Böjte Csaba testvér imakilencede a békéért - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. október 16. péntek

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

I. állomás: Gyermekkori álmok

Ima-kilenced - hogy hazánk a Szeretet földje legyen! - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. szeptember 18. péntek

Drága Istenünk! JHálát adunk neked minden kegyelmért, amit adtál, adsz és adni fogsz. Hálát adunk egész életünkért, mindazért amink van, amik lehetünk és ami történt velünk. Te vagy velünk a szenvedés és megpróbáltatás idején és Te vagy a győztes! Kérünk légy egészen Úr és Király életünkben, egyházunkban és hazánkban , hogy megvalósulhasson közöttünk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Köszönjük, hogy a szombati Szeretet Földje Találkozó is egy lépés lehet ezen az úton előre! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy.... Dicsőség...

Ima-kilenced - hogy hazánk a Szeretet földje legyen! - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. szeptember 17. csütörtök

Drága Istenünk! Te azt a hivatást adtad nekünk, ogy a kereszténység védőbástyája legyünk. Te látod, mennyire nehezen értjük meg ennek tartalmát és milyen tanácstalanok vagyunk, mit is kellene tennünk! Kérünk Téged ezért most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelkeddel ihless meg minket, erősíts meg minket és különösen vezetőinket, hogy helyes és jó döntéseket hozzanak hitünk és krisztusi életünk védelme, megerősödése és kibontakozása érdekében! Add, hogy a szombati Szeretet Földje Találkozó is a kegyelmek bőségét hozza el minden résztvevő, valamit egész egyházunk és hazánk számára! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen.

Ima-kilenced - hogy hazánk a Szeretet földje legyen! - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. szeptember 16. szerda

Istenünk, Te valóban Atyánk vagy, Gondviselőnk és Pásztorunk! Szeretetedbe ajánljuk most önmagunkat, családtagjainkat, szeretteinket, barátainkat, ismerőseinket, de még ellenségeinket is, és egész egyházunkat és hazánkat. Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked erejével, áldásával járj át minket, hozd el életünkbe a gyógyulást, szabadulást és az életrendezés ajándékát! Kérünk add, hogy a szombati Szeretet Földje Találkozó is egészen a Te áldásod alatt, a Te csodáid légkörében teljen! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen.

Ima-kilenced - hogy hazánk a Szeretet földje legyen! - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. szeptember 15. kedd

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy óvd meg a hazánkban élő embereket a bűnök csábításától, a szexuális kísértésektől, az eltévelyedések, aberrációk csábításától és mindattól, ami utálatos szemeid előtt! Kérünk, Szentlelked által erősítsd meg a természetes erkölcsi érzéket az emberekben, hogy elforduljanak a rossztól és undorodjanak ezektől a gonosz kísértésektől. Végül pedig add meg a megtérés és tisztulás, szabadulás ajándékát hazánk és nemzetünk minden tagjának. Hadd jöjjön el közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Köszönöm Uram, hogy szeretsz minket és meghallgatod imáinkat! Ámen.

Ima-kilenced - hogy hazánk a Szeretet földje legyen! - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. szeptember 14. hétfő

Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen. Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

Ima-kilenced - hogy hazánk a Szeretet földje legyen! - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. szeptember 13. vasárnap

Jöjj Szentlélek, ölelj át minket! Jöjj, oszd meg velünk ajándékaidat, adományaidat, karizmáidat, hogy krisztusivá lehessünk és így szolgálhassuk Istent! Jöjj Szentlélek, hogy a szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, kedvesség, fegyelmezettség gyümöcsét teremje életünk! Jöjj Szentlélek, köss össze minket az összetartó szeretet tüzével és segíts, hogy egymást építve lehessünk egy testté, Krisztus testévé! Jöjj Szentlélek kegyelmeiddel, hogy megvalósulhasson közöttünk Isten országa, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

Ima-kilenced - hogy hazánk a Szeretet földje legyen! - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. szeptember 12. szombat

Mennyei Atyánk! Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat elõtted és az emberek elõtt. Kérlek segíts, hogy bûneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat. Kérünk Téged, add, hogy az erõtlenek erõben részesüljenek, a buzgók az életszentség teljességére eljussanak, a bûnösök megtérjenek, a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben élõk megszabaduljanak a gonoszság erõinek kötelékeibõl, a szûkölködõk és szenvedõk gondjaikban enyhülést kapjanak! Bennüket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítõ Szûzanya közbenjárására, hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsõítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által. Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.

Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

Ima-kilenced - hogy hazánk a Szeretet földje legyen! - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. szeptember 10. csütörtök

Drága Istenünk! Te tudod, mennyi lelki teher van rajtunk és mennyi egyéb nyomorúság sújtja életünket, egyházunk és hazánk életét. Mennyei Atyánk! Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelkeddel járj át minket, erősíts meg minket a jóban, és add meg nekünk a kiengesztelődés és megtérés ajándékát! Köszönöm Uram, hogy közöttünk vagy és cselekszel! Ámen.

Ima-kilenced - hogy hazánk a Szeretet földje legyen! - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. szeptember 11. péntek

Drága Istenünk! Te tudod, mennyire elfelejtkeztünk keresztény örökségünkről ebben a pogány jelenben. Sem arra nincs erőnk, hogy védőbástyák legyünk a muzulmán betörés ellen, sem szeretni nem tudunk, ahogy te szeretsz minket, és az Evangélium örömhírét sem tudjuk megosztani az itt élőknek és ide érkezőknek. Kérünk ezért, Szentlelked által add meg nekünk a józan ítélőképességet a helyes döntésekhez, és erőt a jó döntések megvalósításához! Hadd legyünk erős, bátor és tanúságtevő keresztények, hogy hazánk a Szeretet földje lehessen! Ámen.

Szeptember 1. - imavilágnap a teremtett világ védelméért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. szeptember 01. kedd

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, segíts újra felfedeznünk szép hivatásunkat a teremtett világ "őrzésére és művelésére"! Szentlelkeddel járj át minket, erősíts minket, hogy ki tudjunk lépni a fogyasztói civilizáció pusztító ördögszekeréből és imával, szóval és tettekkel segítsük az ökológiai katasztrófa megállítását és a teremtett világ helyreállítódását. Add meg nekünk a bűnbánat és megújulás kegyelmét, hogy vágyainkat megfegyelmezve minden élő felé szeretettel forduljunk és így tudjunk élni a Te dicsőségedre és az emberek megmenekülésére. Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat és megsegítesz minket! Ámen.