Ima-kilenced - hogy hazánk a Szeretet földje legyen! - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. szeptember 14. hétfő

Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen. Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

Ima-kilenced - hogy hazánk a Szeretet földje legyen! - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. szeptember 13. vasárnap

Jöjj Szentlélek, ölelj át minket! Jöjj, oszd meg velünk ajándékaidat, adományaidat, karizmáidat, hogy krisztusivá lehessünk és így szolgálhassuk Istent! Jöjj Szentlélek, hogy a szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, kedvesség, fegyelmezettség gyümöcsét teremje életünk! Jöjj Szentlélek, köss össze minket az összetartó szeretet tüzével és segíts, hogy egymást építve lehessünk egy testté, Krisztus testévé! Jöjj Szentlélek kegyelmeiddel, hogy megvalósulhasson közöttünk Isten országa, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

Ima-kilenced - hogy hazánk a Szeretet földje legyen! - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. szeptember 12. szombat

Mennyei Atyánk! Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat elõtted és az emberek elõtt. Kérlek segíts, hogy bûneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat. Kérünk Téged, add, hogy az erõtlenek erõben részesüljenek, a buzgók az életszentség teljességére eljussanak, a bûnösök megtérjenek, a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben élõk megszabaduljanak a gonoszság erõinek kötelékeibõl, a szûkölködõk és szenvedõk gondjaikban enyhülést kapjanak! Bennüket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítõ Szûzanya közbenjárására, hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsõítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által. Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.

Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

Ima-kilenced - hogy hazánk a Szeretet földje legyen! - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. szeptember 11. péntek

Drága Istenünk! Te tudod, mennyire elfelejtkeztünk keresztény örökségünkről ebben a pogány jelenben. Sem arra nincs erőnk, hogy védőbástyák legyünk a muzulmán betörés ellen, sem szeretni nem tudunk, ahogy te szeretsz minket, és az Evangélium örömhírét sem tudjuk megosztani az itt élőknek és ide érkezőknek. Kérünk ezért, Szentlelked által add meg nekünk a józan ítélőképességet a helyes döntésekhez, és erőt a jó döntések megvalósításához! Hadd legyünk erős, bátor és tanúságtevő keresztények, hogy hazánk a Szeretet földje lehessen! Ámen.

Ima-kilenced - hogy hazánk a Szeretet földje legyen! - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. szeptember 10. csütörtök

Drága Istenünk! Te tudod, mennyi lelki teher van rajtunk és mennyi egyéb nyomorúság sújtja életünket, egyházunk és hazánk életét. Mennyei Atyánk! Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelkeddel járj át minket, erősíts meg minket a jóban, és add meg nekünk a kiengesztelődés és megtérés ajándékát! Köszönöm Uram, hogy közöttünk vagy és cselekszel! Ámen.

Szeptember 1. - imavilágnap a teremtett világ védelméért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. szeptember 01. kedd

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, segíts újra felfedeznünk szép hivatásunkat a teremtett világ "őrzésére és művelésére"! Szentlelkeddel járj át minket, erősíts minket, hogy ki tudjunk lépni a fogyasztói civilizáció pusztító ördögszekeréből és imával, szóval és tettekkel segítsük az ökológiai katasztrófa megállítását és a teremtett világ helyreállítódását. Add meg nekünk a bűnbánat és megújulás kegyelmét, hogy vágyainkat megfegyelmezve minden élő felé szeretettel forduljunk és így tudjunk élni a Te dicsőségedre és az emberek megmenekülésére. Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat és megsegítesz minket! Ámen.

Ima természeti csapások ellen - megint nagyon aktuális!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. augusztus 18. kedd

Mennyei Atyánk! Elismerjük, hogy bűneink és gondatlanságaink miatt jogosan érhetnek minket a csapások. Nem voltunk jó gazdái, hanem csak használói és kihasználói a földnek, és megterheltük azt bűneinkkel, viszálykodásainkkal és szeretetlenségünkkel.

XXIII. János és II. János Pál pápa imája a Szentlélekhez

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. május 25. hétfő

XXIII. János pápa Szentlélekhívó imája : „Újítsd meg csodáidat napjainkban, mintegy új Pünkösd által! Add meg Egyházadnak, hogy egy szívvel és kitartó imával, Máriával, Jézus anyjával együtt, Péter vezetését követve, előmozdíthassa Isteni Üdvözítőnk uralkodását, az igazság és igazságosság országát, a szeretet és béke uralmát! Ámen.”

Csatlakozzunk II. János Pál pápa imájához:  ...hogy ami Jeruzsálemben történt kétezer évvel ezelőtt... megismétlődjön ma is; ahogy akkor az apostolok, mi is gyűljünk össze Pünkösdkor egy nagy cenákulumban, a Lélek kiáradására vágyakozva... Ma ebből az emeleti teremből... egy hatalmas ima száll fel:Jöjj, Szentlélek, jöjj, és újítsd meg a föld színét! Jöjj hét ajándékoddal, Élet Lelke, jöjj Egység és Szeretet Lelke! Az Egyháznak és a világnak szüksége van Rád. Jöjj, Szentlélek, és tedd még gyümölcsözőbbé a karizmákat, melyeket nekünk ajándékoztál!
 (II. János Pál 1998. Pünkösd vigíliája)

Jézus keresztútja a családban

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. április 03. péntek

I. állomás – Pilátus halálra ítéli Jézust

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged. - Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Jöjj Szentlélek!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. május 23. szombat

Jöjj Szentlélek, ölelj át minket! Jöjj, oszd meg velünk ajándékaidat, adományaidat, karizmáidat, hogy krisztusivá lehessünk és így szolgálhassuk Istent! Jöjj Szentlélek, hogy a szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, kedvesség, fegyelmezettség gyümöcsét teremje életünk! Jöjj Szentlélek, köss össze minket az összetartó szeretet tüzével és segíts, hogy egymást építve lehessünk egy testté, Krisztus testévé! Jöjj Szentlélek kegyelmeiddel, hogy megvalósulhasson közöttünk Isten országa, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

Rövid ima MAGYARORSZÁGÉRT:

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. március 25. szerda

Az ima első formáját BÁRKI imádkozhatja, akit érdekel Magyarország sorsa, és szívből akar tenni Hazájáért. Ajánlatos a napi imákhoz csatolni, és naponta elimádkozni. Hogy meddig? Ebben nincs időkorlátozás…