Magyar Mindenszentek litániája

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2014. november 01. szombat

"Hátha valakinek kedve támad hozzá. A Szentlélek ikonjai, és a Feltámadott Úr mögött, tehát a Kapun túl imádkoznak értünk.... hát rá is szorulunk, ahogyan szükebb és tágabb világunkat nézem...." - Sztrillich Ágnes szociális testvér összeállítása:

Dicsőség Neked, Mindenható Atya, hogy kinyilatkoztattad arcodat, Jézus Krisztusban!
 Imádunk Téged…
Dicsőség Neked, Megváltónk, Jézus krisztus, Mária Fia, aki Atyának nyilatkoztattad ki a Mindenhatót!
 Imádunk Téged…
Dicsőség Neked, Szentlélek, aki által Úrnak vallhatjuk szívünkön, életünkön Jézust  és aki kimondod bennünk a bizalom imáját: Abba!
 Imádunk Téged…
Dicsőség Neked, teljes Szentháromság, minden emberi közösség és kapcsolat ősképe és végcélja!
 Imádunk Téged…

Áldunk Téged, Mária, egészen szép teremtménye a Mindenhatónak! 
 Boldogasszony, Édes, hozzád esd ma néped!
Áldunk Téged, Mária, Jézus Anyja, Édesanyánk! 
 Boldogasszony, Édes, hozzád esd ma néped!
Áldunk Téged, Mária, Szentlélekkel teljes, az Egyház és a mi Anyánk! 
  Boldogasszony, Édes, hozzád esd ma néped!
Áldunk Téged, Mária, Napba-öltözött Asszony, Magyarok Nagyasszonya!
 Boldogasszony, Édes, hozzád esd ma néped!

Szent Mihály főangyal, aki harcolsz a nemzetekért a gonoszság titka ellen!
 Magyarországról, édes hazánkról….
Szent Gábriel főangyal, hazánk őrangyala,  aki megeleveníted számunkra Isten Igéjét,
 Magyarországról, édes hazánkról….
Szent Rafael főangyal, aki gyógyítod a gonoszlélek,a bűn ütötte sebeket és sebzett emberi kapcsolatokat.
 Magyarországról, édes hazánkról….
Szent József, a Gyermek Védője, Mária társa, a Szent Család és az Egyház oltalmazója,
 könyörögj velünk az Úrhoz!
 Magyarországról, édes hazánkról….
Szent Péter apostol, aki erővel és hatalommal szóltál Jézus nevében az első Pünkösdkor, könyörögj velünk az Úrhoz!
 Magyarországról, édes hazánkról….
Szent Pál, aki a Föltámadott Úr Lelkének erejével indultál Európát evangelizálni, könyörögj velünk az Úrhoz!
 Magyarországról, édes hazánkról….
Pannónia földjét véretek ontásával megszentelt romai kori vértanuk, könyörögjetek az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Toursi Szent Márton püspök, aki Pannonia földjén osztottad meg köpenyegedet a mezítelen koldus-Krisztussal, könyörögj velünk az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Szent Benedek, Szent Domonkos, Szent Ferenc, Szent Ignác, akik Krisztusnak a Királynak szolgáltatok, a ti fiaitok itt Pannóniában is a Lélek kiáradásának eszközei , evangelizálási mozgalmak elindítói voltatok, könyörögjetek velünk az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Szent István király, Boldog Gizella, akik nemzetünket a reménytelenség idején a Napba-öltözött Asszony Fiára, Krisztusra, a Királyra bíztátok, könyörögjetek velünk az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Szent Imre herceg, aki Krisztus iránti győzelmes szeretetedben az evangéliumi tisztaság tanácsának követésével alapoztad meg családod és országod jövőjét, könyörögj velünk, az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Mindnyájan Árpádházi Szentek és Boldogok, akiken keresztül épült Isten Országa Európában, könyörögjetek velünk az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Szent Asztrik püspök, aki az apostoli küldetést és a királyi koronát hoztad Szent Istvánnak a Pápától,
könyörögj velünk, az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Szent Mór, akinek életszentségét már a gyermek Szent Imre felismerte, könyörögj velünk, az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Szent Gellért, és Bőd, Beszteréd és Szolnok és boldog vértanú püspök társai, akik véretek omlásával állítottátok meg a pogányság visszatérését, könyörögjetek velünk az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Szent Özséb, aki a szentéletű remeték mécseseit Remete Szent Pál iskolájába gyűjtötted, s így megalapítottad a pálos rendet, könyörögj velünk az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Szent László király, aki megvédted nemzetünket a pogányságba való visszaeséstől, könyörögj velünk az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Árpádházi Szent Erzsébet, a szenvedélyes Isten és emberszeretet szentje, könyörögj velünk az Úrhoz!
Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Árpádházi Szent Margit, Szent Kinga, Boldog Jolánta és Konstancia, akik engesztelő áldozat voltatok népünkért, könyörögjetek velünk az Úrhoz!
Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Boldog Magyar Ilona, árpád- házi domonkos nővér, aki testeden hordozhattad a mi Urunk sebeit, könyörögj velünk az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Prágai Szent Ágnes szűz, Szent Klára követője és barátnője, könyörögj velünk az Úrhoz!
Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Szent Hedvig, magyar királylány,  lengyel királynő, a litvánok apostola, könyörögj velünk az Úrhoz!
Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Boldog Bátori László, és Boldog Temesvári Pelbárt pálos szerzetesek, a Szentírás fordítói, könyörögjetek velünk az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Kapisztrán Szent János, aki a Kereszt erejével, és Mária segítségül hívásával buzdítottad a magyarságot hite és országa megvédésére, könyörögj velünk, az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Szent Márk, István és Menyhért, kassai Vértanúk, akik véreteket ontottátok, hogy a Felvidék katolikus maradhasson, könyörögjetek velünk, az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Boldog IV. Károly király, aki Krisztus Király törvényeit követted családi életedben és a rádbízott népek szolgálatában, könyörögj velünk, az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Boldog emlékű Prohászka Ottokár püspök, aki a Szentlélek hárfája és szociális apostola voltál nemzetünknek, könyörögj velünk az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Boldog emlékű Tóth Tihamér püspök, aki szóval és írással szálltál szembe az erkölcsi romlással, könyörögj velünk az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Boldog Battyhányi Stratman László, aki gyermekeid imádságos édesapja és a szegények orvosa voltál, könyörögj velünk az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Boldog Apor Vilmos vértanú püspök, aki a kicsinyek, a szegények, az üldözöttek védelmezője voltál életedben és a nők védelmezője halálodban, könyörögj velünk, az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Boldog Romzsa Tódor vértanú püspök, aki a vörös diktatúrával szembeszálltál a hitért és a Szentszékhez való hűségért, könyörögj velünk, az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Isten szolgája Mindszenty József hitvalló  bíboros, aki életedben és halálodban egyaránt Isten igazságát szegezted szembe az ateizmussal, az új pogányság minden formájával, és hűséges maradtál Krisztus megfeszített Egyházához a megpróbáltatásokban, könyörögj velünk az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Isten szolgája Márton Áron hitvalló püspök, aki Krisztus és a magyarság rendíthetetlen sziklája voltál Erdélyben, könyörögj velünk, az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök, aki tudatosan vállaltad, hogy Krisztus nyomában járva a rád-bízottakért életedet adod, könyörögj velünk az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök, aki véreddel tettél bizonyságot hűségedről Krisztus utódjához, Rómához, könyörögj velünk, az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Boldog Scheffler János vértanú püspök,  aki amíg lehetett, tanítottál a hitről, s amikor kellett életedet adtad a hitért, könyörögj velünk, az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Boldog Salkaházi Sára szociális testvér, aki a szociális szeretet, az élet és lélekmentés szolgálójaként ajánlottad hála-áldozatul életedet Istennek, a hitért, a hivatásért, az Egyházért, könyörögj velünk az úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Boldog Sándor István vértanú szalézi szerzetes, aki tudatosan vállaltad az életveszélyt, mert hűséges voltál a fiatalokhoz, akiket Isten rád bíott, könyörögj velünk az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Boldog magyar Bernadett, drinai vértanú, Isteni Szeretet Leánya, szerzetesnő, aki hűséges voltál a szeretet-szolgálat mindennapjaiban és imádkoztál gyilkosaidért, könyörögj velünk az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Isten szolgálója, Bogner Mária Margit, vizitációs nővér, aki magyar földön élted elénk a lelkiélet „kis
útját,”  fiatalon a súlyos betegséged idején is. könyörögj velünk, az Úrhoz! 
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Isten szolgája, Kaszap István, aki hősiesen fogadtad fiatalon a gyógyíthatatlan betegséget, mely meggátolta hivatásod evilági beteljesedését, könyörögj velünk, az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Isten szolgálója, Bódi Magdi, aki tiszta  életeddel példát adtál a munkáslányoknak és tisztaságodat életed árán is megőrizted, könyörögj velünk, az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!
Isten szolgája, Brenner János, aki az Isten-ellenes gyűlölet áldozata lettél, papi szolgálatod teljesítése közben, könyörögj velünk, az Úrhoz!
 Had legyünk mink is, tiszták hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!

Istennek minden szolgái, hitvallói vértanúi, pálos, ferences és névtelen szerzetes és világi vértanúi és hitvalló hősei, akik a XX. században tanítottatok minket hűséges Isten, Egyház és ember- szeretetre, dicsőítsétek velünk az Urat!
 Glória, glória, glória…

Mindannyian, akik véretek ontásával, mindennapi hűséggel bizonyítottátok a világnak, hogy Jézus Krisztus az Úr, dicsőítsétek velünk, az Urat!
 Glória, glória, glória…
Mindannyian tisztaéletű papok és szerzetesek, akik szóval és életetek példájával vezettetek sokakat Krisztus ismeretére, dicsőítsétek velünk az Urat!
 Glória, glória, glória…
Mindnyájan hűséges házaspárok, akiknek élete rámutat Krisztus és az Egyház kapcsolatára, és megszenteli a földet, dicsőítsétek velük az Urat!
 Glória, glória, glória…
Mindannyian szent férfiak, nők, egyedülállók, özvegyek, akiknek áldozatos életét és hűségét egyedül az Úr ismeri, dicsőítsétek velünk az Urat!
 Glória, glória, glória…

Isten Báránya, aki ismered népünk gyöngeségét, bűnösségét, cselekedj velünk irgalmasságod és hűséged szerint!
 Irgalmas Istenünk jóságát…
Isten Báránya, aki irgalmasnak és hűségesnek bizonyítottad magadat népünk és egyházunk történelmében, bocsásd meg bűneinket!
 Irgalmas Istenünk jóságát…
Isten Báránya, aki ismered nehézségeinket, megpróbáltatásainkat, ígéreted szerint áraszd ki ránk Szentlelkedet, hogy Lélekben és Igazságban dicsőíthessük Istent és szolgálhassuk testvéreinket, hazánkat, a harmadik viharaiban is.
 Irgalmas Istenünk jóságát… 

You have no rights to post comments