Ima az otthonért

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2017. február 06. hétfő

Mindenható Urunk Jézus, aki ezt a helyet a Te szolgálatodra és törvényeid oltalmába rendelted! Adj nekünk e helyen békességet és üdvösséget, egészséget, egyetértést és szeretetet! Irányítsd elöljáróinkat a Te szent akaratod útjain és a mi javunk szerint, hogy Téged szent félelemmel tiszteljenek, a Te szent törvényeidet megtartsák, s minket igaz szívvel szeressenek! Őrizd meg, Uram, ezt a helyet minden bűntől és botránytól, a gonosz lélek minden cselszövésétől, nyugtalanságától!

Uram, ki azt akartad, hogy a Te neved dicsőítésére éljünk e helyen, küldd el hozzánk segítő kegyelmedet, hogy oltalmazzon bennünket és védjen, hogy ne valljuk lelkünknek kárát! Urunk, Jézus Krisztus, ne tekints bűneinkre, hanem hallgasd meg a Te kegyes és mindenkor Szűz Anyádnak könyörgését, és az Ő és Keresztelő Szent János, Szent Péter, Szent Pál, Szent András apostoloknak  és minden szenteknek közbenjárása által segíts bennünket, hiszen Te tudod nehézségeinket, világ Üdvözítője, Ki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel, mindörökkön örökké, ámen.

You have no rights to post comments