Kilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 17. szerda

Drága Istenünk! Jézus Krisztus azt mondta: az aratnivaló sok, a munkás kevés - kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratásába! Mennyei Atyánk, így kérünk most Téged, Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy tégy minket jó munkásokká! Készíts fel minket, oktass minket és kenj fel minket Szentlelkeddel a szolgálatra, hogy jó gyümölcsöket teremjünk és százszoros termést hozhassunk a Te dicsőségedre és az emberek javára! Köszönöm, hogy egybegyűjtesz minket a szeptember 20-i Szeretet Földje Találkozóra is és átjársz minket kegyelmeiddel! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 16. kedd

Drága Istenünk, valóban látjuk, hogy "nélküled semmit sem tehetünk". Erőfeszítéseink zátonyra futnak, igyekezetünk megtörik, jó elképzeléseink eltorzulnak, békénk semmivé lesz. Kérünk Téged Atyánk Jézus Krisztus nevében, hogy Szentlelkeddel járd át életünket! Jöjj el hét ajándékoddal, az értelem, tudomány, bölcsesség, jótanács, jámborság és istenfélelem lelkével, hogy személyiségünk egészen krisztusivá legyen, terveink, munkánk, közösségeink a Te áldásod alatt egészségesen növekedhessenek! Kenj fel minket karizmatikus ajándékaiddal a szolgálatra, hogy az emberek meggyógyuljanak, megszabaduljanak, Hozzád térjenek és éljenek! Hadd legyünk népeddé a szeptember 20-i Szeretet Földje Találkozón is Szentlelked összetartó szeretetének tüze által! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 15. hétfő

Drága Istenünk! Te látod, hogy milyen szétszórtságban élünk. Nemzedékek tűnnek el a templomainkból, de most már a hazánkból is. Országunk színe-virága fordít hátat a hitnek, reménynek, szeretetnek és ezzel együtt a családjának és hazájának. Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy gyűjtsd most egybe újra a népedet! Szentlelkeddel szítsd fel bennünk újra az Isten- és emberszeretetet, hogy hűségesek tudjunk maradni Hozzád és ahhoz a helyhez, közösséghez, ahová teremtettél minket! Gyűjtsd egybe a néped a szeptember 20-i Szeretet földje Találkozóra is, hogy Benned megerősödve építői és küldöttei lehessünk az Általad megújított világnak! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség... 

Kilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 14. vasárnap

Drága Istenünk! Te látod, hogy vezetőink közül milyen sok a felkészületlen, felületes, tehetségtelen, alkalmatlan, erkölcstelen, csak a maga hasznát kereső. Azt is láthatod, hogy még a jó vezetőknek is milyen nehezen engedelmeskedünk, mert a szívünk tele van vádlással és lázadással. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy állíts az élet minden területére jó vezetőket! Áldd meg őket, hogy jó terveket gondoljanak ki és helyesen valósítsák meg azokat! Szentlelkeddel kend fel őket és minket is a szeptember 20-i Szeretet Földje Találkozón, hogy mindannyian azt a munkát végezhessük, amit Te elgondoltál életünkben és így hazánk a Szeretet Földje legyen! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 13. szombat

Drága Istenünk! Te tudod, hogy nem csak a világ sebzett, nem csak a világ szenved a csapások súlya alatt, hanem a mi szívünk is sebzett, mi is a szenvedők közé tartozunk. Mennyei atyánk, kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy gyógyítsd a szívünk sebeit! Orvosolj minden elvetettséget, kicsinyhitűséget, kisebbrendűségi érzést, keserűséget, és a bűnök következtében kialakult önzést, gőgöt és erőszakosságot is! Szentlelkeddel tisztogasd és építsd újra kapcsolatainkat a családunkban, munkahelyünkön, közösségeinkben és lakóhelyeinken. Tedd meg mindezt a szeptember 20-i Szeretet Földje Találkozó résztvevőivel és rajtuk keresztül másokkal is! Köszönjük Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 12. péntek

Drága Istenünk! Látjuk, hogy áldásod híján összezavarodik az időjárás, terjednek a betegségek, háborúk törnek ki és nő a viszály, a gőg és a keserűség az emberi szívekben. Mennyei Atyánk, kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked hatalmas áldásait áraszd ki ránk! Kérünk segíts, hogy a természet erői helyreálljanak, a betegségek és háborúk megszűnjenek és az emberek testi-lelki gyógyulást és szabadulást nyerjenek! Add meg nekünk az életrendezés kegyelmét a szeptember 20-i Szeretet Földje Találkozó által is! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 11. csütörtök

Drága Istenünk! Az első tanítványok a nagy veszély idején azért imádkoztak Hozzád, hogy jelek és csodák történjenek Jézus Krisztus nevében - és a börtönök kinyíltak, az apostolok kiszabadultak, az emberek pedig életet nyertek Benned. Így kérünk most mi is, hogy a Szentlélek hatalmas kiáradása által az emberek ma is meggyógyuljanak, megszabaduljanak, Hozzád térjenek és éljenek! Kérünk add, hogy a szeptember 20-i Szeretet Földje Találkozó már ennek tanúbizonysága lehessen! Köszönjük Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Még mindig jön a vihar, eső, szél

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. augusztus 07. csütörtök

És nem látszik a vége. Folytatnunk kell az imát:

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy hatalmas erőddel állítsd meg a csapások áradatát, amelyek sújták a földet! Küldd el Szentlelkedet, mint a Bűnbánat Lelkét, a Kiengesztelődés Lelkét, a Megújulás Lelkét, hogy mindannyian szívből kiengesztelődjünk veled és egymással, hogy minden háborúság és gyűlölet megszűnjék és az egész teremtett világ a Te áldásod alá kerülhessen!

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Dobó István egri várkapitány imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. július 25. péntek

Istenem! Te látod a mi kis romladozó várunkat s benne ezt a maroknyi, elszánt népet... A Te nagy mindenségedben kicsi semmiség ez a földi világ. Ó, de minekünk ez a mindenségünk! Ha kell a mi életünk, vedd el Uram, tőlünk! Hulljunk el, mint a fűszál a kaszás vágása alatt! Csak ez az ország maradjon meg... ez a kis Magyarország.

Égi és földi háborúk

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. augusztus 04. hétfő

Napok óta újra és újra vihar tombol hazánk egyes részei felett. Vasárnapra virradólag gyenge földrengés is volt egy területen. De nem csak égi- hanem földi háborúk is tombolnak: a Szentföldön és a Közel-Keleten, vagy épp határainkhoz közel, Ukrajnában. Egy kedves testvéremtől pedig ezt a levelet kaptam: "Tegnap ima közben arra indított a Szentlélek, hogy kezdjünk ima és böjt-kilencedet a III. Világháború elkerüléséért, illetve a gázai övezet békéjéért, és a Közel-Kelet, Szíria békéjéért, hogy megálljon a keresztényüldözés, és az elüldözöttekért, családjaikért, valamint az üldözőikért. Kérlek, hogy kapcsolódjatok be ti is, mert vészhelyzet van! És minél több keresztényt kérjetek meg erre az imára és böjtre, mert bölcsesség kell a vezetőknek ebben a helyzetben, nem a büszkeség és hatalomvágy." Ezért imádkozzunk:

A homoszexuális kísértés és a szexuális aberrációk ellen

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. július 05. szombat

Ma van Budapesten a Budapest Pride, ahol felvonulnak a homoszexuális, transznemű, leszbikus emberek és szabadon terjeszthetik tévtanaikat, kísérthetik a többieket a legbizarrabb perverziókkal is. Ezért kérjük Isten védelmét mindazokra, akik e menettel találkoznak, egész Budapestre és Magyarországra:

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy óvd meg a hazánkban élő embereket a szexuális kísértésektől, különösen az eltévelyedések, aberrációk csábításától és mindattól, ami utálatos szemeid előtt! Kérünk, Szentlelked által erősítsd meg a természetes erkölcsi érzéket az emberekben, hogy elforduljanak a bűntől és undorodjanak ezektől a gonosz kísértésektől. Végül pedig add meg a megtérés és tisztulás, szabadulás ajándékát a felvonuláson résztvevő minden embernek. Köszönöm Uram, hogy szeretsz minket és meghallgatod imáinkat! Ámen.