Beszámoló a 2013. évi Nemzeti Imanapról

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. január 23. szerda

Hálát adok Istennek az idei Nemzeti Imanapért is, hiszem, hogy az imádkozó testvérek könyörgései sok kegyelmet kiesdtek hazánknak és nemzetünknek. Volt, ahol már csütörtökön este hazánkért imádkoztak, a Mária Rádióban pedig a péntek reggeli Napindítóban már szerepelt az Imanap híre.

Általános közös közbenjáró ima mindenkiért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. január 18. péntek

A Nemzeti Imanapon mondjuk el közös közbenjáró imánkat hazánkért és nemzetünkért:

Nemzeti Imanap levél

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. december 14. péntek

Kedves Testvérek!

Azt ma senki sem tagadhatja, hogy válságos időket élünk. Az is biztos, hogy nem csak a hírekben szereplő gazdasági válság sújt minket, hanem kulturális, erkölcsi válság is, ennek mélyén pedig az Istentől elfordult emberek és nemzetek meghasonlása, lepusztulása áll.
De azt is látjuk, hogy ahol Isten kegyelme megnyilvánulhat, ahol vágynak az Ő szeretetére, tanácsaira, ott az összeomlással ellentétes folyamatok is beindulnak!

Adventi készület 2012-ben - adventi naptár

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. november 30. péntek

Egy kedves testvérünk küldte ezt az adventi naptárt, amiben minden naphoz van igehely, elmélkedés és készület. Az adventi lap Barsi Balázs atya, Jávorka Lajos atya, a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség és a zsolozsmáskönyv könyörgéseinek segítségével készült.

Szabadító imák

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. október 29. hétfő

Szabadító imák, amivel Isten, Szűz Mária, Szent Mihály arkangyal, minden angyalok és szentek segítségét kérhetjük. Imádságok a sátán befolyása, zaklatásai, megkötözöttségeink, szenvedélyeink ellen.

Átfogó imádság hazánkért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. szeptember 03. hétfő

"A világban lévő sötétség eltűnik, ha az emberek a hit, a szeretet, az ima fáklyájával a kezükben egymás mellé állnak. Ezért imádkozzunk:

Imakilenced hazánkért augusztus 20-ig, 9-1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. augusztus 12. vasárnap

koronim2Imakilencedet kezdünk augusztus 20-ig, Szent István és államiságunk ünnepéig, kérve Isten áldását egész hazánkra és nemzetünkre. Minden nap felteszünk ide a honlapra egy imát, remélem nagyon sokan fogják imádkozni! Kérlek benneteket - fogjunk össze! -, hogy juttassátok el minél több helyre a kilenced hírét!

A 9. nap:

Felújították a nemzeti imanapot Franciaországban

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. augusztus 08. szerda

Mi, akik kilencedik éve szervezzük hazánkban a Nemzeti Imanapot - mindig január 18-ára, Szent Margit ünnepére - nagy örömmel adunk hírt arról, hogy Franciaországban is újra tartanak a francia nemzetért imanapot, csak ott augusztus 15-én, a régi hagyományoknak megfelelően. Jellemző, hogy a Reuters hírügynökség azt tartotta érdekesnek kiemelni ennek kapcsán, hogy a nemzetért mondott ima ellenzi az azonos neműek „házasságát”. A Magyar Kurír híre itt olvasható: 

Bűnözés, rendőrség és politika összefonódása hazánkban

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. június 29. péntek

Néhány hete pattant ki a botrány, hogy a több éjszakai szórakozóhelyet, discót üzemeltető "üzletember" (V. László)  érdekeit rendőrök, sőt rendőri vezetők védték - ez már idáig is maffia-ügy lenne, de most több rendőr politikusokra is vallott, így nyilvánvalóvá vált amit eddig is sejtettünk: hazánkban is van maffiaszerű összefonódás bűnözők, valamint rendőrök és politikusok között. És ez nagyon nagy baj!

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, hozd el a tisztulást és megújulást hazánkba! Szűnjön meg minden lopás, rablás, gyilkosság, szélhámosság, szoruljon vissza a bűn minden formája, és főleg kérünk azért, hogy tisztítsd meg a közéletet, az állami szférát, az igazságszolgáltatást, a rendőrséget és a politikát isa bűnözőkkel való összefonódástól! Mindenkor segítő Szűzanya, könyörögj érettünk! Ámen.

Regina Collins nővér látomása Magyarországról

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. augusztus 02. csütörtök

"Jézus az ? követ?inek hadseregét ébreszti fel itt. Fényl? emberek ezrei követik ?t, az ? általa vezetett csatát fogják vívni. Nyilaik eltalálják az enmberi szíveket. Kétél? kardjaik élesek. Egyik élük az áldozathozatal, a másik a Biblia imádságos olvasása. Er?södik a harc a jó és a rossz között. A Szeretet zászlaját viszik. Vezérük Jézus és Mária. Utána zenészek mennek, énekelnek és dics?ítenek. A zenészeknek bátraknak kell lenniük, mert nincs fegyverük. Jerikó falai is a dics?ítést?l omlottak le.  Egy ember valóságosan is hordozza zászlót: Szent, bátor és sok áldozatot hoz: böjtöl. A Szentlélek vezeti a menetet : elrendeli, hogy ki kivel találkozzon. Az elit katonák kimentik az embereket az ellenség kezéb?l. Minden városban vannak Jézus-követ?k. Milyen fegyvert öltsünk?

Az önátadás imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. június 23. szombat

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szeretetből teremtettél, és úgy szeretsz, ahogy vagyok. Köszönöm, hogy életet adtál, jónak és értékesnek alkottál engem!