Pio atya ünnepnapjára

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 23. kedd

Ma - szeptember 23. - van Pio atya ünnepnapja. Ennek örömére feltesszük reggeli imáját, amelyet a Szűzanya diktált Padre Pionak:

Kilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 19. péntek

Közös imánk: Mennyei Atyánk! Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat előtted és az emberek előtt. Kérlek segíts, hogy bûneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat. Kérünk Téged, add, hogy az erőtlenek erőben részesüljenek, a buzgók az életszentség teljességére eljussanak, a bûnösök megtérjenek, a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek kötelékeiből, a szûkölködők és szenvedők gondjaikban enyhülést kapjanak! Bennüket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szûzanya közbenjárására, hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsőítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által. Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.

Szentlélek Úristen, a Szeretet Lelke, jöjj, és újítsd meg a Föld színét! Jöjj el hét ajándékoddal, jöjj el karizmáiddal, jöjj el a bűnbánat és megújulás ajándékával és segíts, hogy egészen Krisztuséi lehessünk! Köszönöm Uram, hogy közöttünk leszel erőddel, szereteteddel, csodáiddal a Szeretet Földje Találkozón is és áldásod beborít minket!

Miatyánk... Üdvözlégy.... Dicsőség....

Kilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 18. csütörtök

Drága Istenünk! Hálás szívvel és hittel mondunk köszönetet mindazért, amit cselekedni fogsz közöttünk, egyházunkban és hazánkban. Köszönjük, hogy a szeptember 20-i Szeretet földje Találkozót is felhasználod, hogy megmutasd irgalmas szereteted csodáit az embereknek. Drága Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelkeddel készítsd elő szívünket, testünket és lelkünket, hogy teljesen befogadhassunk Téged! Adj erőt nekünk, hogy kitarthassunk melletted és háríts el minden akadályt, visszatartó erőt, restséget, szorongást és a gonosz lélek minden mesterkedését az útból, hogy sokan együtt lehessünk a testvéri szeretetben és semmi ne hiúsuljon meg mindabból, amit elgondoltál felőlünk! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 17. szerda

Drága Istenünk! Jézus Krisztus azt mondta: az aratnivaló sok, a munkás kevés - kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratásába! Mennyei Atyánk, így kérünk most Téged, Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy tégy minket jó munkásokká! Készíts fel minket, oktass minket és kenj fel minket Szentlelkeddel a szolgálatra, hogy jó gyümölcsöket teremjünk és százszoros termést hozhassunk a Te dicsőségedre és az emberek javára! Köszönöm, hogy egybegyűjtesz minket a szeptember 20-i Szeretet Földje Találkozóra is és átjársz minket kegyelmeiddel! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 16. kedd

Drága Istenünk, valóban látjuk, hogy "nélküled semmit sem tehetünk". Erőfeszítéseink zátonyra futnak, igyekezetünk megtörik, jó elképzeléseink eltorzulnak, békénk semmivé lesz. Kérünk Téged Atyánk Jézus Krisztus nevében, hogy Szentlelkeddel járd át életünket! Jöjj el hét ajándékoddal, az értelem, tudomány, bölcsesség, jótanács, jámborság és istenfélelem lelkével, hogy személyiségünk egészen krisztusivá legyen, terveink, munkánk, közösségeink a Te áldásod alatt egészségesen növekedhessenek! Kenj fel minket karizmatikus ajándékaiddal a szolgálatra, hogy az emberek meggyógyuljanak, megszabaduljanak, Hozzád térjenek és éljenek! Hadd legyünk népeddé a szeptember 20-i Szeretet Földje Találkozón is Szentlelked összetartó szeretetének tüze által! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 15. hétfő

Drága Istenünk! Te látod, hogy milyen szétszórtságban élünk. Nemzedékek tűnnek el a templomainkból, de most már a hazánkból is. Országunk színe-virága fordít hátat a hitnek, reménynek, szeretetnek és ezzel együtt a családjának és hazájának. Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy gyűjtsd most egybe újra a népedet! Szentlelkeddel szítsd fel bennünk újra az Isten- és emberszeretetet, hogy hűségesek tudjunk maradni Hozzád és ahhoz a helyhez, közösséghez, ahová teremtettél minket! Gyűjtsd egybe a néped a szeptember 20-i Szeretet földje Találkozóra is, hogy Benned megerősödve építői és küldöttei lehessünk az Általad megújított világnak! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség... 

Kilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 14. vasárnap

Drága Istenünk! Te látod, hogy vezetőink közül milyen sok a felkészületlen, felületes, tehetségtelen, alkalmatlan, erkölcstelen, csak a maga hasznát kereső. Azt is láthatod, hogy még a jó vezetőknek is milyen nehezen engedelmeskedünk, mert a szívünk tele van vádlással és lázadással. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy állíts az élet minden területére jó vezetőket! Áldd meg őket, hogy jó terveket gondoljanak ki és helyesen valósítsák meg azokat! Szentlelkeddel kend fel őket és minket is a szeptember 20-i Szeretet Földje Találkozón, hogy mindannyian azt a munkát végezhessük, amit Te elgondoltál életünkben és így hazánk a Szeretet Földje legyen! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 13. szombat

Drága Istenünk! Te tudod, hogy nem csak a világ sebzett, nem csak a világ szenved a csapások súlya alatt, hanem a mi szívünk is sebzett, mi is a szenvedők közé tartozunk. Mennyei atyánk, kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy gyógyítsd a szívünk sebeit! Orvosolj minden elvetettséget, kicsinyhitűséget, kisebbrendűségi érzést, keserűséget, és a bűnök következtében kialakult önzést, gőgöt és erőszakosságot is! Szentlelkeddel tisztogasd és építsd újra kapcsolatainkat a családunkban, munkahelyünkön, közösségeinkben és lakóhelyeinken. Tedd meg mindezt a szeptember 20-i Szeretet Földje Találkozó résztvevőivel és rajtuk keresztül másokkal is! Köszönjük Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 11. csütörtök

Drága Istenünk! Az első tanítványok a nagy veszély idején azért imádkoztak Hozzád, hogy jelek és csodák történjenek Jézus Krisztus nevében - és a börtönök kinyíltak, az apostolok kiszabadultak, az emberek pedig életet nyertek Benned. Így kérünk most mi is, hogy a Szentlélek hatalmas kiáradása által az emberek ma is meggyógyuljanak, megszabaduljanak, Hozzád térjenek és éljenek! Kérünk add, hogy a szeptember 20-i Szeretet Földje Találkozó már ennek tanúbizonysága lehessen! Köszönjük Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 12. péntek

Drága Istenünk! Látjuk, hogy áldásod híján összezavarodik az időjárás, terjednek a betegségek, háborúk törnek ki és nő a viszály, a gőg és a keserűség az emberi szívekben. Mennyei Atyánk, kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked hatalmas áldásait áraszd ki ránk! Kérünk segíts, hogy a természet erői helyreálljanak, a betegségek és háborúk megszűnjenek és az emberek testi-lelki gyógyulást és szabadulást nyerjenek! Add meg nekünk az életrendezés kegyelmét a szeptember 20-i Szeretet Földje Találkozó által is! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Még mindig jön a vihar, eső, szél

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. augusztus 07. csütörtök

És nem látszik a vége. Folytatnunk kell az imát:

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy hatalmas erőddel állítsd meg a csapások áradatát, amelyek sújták a földet! Küldd el Szentlelkedet, mint a Bűnbánat Lelkét, a Kiengesztelődés Lelkét, a Megújulás Lelkét, hogy mindannyian szívből kiengesztelődjünk veled és egymással, hogy minden háborúság és gyűlölet megszűnjék és az egész teremtett világ a Te áldásod alá kerülhessen!

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...