Húsvétváró imádság

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. április 22. péntek

Urunk, Jézus Krisztus, te, aki harmadnapra feltámadsz a halálból, támassz fel minket is bűneinkből és gyarlóságainkból, hogy tiszta szívvel és lélekkel ünnepelhessük a húsvét szent titkát.

Támassz fel félelmeimből, - hogy szabadságban élhessek.

Támassz fel bűneimből, - hogy részem legyen a megbocsátásban.

Támassz fel korlátoltságomból, - hogy ne kötődjek magamhoz.

Támassz fel jóllakottságomból, - hogy érezzem lelkemet.

Támassz fel vakságomból, - hogy meglássam az emberek szükségét.

Támassz fel nyugtalanságomból, - hogy nyugalomra leljek.

Támassz fel a ridegségből, - hogy melegséget és jóságot árasszak.

Támassz fel szűkkeblűségemből, - hogy önzetlenül tudjak szeretni.

Támassz fel sötétségemből, - hogy fény hassa át az életem.

Támassz fel bezárkózottságomból, - hogy megnyíljak másoknak.

Támassz fel nehézkességemből, - hogy tudjak rácsodálkozni mindenre, és hálát adni mindenért. Ámen.

Kilenced hazánkért és a választásokért - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. március 29. szombat

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy áldd meg hazánkat: a felnőtteket és gyerekeket, gazdagokat és szegényeket, magyarokat és minden nemzetiséget, férfiakat és nőket egyaránt! Kérünk, szabadíts meg minden bűntől: lopástól, rablástól, gyilkosságtól, hamis vallásoktól, abortusztól, csalóktól és szélhámosoktól, a bűnök és hamis szabadság prófétáitól, a gyűlölet és viszály embereitől! Ajándékozz nekünk jó vezetőket az élet minden területén, ments meg minket a széthullástól és hozd el a megújulást! Köszönjük Uram, hogy szeretsz minket és velünk vagy minkdenkor! Ámen.

Amiért a gyermekekért imádkozunk - brutális apa, közönyös anya

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. április 04. hétfő

A vád szerint a korábban rakodómunkásként dolgozó, családjával Dunavecsén, a Dózsa György utcában lakó 41 éves J. István nevelt kisfiát már 5-6 éves korától, 2001-től rákényszerítette nemi vágyainak kielégítésére, illetve meg is erőszakolta. A zaklatás három-négy évig napi rendszerességgel zajlott. Ha a gyermek tiltakozott, akkor a férfi megpofozta, illetve veréssel fenyegette.

A kisfiú sokszor sírt a fájdalomtól, de a brutális apa csak annyit mondott neki, hogy maradjon csendben. A gyermek hiába panaszolta el a férfi erőszakoskodását anyjának, ő nem tett semmit, mondván az apa tartja el őket. Akkor sem kelt gyermeke védelmére, mikor hallotta, hogy fia a szomszéd helyiségben fájdalmasan kiabál. A szülők közömbösségét jól mutatja: széklet-visszatartással küzdő fiukat nem vitték el orvoshoz, ehelyett viszont rendszeresen kigúnyolták.

Néhány információ a Nemzeti Imanappal kapcsolatban

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. január 13. hétfő

Hálát adok Istennek, hogy tizedik éve szervezhetjük a Nemzeti Imanapot, és köszönöm a sok visszajelzést, amit idén is küldtetek. Néhány információ:

Elkábított csecsemőket akartak csempészni

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. március 21. hétfő

Nehéz elhinni, hogy ilyen megtörténhet: dobozokba csomagolva próbált Magyarországra csempészni Ukrajnából két újszülöttet hétfőn egy lakóbusz ágya alatt két francia állampolgár. Pedig a valóság még ennél is durvább. Az ugyanis egyáltalán nem világos még, hogy miért is csempészték ezeket a csecsemőket. A "jóindulatú" verzió szerint a "kereskedelem" célja, hogy két család kisbabához jusson. De lehet, hogy ennél sokkal rosszabb sorsot szántak nekik...

Imalánc a gyermekekért - 18. állomás, ezúttal Indiában!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. július 04. csütörtök
Nagy öröm számunkra, hogy az  IMALÁNC A GYERMEKEKÉRT  imahadjárat 18. állomása INDIÁBAN folytatódik. 2013. július 7-én Madhya Pradesh államban, Joseph Ethakoti atya fogja a szentmisét bemutatni, az ÁRVÁKÉRT, BÁNTALMAZOTT GYERMEKEKÉRT, VALAMINT MINDEN GYERMEK VÉDELMÉÉRT AZ EGÉSZ VILÁGON!

Hét fohász szabadulásért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. március 16. szerda
Egy nagyszerű szabadító ima, amit Kovács Gábor atya fogalmazott meg:

Utolsó szombati lelki nap - a gyermekekért is!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. február 24. csütörtök

Imalánc a gyermekekért - Törökbálinton a Szeretetláng kápolnában az utolsó szombati lelki napon február 26-án, szombaton 10 órától imádkozunk a gyermekekért is! Részletek:

A pápa felajánlásához kapcsolódva, kilenced a Szeretet királynőjéhez 9-1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. október 04. péntek
Felhívás érkezett Schióból, hogy a Szeretet Királynője kilenced végzésével támogassuk Ferenc pápa szándékát, aki 2013. október 13-án megújítja a világ Szűzanyának szentelését. A 9-edet ma, október 4-én kell elkezdenünk. Minden nap feltesszük ide a kilenced aktuális imáját. 9. nap

Mély szomorúság tölt el

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. január 01. szerda

Ma kaptam meg egyik kedves testvérünktől azt az egyházi levelet, amellyel - számomra érthetetlen módon - rossz hírünket akarják kelteni nekünk és a Nemzeti Imanapnak is. Íme:

Imaóra párkeresőknek

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. február 21. hétfő

Kezdésre keresztvetéssel mondjuk: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

Szentlélekhívó himnusz

Ó boldog Tűz, mely nem emésztesz el, de megvilágítasz - vagy ha el is pusztítasz, felszámolod a rosszat, hogy az élet el ne pusztuljon -, ki adhatna nekem többet, tökéletesebbet, jobbat Tenálad?

Nagy erővel, és bizalommal teli várakozással kérünk, hogy jöjj most közénk a Te reményt adó, gondoskodó szereteteddel és buzgó imánkat vidd a Mindenható Atya Isten elé!

Te az a Tűz vagy, mely bennünket megtisztít, elvéve lelkünkből a reménytelenség sötétségét. Ez az a Tűz, mely megszabadít minket minden felesleges földi aggódás súlyától, az evilági vágyaktól, és az elmélkedés szent szárnyain táplálja, növeli bennünk a szeretetet, és magasba emeli szíveinket. Ámen. (Bellarmin Szent Róbert imája nyomán)

Hiszekegy

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

 

Könyörgés a nehéz várakozásban

 

Uram, néha már olyan nehéz várni. Én is szeretném szívem vágyát követni, mint mások, és szeretni valakit, aki nekem tetszik.

Segíts, Uram, hogy szívemet mégis fegyelmezni tudjam, és türelmesen várjak, mert tudom jól, hogy Te ismered azt a pillanatot, amelyik a legalkalmasabb lesz arra, hogy megismerjem azt a személyt, akit egy életen át szerethetek!

Hiszem, hogy a Te jóvoltodból én is odaadhatom valakinek a szívemet, s vele szerelemben egyesülve a család közösségében szolgálhatok Neked.

Add, hogy méltó legyek ahhoz az emberhez, akit majd választani fogok! Fegyelmezett életet akarok élni, hogy megóvjam számára a szívemet, s a szerelmet soha be ne mocskoljam!

Uram, amikor nagyon nehezemre esik a várakozás, kérlek, állj mellettem, segíts, hogy erős, türelmes és tiszta maradhassak! Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

 

Imádság jó feleségért (fiúk imája)

 

Mennyei Atyám, Te belátod egész életemet, mint én a hegycsúcsról a messze elterülő tájat. Te már tudod, hol lakik az a leány, akivel majd találkozni fogok, aki majd értem elhagyja apját és anyját, hogy rendelésed szerint egész szívvel hozzám ragaszkodjék s én őhozzá. Adj türelmet és józanságot, amikor választásra és mérlegelésre kerül a sor, hogy ne az elvakult szenvedély befolyásolja döntésemet, hanem a tiszta, önzetlen szeretet!
Add, hogy megtaláljam választottamban az igaz, megértő élettársat, leendő gyermekeimnek szerető édesanyját, akit Te már akkor rendeltél számomra, mielőtt még mindketten megszülettünk volna! Ámen.

 

VAGY

 

Imádság igaz férjért (lányok imája)

 

Mennyei Atyám! Valahol már él az a férfi, aki engem keres, akihez én egész szívemmel tartozhatom a Te szent akaratod szerint, s aki majd gyermekeim apja lesz. Légy hozzá jó! Őrizd meg őt tisztán, önfegyelemben és nemes lélekben - számodra és számomra!
Védj meg engem is - az ő számára! Hintsd szívünkbe kegyelmed magját, hogy szívünk termékennyé váljék, és általa Neked tetsző, boldog családi otthont építhessünk! Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Imádság tiszta szerelemért

Urunk, mennyei Atyánk, tudjuk, hogy a házasságban nagy feladat vár ránk, s kezünkbe van letéve a jövő nemzedék áldása vagy romlása. Ezért kérünk Téged, terjeszd ki ránk kegyelmedet, hogy a házasságra a lehető legjobban fölkészüljünk.
Világosíts meg és erősíts meg bennünket, hogy már most gyakoroljuk azokat az erényeket, amelyek egy Neked tetsző házasságban elengedhetetlenek: az istenfélelmet, az áldozatkészséget, az őszinteséget és a tisztalelkűséget.
Add, hogy már most is, ha még nem is találtunk egymásra, mindketten növekedjünk szeretetedben: hogy szeressük mindazt, amelyben megcsillan valami a Te fenséges Arcodból.
Engedd, hogy tiszta szerelemmel szeressük majd egymást, hogy tisztán és szűzen járuljunk szent oltárod elé, és ezzel méltók legyünk áldásodra, Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

 

Imádság családi felelősségért

Jézusom, Te a házasság szentsége által egyedülálló méltóságra emelted a családot. Meghívtad az általad alkotott világ jövőjének munkálására és országod építésére. A Te rendelésedből történik, hogy itt a földön a család a továbbhordozója az életnek. A házastársak ajándékozzák az új életet, ők nevelik föl a gyermekeket - a maguk örömére és boldogságára, népünk és egyházunk javára. Ők mutatják meg gyermekeiknek először a Hozzád vezető utat.

Bőségesen elárasztottad kegyelmeddel, és megszentelted a család intézményét akkor is, amikor egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus is családban született, és nevelkedett. Földi életének nagyobb részét a Szent Családban töltötte.
A házastársak kapcsolatát annak a szent kapcsolatnak a példaképéül állítottad, amely közted és Egyházad között áll fenn.
Kérlek Téged, add, hogy a családnak ezt a szent hivatását és méltóságát mindig szem előtt tartsam! Óvj meg attól, hogy erőmet üres és hamis ábrándozásokban szétforgácsoljam. Készíts elő a nagy feladatra, amelyet számomra a családban szántál! Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

 

 

Imádság a tisztaságért

Jézus, add, hogy jövendőbelimmel úgy tudjuk majd egymást szeretni, ahogyan Te szeretsz bennünket. Tedd tisztává testünket, szellemünket és szívünket, hogy megláthassuk Istent és az Ő tervét velünk. Segíts, hogy felismerjük egymást, és engedd, hogy gyönyörű és tiszta szerelem árassza el a szívünket, de légy őrzőnk, hogy mindig egymást lássuk, ne pedig a saját másikkal kapcsolatos vágyainkat. Segíts, hogy tisztán, a Te szemeiddel lássuk egymást, s add, hogy mindig a Te szereteteddel közelítsünk egymáshoz.

Tisztíts meg minket, és gyógyítsd meg bennünk a bűn okozta sebeket. Erősíts meg minket minden nap, hogy megélhessük azt a szeretetet, amelyre hívsz. Önmagunkban gyengék vagyunk, és szívünk nem tiszta, de Benned erősek és szentek lehetünk.

Mária, Te vagy a Szeplőtelen Fogantatás, oly tiszta Szűz. Hozzád imádkozunk a világ tisztaságáért és különösen a fiatalok tisztaságáért. Olyan tiszták szeretnénk lenni, mint Te vagy.

Szent József, a Te bátorságodat kérjük, hogy őrködhessünk mások és önmagunk tisztasága felett. Kérünk, segíts Jézussal való utunkon, hogy megdicsőíthessük Istent testünkben, és egy napon Veletek legyünk a mennyben.

Jézus, egyedül a Te akaratodat szeretnénk követni. Küldd le ránk Szentlelkedet, hogy mindig Ő vezessen és bátorítson mindkettőnket, - minket és Tőled rendelt igaz párjainkat. Szereteted Lelke vezessen és kössön egybe bennünket, hogy egymásra találásunk után is mindig egy szívvel és lélekkel közeledjünk Hozzád, és kitartóan munkálkodjunk együtt országod eljöveteléért.

Szent József, könyörögj érettünk!
Szent arkangyalok és minden szentek, könyörögjetek érettünk! Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

 

 

Imádság hivatás megtalálásáért

 

Istenem, Te jelölted ki kezdettől fogva hivatásomat.

Add kegyelmedet, hogy felismerjem azt, hogy melyik pályára hív szereteted!

Add tudtomra, Uram, mi a szándékod velem!

Szentlélek Úristen, világosítsd meg a lelkemet, hogy megismerjem, mi kedves előtted, mi válik hasznomra, hol használhatok és szolgálhatok legtöbbet Neked és felebarátaimnak.

Ne engedd, hogy kicsinyes szempontok vezéreljenek elhatározásomban!
Ne engedd, hogy csak a földi hasznot élvezzem, mindig tartsam szem előtt a mennyeit is!
Ne csak az ideigvalóknak szolgáljak, hanem az örökkévalóknak is!
Mindenkoron a Te dicsőségedért és lelkem javáért akarok élni, Uram!
Köszönöm, hogy ehhez adod kegyelmedet! Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

 

 

Befejezésre:

Könyörögjünk! Urunk, Istenünk! Add meg, kérünk, mindannyiunk számára, a Boldogságos Szűz Mária dicsőséges közbenjárására, a jó házastárs, a jó házasság és a jó családi élet kegyelmét.

Szentséges Édesanyád jegyesének, Szent Józsefnek érdemeire kérünk Úristen, add, hogy mindazt, amire könyörgéseink elégtelenek, az Ő közbenjárására elnyerjük!

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.