Égi és földi háborúk

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. augusztus 04. hétfő

Napok óta újra és újra vihar tombol hazánk egyes részei felett. Vasárnapra virradólag gyenge földrengés is volt egy területen. De nem csak égi- hanem földi háborúk is tombolnak: a Szentföldön és a Közel-Keleten, vagy épp határainkhoz közel, Ukrajnában. Egy kedves testvéremtől pedig ezt a levelet kaptam: "Tegnap ima közben arra indított a Szentlélek, hogy kezdjünk ima és böjt-kilencedet a III. Világháború elkerüléséért, illetve a gázai övezet békéjéért, és a Közel-Kelet, Szíria békéjéért, hogy megálljon a keresztényüldözés, és az elüldözöttekért, családjaikért, valamint az üldözőikért. Kérlek, hogy kapcsolódjatok be ti is, mert vészhelyzet van! És minél több keresztényt kérjetek meg erre az imára és böjtre, mert bölcsesség kell a vezetőknek ebben a helyzetben, nem a büszkeség és hatalomvágy." Ezért imádkozzunk:

Dobó István egri várkapitány imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. július 25. péntek

Istenem! Te látod a mi kis romladozó várunkat s benne ezt a maroknyi, elszánt népet... A Te nagy mindenségedben kicsi semmiség ez a földi világ. Ó, de minekünk ez a mindenségünk! Ha kell a mi életünk, vedd el Uram, tőlünk! Hulljunk el, mint a fűszál a kaszás vágása alatt! Csak ez az ország maradjon meg... ez a kis Magyarország.

A homoszexuális kísértés és a szexuális aberrációk ellen

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. július 05. szombat

Ma van Budapesten a Budapest Pride, ahol felvonulnak a homoszexuális, transznemű, leszbikus emberek és szabadon terjeszthetik tévtanaikat, kísérthetik a többieket a legbizarrabb perverziókkal is. Ezért kérjük Isten védelmét mindazokra, akik e menettel találkoznak, egész Budapestre és Magyarországra:

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy óvd meg a hazánkban élő embereket a szexuális kísértésektől, különösen az eltévelyedések, aberrációk csábításától és mindattól, ami utálatos szemeid előtt! Kérünk, Szentlelked által erősítsd meg a természetes erkölcsi érzéket az emberekben, hogy elforduljanak a bűntől és undorodjanak ezektől a gonosz kísértésektől. Végül pedig add meg a megtérés és tisztulás, szabadulás ajándékát a felvonuláson résztvevő minden embernek. Köszönöm Uram, hogy szeretsz minket és meghallgatod imáinkat! Ámen.

Pünkösdi kilenced a Szentlélek kiáradásáért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. június 07. szombat

Szentlélek Úristen, a Szeretet Lelke, jöjj, és újítsd meg a Föld színét! Jöjj el hét ajándékoddal, jöjj el karizmáiddal, jöjj el a bűnbánat és megújulás ajándékával és segíts, hogy egészen Krisztuséi lehessünk!

Mennyei Atyánk! Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat előtted és az emberek előtt. Kérlek segíts, hogy bûneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat. Kérünk Téged, add, hogy az erőtlenek erőben részesüljenek, a buzgók az életszentség teljességére eljussanak, a bûnösök megtérjenek, a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek kötelékeiből, a szûkölködők és szenvedők gondjaikban enyhülést kapjanak! Bennüket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szûzanya közbenjárására, hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsőítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által. Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy.... Dicsőség.... Jöjj Szentlélek, jöjj közénk...

Pünkösdi kilenced a Szentlélek kiáradásáért - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. június 06. péntek

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész Földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Drága Jézus! Add, hogy Szentlelked által lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön azÖrök Atyához irgalomért! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy.... Dicsőség.... Jöjj Szentlélek, jöjj közénk...

Pünkösdi kilenced a Szentlélek kiáradásáért - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. június 05. csütörtök

Drága Szentlélek! Te eltöltötted Máriát, mert hallgatott hangodra, s igent mondott hívásodra. Szeretnék ma én is igent mondani minden hívásodra: a lefekvésben és felkelésben, imában és tanulásban, munkában és pihenésben, - igen lenni családomnak és felebarátaimnak. Szeretném ma mindig, azonnal és örömmel megtenni, amit kívánsz, - amit tennem kell. Hogy Jézus megtestesülhessen, növekedhessen bennem is. Kérünk, tölts el minket Önmagaddal, hogy egészen Krisztuséi lehessünk!

Miatyánk... Üdvözlégy.... Dicsőség.... Jöjj Szentlélek, jöjj közénk...

Pünkösdi kilenced a Szentlélek kiáradásáért - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. június 04. szerda

Szentlélek, a küldetés, a tanúságtétel Lelke! Szítsd fel bennem a felelősséget minden embertársam iránt! Add, vágynom, hogy Jézus éljen bennem, s vágynom, hogy az Ő jelenlétét és tüzét hordozzam a világban. Kenj fel Isten szolgálatára ajándékaiddal és karizmáiddal és segíts, hogy hitelesen képviselhessem Krisztust az emberek között! Köszönöm Uram, hogy megáldasz minket!

Miatyánk... Üdvözlégy.... Dicsőség.... Jöjj Szentlélek, jöjj közénk...

Pünkösdi kilenced a Szentlélek kiáradásáért - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. június 03. kedd

Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd reánk kegyesen, mennyből fényességedet! Add meg hét ajándékodat, az értelem és tudomány, a bölcsesség és jótanács, a jámborság és istenfélelem és az erősség ajándékát, hogy általuk kirajzolódjon bennünk és közöttünk Krisztus valósága! Add meg nekünk karizmatikus ajándékaidat, hogy azok által hatékonyan szolgálhassunk a Szeretetben! Köszönjük Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy.... Dicsőség.... Jöjj Szentlélek, jöjj közénk...

Pünkösdi kilenced a Szentlélek kiáradásáért - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. június 01. vasárnap

Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

Miatyánk... Üdvözlégy.... Dicsőség.... Jöjj Szentlélek, jöjj közénk...

Pünkösdi kilenced a Szentlélek kiáradásáért - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. június 02. hétfő

Uram, átadom Neked életemet. Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott. Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram. Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított. Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet! Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését, és készséges szívvel engedelmeskedjek neki! Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet, és add, hogy gyermeki szívvel egészen Rád hagyatkozzam! Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat. Add meg nekem, Uram azokat a lelki adományokat, amelyekkel szolgálhatlak Téged ezután! Fölajánlom Neked képességeimet és körülményeimet, odaadom minden kívánságomat és vágyamat. Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívemet olyanná, amilyenné öröktől fogva eltervezted! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy.... Dicsőség.... Jöjj Szentlélek, jöjj közénk...

Pünkösdi kilenced a Szentlélek kiáradásáért - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. május 31. szombat

Jöjj Szentlélek, mint az értelem és tudomány, bölcsesség és jótanács, jámborság és istenfélelem és erősség  Lelke és segíts, hogy buzgóbban szolgáljunk Istennek, parancsait megtartsuk, sugallataidat hűségesen követve.

Add Uram, hogy Szentlelked által eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy.... Dicsőség.... Jöjj Szentlélek, jöjj közénk...