Utolsó szombati lelki nap - a gyermekekért is!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. február 24. csütörtök

Imalánc a gyermekekért - Törökbálinton a Szeretetláng kápolnában az utolsó szombati lelki napon február 26-án, szombaton 10 órától imádkozunk a gyermekekért is! Részletek:

Mély szomorúság tölt el

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. január 01. szerda

Ma kaptam meg egyik kedves testvérünktől azt az egyházi levelet, amellyel - számomra érthetetlen módon - rossz hírünket akarják kelteni nekünk és a Nemzeti Imanapnak is. Íme:

A pápa felajánlásához kapcsolódva, kilenced a Szeretet királynőjéhez 9-1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. október 04. péntek
Felhívás érkezett Schióból, hogy a Szeretet Királynője kilenced végzésével támogassuk Ferenc pápa szándékát, aki 2013. október 13-án megújítja a világ Szűzanyának szentelését. A 9-edet ma, október 4-én kell elkezdenünk. Minden nap feltesszük ide a kilenced aktuális imáját. 9. nap

Imaóra párkeresőknek

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. február 21. hétfő

Kezdésre keresztvetéssel mondjuk: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

Szentlélekhívó himnusz

Ó boldog Tűz, mely nem emésztesz el, de megvilágítasz - vagy ha el is pusztítasz, felszámolod a rosszat, hogy az élet el ne pusztuljon -, ki adhatna nekem többet, tökéletesebbet, jobbat Tenálad?

Nagy erővel, és bizalommal teli várakozással kérünk, hogy jöjj most közénk a Te reményt adó, gondoskodó szereteteddel és buzgó imánkat vidd a Mindenható Atya Isten elé!

Te az a Tűz vagy, mely bennünket megtisztít, elvéve lelkünkből a reménytelenség sötétségét. Ez az a Tűz, mely megszabadít minket minden felesleges földi aggódás súlyától, az evilági vágyaktól, és az elmélkedés szent szárnyain táplálja, növeli bennünk a szeretetet, és magasba emeli szíveinket. Ámen. (Bellarmin Szent Róbert imája nyomán)

Hiszekegy

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

 

Könyörgés a nehéz várakozásban

 

Uram, néha már olyan nehéz várni. Én is szeretném szívem vágyát követni, mint mások, és szeretni valakit, aki nekem tetszik.

Segíts, Uram, hogy szívemet mégis fegyelmezni tudjam, és türelmesen várjak, mert tudom jól, hogy Te ismered azt a pillanatot, amelyik a legalkalmasabb lesz arra, hogy megismerjem azt a személyt, akit egy életen át szerethetek!

Hiszem, hogy a Te jóvoltodból én is odaadhatom valakinek a szívemet, s vele szerelemben egyesülve a család közösségében szolgálhatok Neked.

Add, hogy méltó legyek ahhoz az emberhez, akit majd választani fogok! Fegyelmezett életet akarok élni, hogy megóvjam számára a szívemet, s a szerelmet soha be ne mocskoljam!

Uram, amikor nagyon nehezemre esik a várakozás, kérlek, állj mellettem, segíts, hogy erős, türelmes és tiszta maradhassak! Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

 

Imádság jó feleségért (fiúk imája)

 

Mennyei Atyám, Te belátod egész életemet, mint én a hegycsúcsról a messze elterülő tájat. Te már tudod, hol lakik az a leány, akivel majd találkozni fogok, aki majd értem elhagyja apját és anyját, hogy rendelésed szerint egész szívvel hozzám ragaszkodjék s én őhozzá. Adj türelmet és józanságot, amikor választásra és mérlegelésre kerül a sor, hogy ne az elvakult szenvedély befolyásolja döntésemet, hanem a tiszta, önzetlen szeretet!
Add, hogy megtaláljam választottamban az igaz, megértő élettársat, leendő gyermekeimnek szerető édesanyját, akit Te már akkor rendeltél számomra, mielőtt még mindketten megszülettünk volna! Ámen.

 

VAGY

 

Imádság igaz férjért (lányok imája)

 

Mennyei Atyám! Valahol már él az a férfi, aki engem keres, akihez én egész szívemmel tartozhatom a Te szent akaratod szerint, s aki majd gyermekeim apja lesz. Légy hozzá jó! Őrizd meg őt tisztán, önfegyelemben és nemes lélekben - számodra és számomra!
Védj meg engem is - az ő számára! Hintsd szívünkbe kegyelmed magját, hogy szívünk termékennyé váljék, és általa Neked tetsző, boldog családi otthont építhessünk! Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Imádság tiszta szerelemért

Urunk, mennyei Atyánk, tudjuk, hogy a házasságban nagy feladat vár ránk, s kezünkbe van letéve a jövő nemzedék áldása vagy romlása. Ezért kérünk Téged, terjeszd ki ránk kegyelmedet, hogy a házasságra a lehető legjobban fölkészüljünk.
Világosíts meg és erősíts meg bennünket, hogy már most gyakoroljuk azokat az erényeket, amelyek egy Neked tetsző házasságban elengedhetetlenek: az istenfélelmet, az áldozatkészséget, az őszinteséget és a tisztalelkűséget.
Add, hogy már most is, ha még nem is találtunk egymásra, mindketten növekedjünk szeretetedben: hogy szeressük mindazt, amelyben megcsillan valami a Te fenséges Arcodból.
Engedd, hogy tiszta szerelemmel szeressük majd egymást, hogy tisztán és szűzen járuljunk szent oltárod elé, és ezzel méltók legyünk áldásodra, Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

 

Imádság családi felelősségért

Jézusom, Te a házasság szentsége által egyedülálló méltóságra emelted a családot. Meghívtad az általad alkotott világ jövőjének munkálására és országod építésére. A Te rendelésedből történik, hogy itt a földön a család a továbbhordozója az életnek. A házastársak ajándékozzák az új életet, ők nevelik föl a gyermekeket - a maguk örömére és boldogságára, népünk és egyházunk javára. Ők mutatják meg gyermekeiknek először a Hozzád vezető utat.

Bőségesen elárasztottad kegyelmeddel, és megszentelted a család intézményét akkor is, amikor egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus is családban született, és nevelkedett. Földi életének nagyobb részét a Szent Családban töltötte.
A házastársak kapcsolatát annak a szent kapcsolatnak a példaképéül állítottad, amely közted és Egyházad között áll fenn.
Kérlek Téged, add, hogy a családnak ezt a szent hivatását és méltóságát mindig szem előtt tartsam! Óvj meg attól, hogy erőmet üres és hamis ábrándozásokban szétforgácsoljam. Készíts elő a nagy feladatra, amelyet számomra a családban szántál! Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

 

 

Imádság a tisztaságért

Jézus, add, hogy jövendőbelimmel úgy tudjuk majd egymást szeretni, ahogyan Te szeretsz bennünket. Tedd tisztává testünket, szellemünket és szívünket, hogy megláthassuk Istent és az Ő tervét velünk. Segíts, hogy felismerjük egymást, és engedd, hogy gyönyörű és tiszta szerelem árassza el a szívünket, de légy őrzőnk, hogy mindig egymást lássuk, ne pedig a saját másikkal kapcsolatos vágyainkat. Segíts, hogy tisztán, a Te szemeiddel lássuk egymást, s add, hogy mindig a Te szereteteddel közelítsünk egymáshoz.

Tisztíts meg minket, és gyógyítsd meg bennünk a bűn okozta sebeket. Erősíts meg minket minden nap, hogy megélhessük azt a szeretetet, amelyre hívsz. Önmagunkban gyengék vagyunk, és szívünk nem tiszta, de Benned erősek és szentek lehetünk.

Mária, Te vagy a Szeplőtelen Fogantatás, oly tiszta Szűz. Hozzád imádkozunk a világ tisztaságáért és különösen a fiatalok tisztaságáért. Olyan tiszták szeretnénk lenni, mint Te vagy.

Szent József, a Te bátorságodat kérjük, hogy őrködhessünk mások és önmagunk tisztasága felett. Kérünk, segíts Jézussal való utunkon, hogy megdicsőíthessük Istent testünkben, és egy napon Veletek legyünk a mennyben.

Jézus, egyedül a Te akaratodat szeretnénk követni. Küldd le ránk Szentlelkedet, hogy mindig Ő vezessen és bátorítson mindkettőnket, - minket és Tőled rendelt igaz párjainkat. Szereteted Lelke vezessen és kössön egybe bennünket, hogy egymásra találásunk után is mindig egy szívvel és lélekkel közeledjünk Hozzád, és kitartóan munkálkodjunk együtt országod eljöveteléért.

Szent József, könyörögj érettünk!
Szent arkangyalok és minden szentek, könyörögjetek érettünk! Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

 

 

Imádság hivatás megtalálásáért

 

Istenem, Te jelölted ki kezdettől fogva hivatásomat.

Add kegyelmedet, hogy felismerjem azt, hogy melyik pályára hív szereteted!

Add tudtomra, Uram, mi a szándékod velem!

Szentlélek Úristen, világosítsd meg a lelkemet, hogy megismerjem, mi kedves előtted, mi válik hasznomra, hol használhatok és szolgálhatok legtöbbet Neked és felebarátaimnak.

Ne engedd, hogy kicsinyes szempontok vezéreljenek elhatározásomban!
Ne engedd, hogy csak a földi hasznot élvezzem, mindig tartsam szem előtt a mennyeit is!
Ne csak az ideigvalóknak szolgáljak, hanem az örökkévalóknak is!
Mindenkoron a Te dicsőségedért és lelkem javáért akarok élni, Uram!
Köszönöm, hogy ehhez adod kegyelmedet! Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

 

 

Befejezésre:

Könyörögjünk! Urunk, Istenünk! Add meg, kérünk, mindannyiunk számára, a Boldogságos Szűz Mária dicsőséges közbenjárására, a jó házastárs, a jó házasság és a jó családi élet kegyelmét.

Szentséges Édesanyád jegyesének, Szent Józsefnek érdemeire kérünk Úristen, add, hogy mindazt, amire könyörgéseink elégtelenek, az Ő közbenjárására elnyerjük!

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

Kilenced hazánkért és a választásokért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. március 28. péntek

Kilencedet kezdünk hazánkért és a választások Isten akarata szerinti megvalósulásáért. Minden nap felteszek ide egy imát, kérlek benneteket, imádkozzátok ti is, mert a közös ima nagyon nagy erejű és sok kegyelmet kiesd Istentől népünknek!

1. nap:

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy áldd meg hazánkat és nemzetünket! Add, hogy az országgyűlési választás is tiszta körülmények között és békében történjen! Kérünk, szoríts vissza minden gyűlöletet és bűnt és ad, hogy Tőled való emberek legyenek vezetőink az élet minden területén: a politikai, gazdasági, kulturális, szociális és egészégügy területén is! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen.

Egy rövid hír a gyermekekért való imáról

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. január 26. szerda

"Tájékoztatásukra reagálva, éves szolgálati programunkba vettük, és csatlakozunk az Imalánc a gyermekekért imatáborába.
Magyarországi Szervita Világi Rend: Budapest, Győr, Székesfehérvár,  Eger, Ózd, Makó, Mezőkövesd.
Farkas Sándorné, Nemzeti Perjel"

KÖSZÖNJÜK!

Nemzeti Imanap után

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. január 26. szerda
Túl vagyunk az idei Nemzeti Imanapon. Hálát adok Istennek minden imádkozó emberért, közösségért, és hiszem, hogy az idei Imanap is sok kegyelmet kiesdett hazánknak. Két rövid levél-idézet a résztvevők leveleiből:
"Kedves Gyula! Üdvözöllek a Nemzeti Imanapon. (Nálunk a reggeli misén János atya erősen bíztatta az összegyűlt kb 300 embert (Mindszenty iskolának volt mise), hogy imádkozzunk hazánkért." (Ny. Gábor Budaörsről, január 18-án)
"Hála legyen a jó Istennek! Immár egy hét távlatából is úgy kell megítélnem, hogy nagyon jól sikerült a nemzeti imanapi ( 18-i )szentimrés imaóra. Azt mondják kb 50-60-an voltunk. Magam részéről kb 10-15-tel kevesebbet számoltam, de hátrafelé nem forogtam és bizonyára még mögöttem is ültek, de különben is nem s létszám a lényeg!
Ha nem is részletesen, ha nem is sok helyen és ha nem is nagyon hangosan hirdettük, azért mégis hallották néhányan ezt a "hirdetést".  Ill. biztos vagyok benne, hogy többen, mint akik eljöhettek. Vagy dolgoztak du. 5 órakor, vagy a fél 7-kor kezdődő, aznapi ökumenikus imaestre mentek olyanok is, akik talán eljöttek volna engesztelő imaestünkre, ha nem az ökumenikus imahétre esik.
De talán így még jobb is volt, mármint, h.  ez az időbeli egybeesés is az egyházban még meglévő egység korát idézte. És Szt Margit pedig az egységért élt.  Igazán elnevezhetnék ezt a hetet Árpádházi Szt Margitról!! Elő kellene ezzel állni...
Az imafüzetbeli imákból egyiket-másikat úgy, ahogy ott áll, vagy kicsit máskép elimádkoztuk, énekeltünk és több bibliai imából is vettünk egy-egy részt, meg máshonnan is. Mindösszesen lelkesek voltunk és ilyen jó előkészület után következett a hazánkért fölajánlott szentmise. (...) Isten-áldotta volt az együttlét, a közös ima, amit remélem, nem csak magam éreztem, hanem mindannyian. Bízzunk, h. meghallgatták a magas mennyben a szentek, a Szűzanya, Jézus és mennyei Atyánk." (B. Ágnes, Budaörs)

Nemzeti Imanap - megérkeztek az új ingyenes imafüzetek!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. december 21. szombat

imahaza2

Tegnap megérkeztek a nyomdából az új imafüzetek (5.000 darabot nyomtattunk, 115.000 Ft volt a nyomdai költség), mostantól kezdjük postázni. Bátran kérjetek, ahányan vagytok az imacsoportban, illetve ahány embert rá tudtok venni, hogy Január 18-án, a Nemzeti Imanapon imádkozzon hazánkért!

E-mail-ben is megrendelhetitek a szükséges mennyiséget és elküldöm postán. Címünk: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Imával és szeretettel: Sipos Gyula

Ma Nemzeti Imanap!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. január 18. kedd

Ima az ország keresztény megújulásáért

 

A te kezedben van szívünk, Uram,

Döfd át szereteted nyilával,

Gyújtsd fel a lomhákat,

Vezesd vissza az eltévelyedetteket,

Világítsd meg a vakokat,

Lágyítsd meg a hajthatatlanokat,

Bátorítsd meg a habozókat,

Tanítsd a tudatlanokat,

Gyarapítsd bennünk a hitet,

Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,

S újra és újra kérlek,

Add, hogy szereteted gyarapodjék,

Hogy ez az isteni láng

Eméssze föl viszálykodásainkat.

(II. Rákóczi Ferenc)

 

Fohász

 

Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet,

az igazság és az igazságosság országa, a Szeretet földje!

 

 

Imádságok az ifjúságért, a családokért...

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. szeptember 27. péntek

II. János Pál pápa imája az ifjúságért, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által ajánlott ima a családokért és egy napi életátadó ima:

Egy keresztút és a hozzá kapcsolódó ígéretek

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. március 28. péntek

Estanislao testvér kiválasztott lélek volt, akinek égi megvilágosodásban volt része. Ezt a természetfölöttiséget úgy gyóntatója, mint a teológusok is elismerték. Fölöttese azt a parancsot adta neki, hogy írjon le minden ígéretet, amelyet Urunk adott a Keresztúti ájtatosság imádkozásáért. Utána pedig bemutatunk egy keresztúti átatosságot, amit Jézus tanított Josefa Menéndez nővérnek...