Az önátadás imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. június 23. szombat

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szeretetből teremtettél, és úgy szeretsz, ahogy vagyok. Köszönöm, hogy életet adtál, jónak és értékesnek alkottál engem!

Pünkösdi kilenced - 9-1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. május 18. péntek

Pünkösdi kilencedet imádkozunk a Szentlélek kiáradásáért. Ez idén május 18-26 között van.
"Az emeleti teremben való ima" - kilenc napos imádságos várakozás és vágyakozás a Szentlélek kiárdására. 9-1, nap:

A fatimai angyal imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. május 12. szombat
Amikor Fatimában megjelent a három kisgyereknek az angyal, ezt az imát tanította nekik:

Ima az érettségiző fiatalokért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. május 07. hétfő
Drága Istenünk! Kérünk, különösen áldd meg ebben az időszakban az érettségiző fiatalokat! Segíts, hogy eszükbe jusson amiket a tanulmányaik során megtanultak, hogy a feltett kérdésekre jó válaszokat tudjanak adni! Tedd kedvessé őket a vizsgáztató tanárok szemében, hogy minden lehetséges segítséget megkapjanak tőlük is. Áldd meg őket egy szép élet reményével, jó döntésekkel, személyiségük érlelődésével és a növekedés boldogságával! Köszönjük, hogy nagyon szereted és megsegíted őket! Ámen.

Anna álma

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. március 31. szombat

Anna testvérünk buzgó keresztény, régóta részt vesz az imaharcban hazánkért, nemzetünkért és egyházunkért. Most leírta és elküldte egy álmát, ami jól mutatja helyzetünket és az erőtlenségünk okait:

Egy külföldi misszionárius imája hazánkért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. március 30. péntek

IMA Magyarországért és a Magyarokért:

Ima az időjárás helyreállítódásáért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. március 21. szerda

A tavalyi rendkívüli őszi aszály és a tavaszi nagy szárazság miatt még mindig nő a tűzesetek száma és kritikus állapotba kerültek a termőföldek is. Imádkozzunk esőért és az időjárás helyreállítódásáért:

Mennyei Atyánk! Te Úr vagy mindenek felett - kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, hogy állítsd helyre hazánkban és a Kárpát-medencében a helyes és kiegyensúlyozott időjárást! Múljék el az aszály, a vihar, az árvíz csapása rólunk, teremjen bőségesen a föld és adja meg táplálékát a rajta élőknek! Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatod imánkat! Ámen.

Hálaima

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. március 16. péntek
Mennyei Atyánk! Hálát adunk neked azért, hogy ebben az évben március 15-én megóvtál minket az er?szak kitörését?l. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy Szentlelkeddel munkáld ki közöttünk a kiengesztel?dést és megbékélést a b?nbánat és megújulás ereje által, hogy megvalósulhasson közöttünk a Te országod, a békesség és szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

Forradalmi imaharc március közepén - és a békesség kötelékei

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. március 14. szerda

Elég sok helyre eljutunk az országban, és mindenütt tapasztaljuk, hogy rengeteg szomorúság, keserűség van az emberekben. Lelkileg összetörtek, tele kísértéssel, a gonosz lélek zaklatásával és elnyomásával. Most ráadásul kívülről is nyomnak minket, vihar az EU-ban, vihar a határainkon belül és az elszakított részeknél. A március 15-i ünnepséget szinte minden politikai párt és szervezet erődemonstrációra akarja felhasználni. Biztosak lehetünk abban is, hogy sokan vannak, akiknek érdekük a viszály, a harag, az összecsapások kirobbantása. Hogyan győzhetnénk ezek felett?

Egyszerű imák hazánkért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. március 15. csütörtök

Úristen, akinek kezében van minden ország és nép sorsa, áraszd hazánkra mennyei áldásodat, távoztasd el t?lünk az éhséget, háborút, betegséget, drágaságot. Vezéreld akaratod szerint elöljáróink szívét, hogy az igazság, h?-ség és béke áldásai boldogítsák országunkat. Amen. (A görög katolikus hívek imakönyvéb?l)

Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen. (Az Imádságok hazánkért imafüzetb?l)

Pázmány Péter imádsága hazánkért:

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. február 27. hétfő

Irgalmas Isten, uraknak Ura, királyok Királya! Te apostolod által megparancsoltad, hogy a fejedelmekért és tisztviselőkért alázatosan könyörögjünk neked, hogy az ő gondviselésük alatt csendes és békességes állapotban élhessünk. Tekints hát kegyelmesen a te népedre, s adj oly fejedelmeket, bírákat, vezéreket nekünk, kik a tetőled vett birodalommal szent neved tisztességére, az Anyaszentegyház épülésére, az ország javára éljenek, ne önmaguk kevélységére, vagy fösvénységére. Tőled vagyon, Uram, a hatalom és a birodalom, a te szolgáid és helytartóid a fejedelmek. Adj ezért okosságot, értelmet, bölcsességet a te képedbeli embereknek, hogy minden igazságban személyválogatás és ajándékkívánás nélkül, isteni félelemmel parancsoljanak. Legyenek igazság-szeretők, igaz törvénytevők, árvák és özvegyek oltalmai, nyomorodottak segítségei, kik se ajándékot ne szeressenek, se személyt ne válogassanak, se a maguk hasznát ne keressék, hanem a rájuk bízott községnek csendességét szomjúhozzák mindenkor, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.