Január 27 - nemzetközi holokauszt-emléknap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 27. kedd

Auschwitz minden harmadik áldozata magyar volt: a 430 ezer oda hurcolt honfitársunk közül több mint 300 ezren ott lelték halálukat. De Auschwitz-Birkenau az egyetemes történetben is az emberi brutalitás, a népirtás örök mementója lett. A koncentrációs tábor felszabadításának napja, január 27 2001-ben nemzetközi holokauszt-emléknap lett.

Istenünk, kérlek bocsáss meg nekünk és hozd el a megértés és kiengesztelődés ajándékát minden magyar embernek és az egész világnak! Ámen.

Imaóra párkeresőknek és párra váróknak

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. február 21. hétfő

Kezdésre keresztvetéssel mondjuk:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

Ének: Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk…

 

Szentlélekhívó himnusz

Ó boldog Tűz, mely nem emésztesz el, de megvilágítasz - vagy ha el is pusztítasz, felszámolod a rosszat, hogy az élet el ne pusztuljon -, ki adhatna nekem többet, tökéletesebbet, jobbat Tenálad?

Nagy erővel, és bizalommal teli várakozással kérünk, hogy jöjj most közénk a Te reményt adó, gondoskodó szereteteddel és buzgó imánkat vidd a Mindenható Atya Isten elé!

Te az a Tűz vagy, mely bennünket megtisztít, elvéve lelkünkből a reménytelenség sötétségét. Ez az a Tűz, mely megszabadít minket minden felesleges földi aggódás súlyától, az evilági vágyaktól, és az elmélkedés szent szárnyain táplálja, növeli bennünk a szeretetet, és magasba emeli szíveinket. Ámen. (Bellarmin Szent Róbert imája nyomán)

Hiszekegy

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

 

Ének:

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tu.

1. Jézus nékünk adtál anyát. Ő kér és áld, ha szívünk fáj. Hála Jézus, hála Néked, mert van egy drága imánk!

2. Térden állva hívunk Téged, vidd el álmunk Krisztus elé! Jézus anyja, hű Mária, ó add, hogy lássuk Fiad!

 

2

 

Imádság igaz férjért (lányok imája)

 

Mennyei Atyám! Valahol már él az a férfi, aki engem keres, akihez én egész szívemmel tartozhatom a Te szent akaratod szerint, s aki majd gyermekeim apja lesz. Légy hozzá jó! Őrizd meg őt tisztán, önfegyelemben és nemes lélekben - Számodra és számomra!
Védj meg engem is - az ő számára! Hintsd szívünkbe kegyelmed magját, hogy szívünk termékennyé váljék, és általa Neked tetsző, boldog családi otthont építhessünk! Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

 

Ének: Az Úr hallja imám / hogyha hívom, válaszol / jó az Úr, Benne bízom / a nevét magasztalom!

Imádság tiszta szerelemért

Urunk, mennyei Atyánk, tudjuk, hogy a házasságban nagy feladat vár ránk, s kezünkbe van letéve a jövő nemzedék áldása vagy romlása. Ezért kérünk Téged, terjeszd ki ránk kegyelmedet, hogy a házasságra a lehető legjobban fölkészüljünk.
Világosíts és erősíts meg bennünket, hogy már most gyakoroljuk azokat az erényeket, amelyek egy Neked tetsző házasságban elengedhetetlenek: az istenfélelmet, az áldozatkészséget, az őszinteséget és a tisztalelkűséget.
Add, hogy már most is, ha még nem is találtunk egymásra, mindketten növekedjünk szeretetedben: hogy szeressük mindazt, amelyben megcsillan valami a Te fenséges Arcodból.
Engedd, hogy tiszta szerelemmel szeressük majd egymást, hogy tisztán és szűzen járuljunk szent oltárod elé, és ezzel méltók legyünk áldásodra, Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

 

Ének: Az Úr jósága, hogy még élünk a földön, mert az Ő irgalma soha véget nem ér. Újjáéled reggelre, minden reggelre. Nagy a Te hűséged, ó Uram! Nagy a Te hűséged!

Mária, Te vagy a Szeplőtelen Fogantatás, oly tiszta Szűz. Hozzád imádkozunk a világ tisztaságáért és különösen a fiatalok tisztaságáért. Olyan tiszták szeretnénk lenni, mint Te vagy.

Szent József, a Te bátorságodat kérjük, hogy őrködhessünk mások és önmagunk tisztasága felett. Kérünk, segíts Jézussal való utunkon, hogy megdicsőíthessük Istent testünkben, és egy napon Veletek legyünk a mennyben.


Jézus, egyedül a Te akaratodat szeretnénk követni. Küldd le ránk Szentlelkedet, hogy mindig Ő vezessen és bátorítson mindkettőnket, - minket és Tőled rendelt igaz párjainkat. Szereteted Lelke vezessen és kössön egybe bennünket, hogy egymásra találásunk után is mindig egy szívvel és lélekkel közeledjünk Hozzád, és kitartóan munkálkodjunk együtt országod eljöveteléért.


Szent József, könyörögj érettünk!
Szent arkangyalok és minden szentek, könyörögjetek érettünk! Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Ének: Várj és ne félj, az Úr jön már! Vár és ne félj, hű szívvel várj!

 

 

Imádság hivatás megtalálásáért

 

Istenem, Te jelölted ki kezdettől fogva hivatásomat.

Add kegyelmedet, hogy felismerjem azt, hogy melyik pályára hív szereteted!

Add tudtomra, Uram, mi a szándékod velem!

Szentlélek Úristen, világosítsd meg a lelkemet, hogy megismerjem, mi kedves előtted, mi válik hasznomra, hol használhatok és szolgálhatok legtöbbet Neked és felebarátaimnak.

Ne engedd, hogy kicsinyes szempontok vezéreljenek elhatározásomban!
Ne engedd, hogy csak a földi hasznot élvezzem, mindig tartsam szem előtt a mennyeit is!

6

 

Ne csak az ideigvalóknak szolgáljak, hanem az örökkévalóknak is!
Mindenkoron a Te dicsőségedért és lelkem javáért akarok élni, Uram!
Köszönöm, hogy ehhez adod kegyelmedet! Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség


Befejezésre:

Könyörögjünk! Urunk, Istenünk! Add meg, kérünk, mindannyiunk számára, a Boldogságos Szűz Mária dicsőséges közbenjárására, a jó házastárs, a jó házasság és a jó családi élet kegyelmét.

Szentséges Édesanyád jegyesének, Szent Józsefnek érdemeire kérünk Úristen, add, hogy mindazt, amire könyörgéseink elégtelenek, az Ő közbenjárására elnyerjük!

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

Ének: /: Alleluja, alleluja, alleluja! :/

1. Zengd velünk, örökké jó az Úr! Énekeld szeretetét!

Izrael háza is mondja hát, zengje hát nagy örömét!

 

2. Az Úr velünk, ki lehet ellenünk, rettegést nem ismerünk.

   Jobb az Úr ereje énnekem, jobb is, mint az emberé!

 

3. Ő az én teremtő Istenem, Istenem, ki nem hagy el.

   Benne én ujjongva járhatok, élhetek a tenyerén.

 

 

 

Vágytisztázó gyakorlat:

Legbensőbb, tiszta vágyainkat az Úr égette a szívünkbe, ezért fontos, hogy ezekre rátaláljunk, - s ha felismertük őket, tudjuk kérni is, hogy megkaphassuk.

     Imában vizsgáld meg legbensőbb, őszinte vágyaidat: milyen férjet/feleséget szeretnél?

Mire vágysz, milyenné tegyen téged a párod/házastársad: milyen tulajdonságaidat erősítse benned? Írj Jézusnak egy párkérő levelet!                                                              7

Imádság családi felelősségért

 

Jézusom, Te a házasság szentsége által egyedülálló méltóságra emelted a családot. Meghívtad az általad alkotott világ jövőjének munkálására és országod építésére. A Te rendelésedből történik, hogy itt a földön a család a továbbhordozója az életnek. A házastársak ajándékozzák az új életet, ők nevelik föl a gyermekeket - a maguk örömére és boldogságára, népünk és egyházunk javára. Ők mutatják meg gyermekeiknek először a Hozzád vezető utat.

Bőségesen elárasztottad kegyelmeddel, és megszentelted a család intézményét akkor is, amikor egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus is családban született, és nevelkedett. Földi életének nagyobb részét a Szent Családban töltötte.
A házastársak kapcsolatát annak a szent kapcsolatnak a példaképéül állítottad, amely közted és Egyházad között áll fenn.
Kérlek Téged, add, hogy a családnak ezt a szent hivatását és méltóságát mindig szem előtt tartsam! Óvj meg attól, hogy erőmet üres és hamis ábrándozásokban szétforgácsoljam. Készíts elő a nagy feladatra, amelyet számomra a családban szántál! Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség  

 

Ének: Bizakodjatok, jó az Úr! Jósága éltet! Bizakodjatok, jó az Úr! Alleluja!

 

Imádság a tisztaságért

Jézus, add, hogy jövendőbelimmel úgy tudjuk majd egymást szeretni, ahogyan Te szeretsz bennünket. Tedd tisztává testünket, szellemünket és szívünket, hogy megláthassuk Istent és az Ő tervét velünk. Segíts, hogy felismerjük egymást, és engedd, hogy gyönyörű és tiszta szerelem árassza el a szívünket, de légy őrzőnk, hogy mindig egymást lássuk, ne pedig a saját másikkal kapcsolatos vágyainkat. Segíts, hogy tisztán, a Te szemeiddel lássuk egymást, s add, hogy mindig a Te szereteteddel közelítsünk egymáshoz.

Tisztíts meg minket, és gyógyítsd meg bennünk a bűn okozta sebeket. Erősíts meg minket minden nap, hogy megélhessük azt a szeretetet, amelyre hívsz. Önmagunkban gyengék vagyunk, és szívünk nem tiszta, de Benned erősek és szentek lehetünk.                                                                           5

Könyörgés a nehéz várakozásban

 

Uram, néha már olyan nehéz várni. Én is szeretném szívem vágyát követni, mint mások, és szeretni valakit, aki nekem tetszik.

Segíts, Uram, hogy szívemet mégis fegyelmezni tudjam, és türelmesen várjak, mert tudom jól, hogy Te ismered azt a pillanatot, amelyik a legalkalmasabb lesz arra, hogy megismerjem azt a személyt, akit egy életen át szerethetek! Addig is legyen nekem elég az a boldog tudat, hogy a szerelem tiszta forrásból ered, hisz Te vagy a szeretet!

Hiszem, hogy egy napon majd, a Te jóvoltodból, én is odaadhatom valakinek a szívemet, s vele szerelemben egyesülve a család közösségében szolgálhatok Neked.

Add, hogy méltó legyek ahhoz az emberhez, akit majd választani fogok! Fegyelmezett életet akarok élni, hogy megóvjam számára a szívemet, s a szerelmet soha be ne mocskoljam!

Uram, amikor nagyon nehezemre esik a várakozás, kérlek, állj mellettem, segíts, hogy erős, türelmes és tiszta maradhassak! Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

 

Ének:

/:Mert Te, Uram, fenséges vagy a földön, és felmagasztaltattál minden isten fölött!:/

/:Imádunk Téged, imádunk Téged, imádunk Téged, ó Urunk!:/

 

 

Imádság jó feleségért (fiúk imája)

 

Mennyei Atyám, Te belátod egész életemet, mint én a hegycsúcsról a messze elterülő tájat. Te már tudod, hol lakik az a leány, akivel majd találkozni fogok, aki majd értem elhagyja apját és anyját, hogy rendelésed szerint egész szívvel hozzám ragaszkodjék s én őhozzá. Adj türelmet és józanságot, amikor választásra és mérlegelésre kerül a sor, hogy ne az elvakult szenvedély befolyásolja döntésemet, hanem a tiszta, önzetlen szeretet!
Add, hogy megtaláljam választottamban az igaz, megértő élettársat, leendő gyermekeimnek szerető édesanyját, akit te már akkor rendeltél számomra, mielőtt még mindketten megszülettünk volna! Ámen.                                 3

 

 

 

 

 

 

           Imaóra párkeresőknek

             és párra váróknak

 

 

Kilenced hazánkért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 17. szombat

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy óvd meg a hazánkban élő embereket a szexuális kísértésektől, különösen az eltévelyedések, aberrációk csábításától és mindattól, ami utálatos szemeid előtt! Kérünk, Szentlelked által erősítsd meg a természetes erkölcsi érzéket az emberekben, hogy elforduljanak a bűntől és undorodjanak ezektől a gonosz kísértésektől. Végül pedig add meg a megtérés és tisztulás, szabadulás ajándékát hazánk és nemzetünk minden tagjának. Hadd jöjjön el közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Köszönöm Uram, hogy szeretsz minket és meghallgatod imáinkat! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség....

Kilenced hazánkért - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 16. péntek

Drága Istenünk, valóban látjuk, hogy "nélküled semmit sem tehetünk". Erőfeszítéseink zátonyra futnak, igyekezetünk megtörik, jó elképzeléseink eltorzulnak, békénk semmivé lesz. Kérünk Téged Atyánk Jézus Krisztus nevében, hogy Szentlelkeddel járd át életünket! Jöjj el hét ajándékoddal, az értelem, tudomány, bölcsesség, jótanács, jámborság és istenfélelem lelkével, hogy személyiségünk egészen krisztusivá legyen, terveink, munkánk, közösségeink a Te áldásod alatt egészségesen növekedhessenek! Kenj fel minket karizmatikus ajándékaiddal a szolgálatra, hogy az emberek meggyógyuljanak, megszabaduljanak, Hozzád térjenek és éljenek! Hadd legyünk népeddé Szentlelked összetartó szeretetének tüze által!

Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced hazánkért - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 15. csütörtök

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy áldd meg hazánkat és nemzetünket! Add, hogy visszaszoruljon és megszűnjön minden lopás, rablás, gyilkosság, csalás, szélhámosság! Legyen vége az abortusznak és az emberek elleni minden gyűlöletnek és bűnnek! Kérünk, oldozz el minket minden megkötözttségtől, függőségtől, a gonosz lélek minden megrontásától és átkától! Add, hogy Tőled való emberek legyenek vezetőink az élet minden területén: a politikai, gazdasági, kulturális, szociális és egészégügy területén is! Ihlesd meg őket és mindannyiunkat jó tervekkel és jóakarattal a megvalósításhoz! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... dicsőség...

Kilenced hazánkért - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 14. szerda

Mennyei Atyánk! Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat előtted és az emberek előtt. Kérlek segíts, hogy bűneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat.

Kérünk Téged, add, hogy az erőtlenek erőben részesüljenek, a buzgók az életszentség teljességére eljussanak, a bűnösök megtérjenek, a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek kötelékeiből, a szűkölködők és szenvedők gondjaikban enyhülést kapjanak!

Bennünket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsőítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által.

Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.

Kilenced hazánkért - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 13. kedd

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy óvd meg a hazánkban élő embereket a szexuális kísértésektől, különösen az eltévelyedések, aberrációk csábításától és mindattól, ami utálatos szemeid előtt! Kérünk, Szentlelked által erősítsd meg a természetes erkölcsi érzéket az emberekben, hogy elforduljanak a bűntől és undorodjanak ezektől a gonosz kísértésektől. Végül pedig add meg a megtérés és tisztulás, szabadulás ajándékát hazánk és nemzetünk minden tagjának. Köszönöm Uram, hogy szeretsz minket és meghallgatod imáinkat! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség....

Kilenced hazánkért - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 12. hétfő

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy hatalmas erőddel állítsd meg a csapások áradatát, amelyek sújták hazánkat és az egész földet! Küldd el Szentlelkedet, mint a Bűnbánat Lelkét, a Kiengesztelődés Lelkét, a Megújulás Lelkét, hogy mindannyian szívből kiengesztelődjünk veled és egymással, hogy minden háborúság és gyűlölet megszűnjék és nemzetünk, de az egész teremtett világ is a Te áldásod alá kerülhessen!

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced hazánkért - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 10. szombat

Drága Istenünk, valóban látjuk, hogy "nélküled semmit sem tehetünk". Erőfeszítéseink zátonyra futnak, igyekezetünk megtörik, jó elképzeléseink eltorzulnak, békénk semmivé lesz. Kérünk Téged Atyánk Jézus Krisztus nevében, hogy Szentlelkeddel járd át életünket! Jöjj el hét ajándékoddal, az értelem, tudomány, bölcsesség, jótanács, jámborság és istenfélelem lelkével, hogy személyiségünk egészen krisztusivá legyen, terveink, munkánk, közösségeink a Te áldásod alatt egészségesen növekedhessenek! Kenj fel minket karizmatikus ajándékaiddal a szolgálatra, hogy az emberek meggyógyuljanak, megszabaduljanak, Hozzád térjenek és éljenek! Hadd legyünk népeddé Szentlelked összetartó szeretetének tüze által!

Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced hazánkért - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 11. vasárnap

Drága Istenünk! Az első tanítványok a nagy veszély idején azért imádkoztak Hozzád, hogy jelek és csodák történjenek Jézus Krisztus nevében - és a börtönök kinyíltak, az apostolok kiszabadultak, az emberek pedig életet nyertek Benned. Így kérünk most mi is, hogy a Szentlélek hatalmas kiáradása által az emberek ma is meggyógyuljanak, megszabaduljanak, Hozzád térjenek és éljenek! Add meg a kiengesztelődés és megújulás kegyelmét népünknek és emeld fel a te embereidet vezetőknek, munkatársaknak, útmutatóknak az élet minden területén! Köszönjük Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced hazánkért - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 09. péntek

Január 18-án, Árpád-házi Szent Margit ünnepén imádságra hívunk minden embert hazánkért és nemzetünkért. Az "Imanap hazánkért" előkészületeként kilencedet mondunk - kérünk, kapcsolódjatok ti is be, hiszen nagy szükség van minden kegyelemre, amit csak kiesdhetünk Istenünktől! Minden nap feltesszük ide az aznapi imát:

Mennyei Atyánk! Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat előtted és az emberek előtt. Kérlek segíts, hogy bûneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat. Kérünk Téged, add, hogy az erőtlenek erőben részesüljenek, a buzgók az életszentség teljességére eljussanak, a bûnösök megtérjenek, a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek kötelékeiből, a szûkölködők és szenvedők gondjaikban enyhülést kapjanak! Bennüket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szûzanya közbenjárására, hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsőítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által. Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.

Szentlélek Úristen, a Szeretet Lelke, jöjj, és újítsd meg a Föld színét! Jöjj el hét ajándékoddal, jöjj el karizmáiddal, jöjj el a bűnbánat és megújulás ajándékával és segíts, hogy egészen Krisztuséi lehessünk! Köszönöm Uram, hogy közöttünk vagy erőddel, szereteteddel, csodáiddal és áldásod beborít minket!

Miatyánk... Üdvözlégy.... Dicsőség....