Ima és szentmise a gyermekekért - már hét országban!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. március 02. szombat
Év elején indult kezdeményezésünk, és nagy öröm számunkra, hogy Böjte Csaba is felajánl egy szentmisét a gyermekekért. (Húsvét vasárnap 12 órakor az interneten keresztül mindenki bekapcsolódhat ebbe a szentmisébe.) Májusig már minden hétre jut sszentmise! Részetek:

A gyerekekért való ima okairól

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. február 14. csütörtök
Magyarországon: 23 ezer gyerek van árván, illetve akikről a családjuk nem tud gondoskodni. 18 éves koruk körül az utcára kerül nagy részük, minden támasz nélkül - sokuk útja egyenesen vezet a bűn, a prostitúció világába. (A világban több 100 millió gyermek van árván, egyedül.) Húszezer gyermeket bántalmaznak évente Magyarországon, és 30 gyermek hal meg évente csak Magyarországon bántalmazás miatt!

Imalánc a gyermekekért - jó hírek!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. február 06. szerda

Nagy örömmel tudatjuk, hogy elindult egy egész éven keresztül tartó imahadjárat a gyermekekért. Az első szentmisét Bohn István atya mutatta be január 27. Törökbálinton. A határon túlról, a szlovákiai Nagyszombatból jelentkezett Puss Sándor jezsuita szerzetes atya, aki mindjárt felajánlott 7 szentmisét az árva és a bántalmazott gyermekekért valamint minden gyermek védelméért. Hamvazószerdától egészen Húsvétig minden szerdán délután bemutat egy szentmisét erre a szándékra, az imalánc keretén belül.

Szeretetkívánságok

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. február 04. hétfő
"Azt mondják, vannak napok, amikor a kérések, kívánságok villámgyorsan teljesülnek. Azt gondolom, egy idő óta, hogy ha a szívünkben BÉKE és SZERETET van, akkor minden nap lehet ilyen „különleges nap”! Higgyük, hogy így van, akkor kéjünk! Kérjünk sokat, hogy szebb legyen a világ!

Beszámoló a 2013. évi Nemzeti Imanapról

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. január 23. szerda

Hálát adok Istennek az idei Nemzeti Imanapért is, hiszem, hogy az imádkozó testvérek könyörgései sok kegyelmet kiesdtek hazánknak és nemzetünknek. Volt, ahol már csütörtökön este hazánkért imádkoztak, a Mária Rádióban pedig a péntek reggeli Napindítóban már szerepelt az Imanap híre.

Általános közös közbenjáró ima mindenkiért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. január 18. péntek

A Nemzeti Imanapon mondjuk el közös közbenjáró imánkat hazánkért és nemzetünkért:

Nemzeti Imanap levél

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. december 14. péntek

Kedves Testvérek!

Azt ma senki sem tagadhatja, hogy válságos időket élünk. Az is biztos, hogy nem csak a hírekben szereplő gazdasági válság sújt minket, hanem kulturális, erkölcsi válság is, ennek mélyén pedig az Istentől elfordult emberek és nemzetek meghasonlása, lepusztulása áll.
De azt is látjuk, hogy ahol Isten kegyelme megnyilvánulhat, ahol vágynak az Ő szeretetére, tanácsaira, ott az összeomlással ellentétes folyamatok is beindulnak!

Adventi készület 2012-ben - adventi naptár

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. november 30. péntek

Egy kedves testvérünk küldte ezt az adventi naptárt, amiben minden naphoz van igehely, elmélkedés és készület. Az adventi lap Barsi Balázs atya, Jávorka Lajos atya, a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség és a zsolozsmáskönyv könyörgéseinek segítségével készült.

Átfogó imádság hazánkért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. szeptember 03. hétfő

"A világban lévő sötétség eltűnik, ha az emberek a hit, a szeretet, az ima fáklyájával a kezükben egymás mellé állnak. Ezért imádkozzunk:

Szabadító imák

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. október 29. hétfő

Szabadító imák, amivel Isten, Szűz Mária, Szent Mihály arkangyal, minden angyalok és szentek segítségét kérhetjük. Imádságok a sátán befolyása, zaklatásai, megkötözöttségeink, szenvedélyeink ellen.

Imakilenced hazánkért augusztus 20-ig, 9-1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. augusztus 12. vasárnap

koronim2Imakilencedet kezdünk augusztus 20-ig, Szent István és államiságunk ünnepéig, kérve Isten áldását egész hazánkra és nemzetünkre. Minden nap felteszünk ide a honlapra egy imát, remélem nagyon sokan fogják imádkozni! Kérlek benneteket - fogjunk össze! -, hogy juttassátok el minél több helyre a kilenced hírét!

A 9. nap: