Hálaadó ima Krisztus Király ünnepére

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. november 23. vasárnap

Jézus Krisztus, élő Isten Fia, Megváltóm, Istenem és mindenem, hálát adok neked az elmúlt évért és egész életemért! Köszönök mindent, ami történt velem, szeretteimmel, egyházammal és hazámmal! Köszönöm, hogy te vagy a Gondviselés és szereteted megtart minket az örök életre! Kérlek légy király az életemben és mindannyiunk életében, most és mindörökké! Ámen.

Assisi Szent Ferenc imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. november 09. vasárnap

Mindenható, örök, igazságos és könyörülő Isten, add meg nekünk, nyomorúságos embereknek, hogy éretted mindig azt tegyük, amiről tudjuk, hogy megfelel akaratodnak, és mindig azt akarjuk, ami neked tetszik, hogy így bensőleg megtisztítva és bensőleg megvilágosítva és a Szentlélek tüzétől lángra lobbantva nyomába szegődhessünk a te szerelmes Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, és kizárólag a te kegyelmedből eljuthassunk hozzád, ó, Fölséges, ki a tökéletes Háromságban és az egyszerű Egységben élsz és uralkodol és dicsőségben ragyogsz mindenható Istenünk, minden századokon át. Ámen.
 (Assisi Szent Ferenc)

Magyar Mindenszentek litániája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. november 01. szombat

"Hátha valakinek kedve támad hozzá. A Szentlélek ikonjai, és a Feltámadott Úr mögött, tehát a Kapun túl imádkoznak értünk.... hát rá is szorulunk, ahogyan szükebb és tágabb világunkat nézem...." - Sztrillich Ágnes szociális testvér összeállítása:

Ima a választások Isten akarata szerinti eredményéért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. október 11. szombat

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked kegyelmeivel segítsd most meg országunkat, városainkat és falvainkat. Add, hogy az általad legjobbnak tartott emberek nyerjék el a polgármesteri és képviselőtestületi pozíciókat és erősítsd meg őket munkájukban, minden jó szándékukban és tetteikben, hogy helyes, tiszta és igaz úton vezethessék a rájuk bízott településeket! Óvj meg minket minden gonosz csapdától, hazugságtól, haszonleséstől, ártó és rontó hatalomtól! Ihless meg minket, hogy megvizsgálva a jelölteket, a legjobbra tudjuk adni szavazatunkat és ebben semmi befolyás meg ne ingathasson! Köszönöm Uram, hogy megsegítesz minket! Ámen.

Imádkozzunk a választások Isten akarata szerint eredményéért!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. október 03. péntek

Pál apostol azt tanácsolja a híveknek, hogy végezzenek imádságokat a vezetőikért, hogy békében élhessenek. Helyes nekünk is imádkozni, hiszen most nagyon sok vezető, polgármester, képviselő kerül megválasztásra. Ha ma (pénteken) elkezdünk egy kilencedet, az pont a választások előtti napon fejeződik be. Kérjük Istent imáinkban - akár saját szavainkkal, akár a megszokott egyházi imákkal -, segítsen, hogy a választások eredményeként a jó, rátermett, tisztességes, tapasztalt és megbízható vezetőink legyenek! (Köszönjük Istenem, hogy velünk vagy és megsegítesz minket! Ámen.)

Pio atya ünnepnapjára

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 23. kedd

Ma - szeptember 23. - van Pio atya ünnepnapja. Ennek örömére feltesszük reggeli imáját, amelyet a Szűzanya diktált Padre Pionak:

Kilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 19. péntek

Közös imánk: Mennyei Atyánk! Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat előtted és az emberek előtt. Kérlek segíts, hogy bûneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat. Kérünk Téged, add, hogy az erőtlenek erőben részesüljenek, a buzgók az életszentség teljességére eljussanak, a bûnösök megtérjenek, a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek kötelékeiből, a szûkölködők és szenvedők gondjaikban enyhülést kapjanak! Bennüket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szûzanya közbenjárására, hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsőítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által. Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.

Szentlélek Úristen, a Szeretet Lelke, jöjj, és újítsd meg a Föld színét! Jöjj el hét ajándékoddal, jöjj el karizmáiddal, jöjj el a bűnbánat és megújulás ajándékával és segíts, hogy egészen Krisztuséi lehessünk! Köszönöm Uram, hogy közöttünk leszel erőddel, szereteteddel, csodáiddal a Szeretet Földje Találkozón is és áldásod beborít minket!

Miatyánk... Üdvözlégy.... Dicsőség....

Kilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 18. csütörtök

Drága Istenünk! Hálás szívvel és hittel mondunk köszönetet mindazért, amit cselekedni fogsz közöttünk, egyházunkban és hazánkban. Köszönjük, hogy a szeptember 20-i Szeretet földje Találkozót is felhasználod, hogy megmutasd irgalmas szereteted csodáit az embereknek. Drága Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelkeddel készítsd elő szívünket, testünket és lelkünket, hogy teljesen befogadhassunk Téged! Adj erőt nekünk, hogy kitarthassunk melletted és háríts el minden akadályt, visszatartó erőt, restséget, szorongást és a gonosz lélek minden mesterkedését az útból, hogy sokan együtt lehessünk a testvéri szeretetben és semmi ne hiúsuljon meg mindabból, amit elgondoltál felőlünk! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 16. kedd

Drága Istenünk, valóban látjuk, hogy "nélküled semmit sem tehetünk". Erőfeszítéseink zátonyra futnak, igyekezetünk megtörik, jó elképzeléseink eltorzulnak, békénk semmivé lesz. Kérünk Téged Atyánk Jézus Krisztus nevében, hogy Szentlelkeddel járd át életünket! Jöjj el hét ajándékoddal, az értelem, tudomány, bölcsesség, jótanács, jámborság és istenfélelem lelkével, hogy személyiségünk egészen krisztusivá legyen, terveink, munkánk, közösségeink a Te áldásod alatt egészségesen növekedhessenek! Kenj fel minket karizmatikus ajándékaiddal a szolgálatra, hogy az emberek meggyógyuljanak, megszabaduljanak, Hozzád térjenek és éljenek! Hadd legyünk népeddé a szeptember 20-i Szeretet Földje Találkozón is Szentlelked összetartó szeretetének tüze által! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 17. szerda

Drága Istenünk! Jézus Krisztus azt mondta: az aratnivaló sok, a munkás kevés - kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratásába! Mennyei Atyánk, így kérünk most Téged, Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy tégy minket jó munkásokká! Készíts fel minket, oktass minket és kenj fel minket Szentlelkeddel a szolgálatra, hogy jó gyümölcsöket teremjünk és százszoros termést hozhassunk a Te dicsőségedre és az emberek javára! Köszönöm, hogy egybegyűjtesz minket a szeptember 20-i Szeretet Földje Találkozóra is és átjársz minket kegyelmeiddel! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 15. hétfő

Drága Istenünk! Te látod, hogy milyen szétszórtságban élünk. Nemzedékek tűnnek el a templomainkból, de most már a hazánkból is. Országunk színe-virága fordít hátat a hitnek, reménynek, szeretetnek és ezzel együtt a családjának és hazájának. Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy gyűjtsd most egybe újra a népedet! Szentlelkeddel szítsd fel bennünk újra az Isten- és emberszeretetet, hogy hűségesek tudjunk maradni Hozzád és ahhoz a helyhez, közösséghez, ahová teremtettél minket! Gyűjtsd egybe a néped a szeptember 20-i Szeretet földje Találkozóra is, hogy Benned megerősödve építői és küldöttei lehessünk az Általad megújított világnak! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...