Imakilenced az árvíz és belvíz fenyegetésével szemben

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. január 16. vasárnap

Krisztusban Kedves Magyar Testvérek!

 

S.O.S. jeleket adnak le a bajba jutottak a süllyed? hajóról, mert reménykednek az emberek segítségében.

Nagy bajban van most sok magyar testvérünk, akiknek házát, kertjét, földjét elöntötte a belvíz. A híradások szerint 180 ezer hektár gabonaterm? területen is a víz az úr.- Hol terem majd meg a kenyeret adó búza, vagy a takarmánynövény az állatoknak? –Ínség, éhínség fenyeget? - Gondoljuk végig.- Elegend? szomorúan, szörnyülködve vagy elkeseredve néznünk a televízió képeit? Vagy mondogatni: ha megépültek volna a víztározók, akkor most el lehetne vezetni a belvizet….

Ne maradjunk tétlenek. Küldjük fel a mi S.O.S. jeleinket az Ég felé! Fogjunk össze: Kérjük nagyon sokan együtt a segítséget attól, aki tud segíteni, a természet Urától. Istennél semmi sem lehetetlen. ?t kérjük, hogy apassza el, szárítsa fel a földjeinket borító vizeket, hogy tavasszal vetni lehessen a szántóföldeken.- Vegyük körül a vízzel ellepett magyar földeket gondolatban +él? rózsafüzérrel”. Tartsunk egy id?ben kilencedet napi egy egész rózsafüzér elimádkozásával, kezdve 2011. január 18.-án, Árpád-házi Szent Margit – hazánk megment?jének – ünnepén és befejezve január 26.-án. Kérve kérjük a Sz?zanyát, Magyarok Nagyasszonyát, legyen e létfontosságú ügyünkben is hathatós közbenjárónk.

Árpád-házi Szent Margit, kérünk, siess most is nemzeted segítségére, és az összes magyar szenttel együtt könyörögj érettünk!

Higgyünk az ima hatalmas erejében! Ámen

                                      Dicsértessék a Jézus Krisztus!

                                                                                              Moticska Feliciánné Zsuzsa néni

Az új, ingyenes imafüzetünkről

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. július 03. szerda

2004-ben kezdtük el szervezni az első Nemzeti Imanapot, ahhoz adtuk ki az “Imádságok hazánkért” ingyenes imafüzetet. Ezt minden évben többezer példányban terjesztettük, így mára az egész országban (és a határokon túl is) ismerik és sokan használják.

Kilenced a Nemzeti Imanapért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. január 10. hétfő

Kedves Testvérek!

Ma (10-én, hétfőn) kezdjük az imakilencedet a Nemzeti Imanapért. Kérlek benneteket, hogy kapcsolódjatok be ebbe az imába, így kérjük Istentől a kegyelmet, hogy mindenki támogatóan álljon hozzá a kezdeményezéshez, a média, a közösségek hírt adjanak róla, és akarjanak imádkozni hazánkért, hogy egész országunk megteljen Isten kegyelmével!

Köszönöm!

Imával és szeretettel: Gyula

Imaharc-kilenced a homoszexuális fesztivál ideje alatt - 9 -1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. június 27. csütörtök

Szombaton kezdődik és következő hét szombatig tart a homoszexuális fesztivál Budapesten, sok-sok programmal. Mi péntektől kezdőden ima-kilencedet imádkozunk - minden nap felteszem az aznapi részt -, azért, hogy minden gonoszság, rossz szándék, csábítás, megrontás, szexuális aberráció, "meleg térítés" valljon kudarcot, az emberek maradjanak távol a programoktól és hiúsuljon meg és váljék hiábavalóvá minden gonosz igyekezet. 9. nap:

Nemzeti Imanap levél, 2011. január 18. Szent Margit ünnepére

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. január 04. kedd

2004-ben, amikor elkezdtük az els? Nemzeti Imanap szervezését, ezt írtuk:

„Kis és nagy nemzetek egyaránt vannak a Földön, amelyek meghatároztak egy napot, amikor az egész hív? nép imádságban fordul Istenhez nemzetéért. Maga a Szentírás mutatja, mennyire szükséges ez. Ezekiel prófétához így szól az Úr: „Az ország népe megsokszorozta az er?szakot és a rablást, elnyomta a szegényt és a sz?kölköd?t, jogtalanul er?szakoskodott az idegennel. Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért, nehogy elpusztítsam, de nem találtam. Akkor rájuk zúdítottam haragomat, megemésztettem ?ket haragom tüzével. Tetteik visszaszálltak fejükre - mondja az Úr, az Isten." (Ez.22.30-31)

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére - Ferenc pápa imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. március 25. kedd

Mária, a hallgatás asszonya, nyisd meg a fülünket, hogy meghalljuk Fiad, Jézus Igéjét a világ ezer és ezer más szava közül; add, hogy tudjuk meghallgatni a valóságot, amiben élünk, minden embert, de különösen is a szegényeket, a rászorulókat.
Mária, a döntés asszonya, világosítsd meg az elménket és a szívünket, hogy habozás nélkül tudjunk engedelmeskedni Fiad Igéjének; adj bátorságot a döntéshez, hogy ne mások irányítsák az életünket.
Mária, a cselekvés asszonya, add, hogy kezünk és lábunk „sietve” induljon mások megsegítésére, Fiad Jézus szeretetét hordozva, és miként te, elvigyük a világba az Evangélium világosságát."

Ferenc pápa

Imádság az árvíz miatt

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2010. december 12. vasárnap
Kedves Testvérek!

Az egyre súlyosbodó árvízi helyzet miatt kiemelem most ide az új ingyenes imafüzetünk (Szeretet földje elmélkedő és imafüzet) két imáját - Imádság árvíz miatt és Ima védelemért a természeti csapások ellen -ami pont ilyen helyzetekre íródott. Kérjük Isten kegyelmét!

 

Imádság árvíz miatt

Mennyei Atyánk! Elismerjük, hogy bűneink és gondatlanságaink miatt jogosan érnek minket ezek a csapások. Nem voltunk jó gazdái, hanem csak használói és kihasználói a földnek, és megterheltük azt bűneinkkel, és szeretetlenségünkkel.

Hálát adunk neked azért, hogy a nehézségek által felnyitottad a szemünket és szívünket, hogy szeretettel közelítsünk egymás felé és nagylelkű segítséget nyújtsunk a bajban lévőknek.

Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy hatalmas erőddel állítsd le a ránk zúduló csapásokat! Add, hogy a természet erői visszataláljanak az eredeti rendbe és az egész teremtett világ megkönnyebbülten sóhajthasson Hozzád! Kérünk, hadd legyen meg újra a szép ideje az esőnek és napfénynek, télnek és nyárnak, a vetésnek és aratásnak! Hozd el újjáépítő kegyelmedet Szentlelked által, hogy a béke és az igazságosság, a kiengesztelődés és szeretet járja át hazánkat, az egész Kárpát-medencét és az egész Földet!

Újuljon meg a föld színe és jöjjön el közénk a Te országod, mint a Szeretet földje!

Kérjük ezt Tőled az angyalok és szentek seregével együtt, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával! Ámen.

Ima védelemért a természeti csapások ellen

Mennyei Atyánk! Te vagy az ég és a föld alkotója, s a Te jóvoltodból áll fenn mindmáig a Világmindenség. Te vagy a természeti Ura, parancsolsz a természeti erőknek és azok engedelmeskednek Neked.

Látod, milyen nagy bajba került országunk és az egész Kárpát-medence, de Földünk és bolygónk is. Most bűnbánó szívvel járulunk Eléd, irgalmadért és áldásodért könyörögve.

Kérünk Téged Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, hogy óvj meg minket a természeti csapásoktól, a viharoktól, az árvíztől és aszálytól!

Kérünk, leheld ki ránk Szentlelkedet, hogy Veled és egymással kiengesztelődve, tetszésed szerint való életet élhessünk, a Te dicsőségedre és az emberek javára! Hadd orvosoljuk életünkkel azt, amit elődeink és mi elrontottunk. Ihlető kegyelmeddel és megtartó erőddel jöjj segítségünkre, óvó kezed vigyázzon ránk mindenkor!

Mindenkor segítő Szűzanya, könyörögj érettünk! Magyar szentek, könyörögjetek érettünk! Isten angyalai és szentjei, könyörögjetek érettünk! Ámen.

Nemzeti Imanap, hetedszer!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2010. december 02. csütörtök

Immár hetedik alkalommal szervezzük a Nemzeti Imanapot, mindig január 18-ra, Szent Margit ünnepére (ez 2011-ben keddi napra esik). (Már borítékoltuk - több, mint 600 címre - az újságot és a levelezőlapokat, amin igényelni lehet az új ingyenes elmélkedő-füzetet is, a plakátot, ill. a kedvezményes árú kiadványokat.)

A Biblia világában a hetes számnak különleges jelentősége van: a teljesség száma a hét, a Szentléleknek hét ajándékát említik, a Jelenések könyvében a hét gyülekezetnnek írnak levelet, stb. Ma különleges időket élünk - nagy nehézségekkel de egyben nagy kegyelmekkel is -, és szeretnénk, ha a 2011-es Nemzeti Imanap is különleges lenne: olyan mély és erőteljes összefonódás imában, ami megmozgatja az egeket is, és Isten minden kegyelmét leesdi hazánkra és nemzetünkre!

Ehhez azonban szükség van a ti segytségetekre is! Kérlek benneteket, bátran kezdeményezzétek, hogy egyházközségetekben, közösségetekben is legyen közös ima ezen a napon! Mi szívesen küldünk plakátot, imafüzetet, de csak ti tudjátok megszólítani azokat, akikkel együtt éltek! Gyűjtsünk imaharcosokat, biztassunk minden keresztény felekezethez tartozó testvérünket, hogy ők is kapcsolódjanak be az imádságba!

Emlékezzetek vissza az elmúlt évek csodáira, amiket megéltünk a Nemzeti Imanapokon! (A honlapon a Nemzeti Imanap rovatban olvashatók.) A közös ima hegyeket mozgat, elmozdítja a válságok, a katasztrfák, a gyűlölködések hegyeit, hogy a kegyelem folyója szabadon ömölhessen ránk, itt a Kárpát-medencében!

Köszönöm, hogy segítetek ebben!

Ingyenes kiadványaink:

Imádságok hazánkért imafüzet (korlátozott példányban)

Szeretet földje - elmélkedő füzet

Nemzeti imanap plakát

Kedvezményes árú kiadványok:

A Biblia olvasásáról - 300 Ft

Hét levél tizenéveseknek - 300 Ft

Nemzeti önvisgálat - 300 Ft

Haldokló nemzet - feléledő nemzet - 600 Ft

A rózsafüzér 20 titka és a gyógyító kilenced - 600 Ft

Mit tegyünk testvérek? - bibliai tanácsok válság idejére - 600 Ft

Isten szeretete gyógyít - 900 Ft

Kiadványainkat lehet kérni az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  e-mail-címen keresztül (kérlek, a tárgyhoz írd be, hogy Nemzeti Imanap), vagy címünkön: 2045 Törökbálint, Templom u. 13. Az imafüzet és a plakát a nemzeti Imanap rovat egy régi beírásában ott van letölthető formában is. Remélem, hamarosan rájövök, hogyan lehet a letölthető anyagok menüpont alá feltenni az egészet, és akkor onnan egyben elérhető lesz minden.

Imával és szeretettel: Sipos Gyula

Szeptember 29-én, szerdán kezdődött a kilenced a gyerekekért!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2010. szeptember 29. szerda
KILENCED az árva gyermekekért, a gyermekbántalmazások ellen és minden rászoruló gyermekért!

A kilenced imája:
Drága Istenünk kérünk, védj meg minden gyermeket az egész világon a fizikai és lelki bántalmazásoktól. Küld el a Szentlelked minden magányos és kétségbeesett gyermekre, hogy tudják nincsenek egyedül, és hogy Rád mindig számíthatnak. Angyalaid segítségével oltalmazd a veszélyben lév? gyermekeket. Ébreszd fel a szeretetet az emberek szívében, az árva gyermekek megsegítésére.

Imádkozunk minden olyan feln?ttért, akik ilyen gyermekek közelében vannak, hogy Szentlelked segítségével jót cselekedjenek.
Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy hatalmas er?ddel állítsd le a gyermekekre zúduló csapásokat, és ébressz szeretet az emberek szívében!
Drága Sz?zanyánk kérjük hathatós segítségedet és közbenjárásodat minden gyermek védelmében! Ámen.

A témáról b?vebben lehet tájékozódni honlapunkon a Nemzeti imanap rovatban: http://www.szeretetfoldje.hu/index.php/nemzeti-imanap/41-nemzeti-imanap/294-elrelepes-a-gyerekek-uegyeben-es-ujabb-imakilenced

Kezdési id?pont: 2010. Szeptember 29. Szent Mihály, Gábor, Rafael f?angyalok napján. Befejezés: 2010. Október 07.  Rózsafüzér Királyn?je napján.

Szentségimádási óra a családokért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. június 25. kedd

 Rövid szentségimádási óra a családokért, a Szeretetláng szellemében - ahogy azt a budapesti Szeretetláng kápolna megáldásán imádkoztunk. Jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki szívén viseli hazánk és családjaink sorsát:

Hálaadó misék az árvízből való szabadulásért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. június 20. csütörtök

Egy kedves testvérünktől jövő kezdeményezés: "Az árvízben csodálatos módon megmenekült Magyaroszág, sehol sem szakadtak át a gátak, sem haláleset sem súlyos sérülés nem történt. A Szentlélek kegyelméből az emberek képessé váltak a megváltozásra, szeretettel és lelkesen fogtak össze, haragosok békültek ki a gátakon a homokzsákok pakolása közben.