeretetfoldje.hu/index.php/konyveink/17320-az-istennel-valo-egyesules-utja-elo-szeretetlang-szeminarium 
Sípos (S) Gyula (szeretetfoldje.hu)

You have no rights to post comments