Hálaadó ima Krisztus Király ünnepére

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2014. november 23. vasárnap

Jézus Krisztus, élő Isten Fia, Megváltóm, Istenem és mindenem, hálát adok neked az elmúlt évért és egész életemért! Köszönök mindent, ami történt velem, szeretteimmel, egyházammal és hazámmal! Köszönöm, hogy te vagy a Gondviselés és szereteted megtart minket az örök életre! Kérlek légy király az életemben és mindannyiunk életében, most és mindörökké! Ámen.

Hozzászólások   

#2 barnan 2014-12-16 06:41
A politikában minden irányban megnyilvánulnak "igazságok" és "igazságtalansá gok", hiteles és hiteltelen megnyilvánuláso k. Fontos cél, hogy mind kormányon, mind ellenzékben, mind a civil társadalomban már ne az egyéni vagy pártpolitikai érdekek domináljanak elsődlegesen, akár a morális értékek előtt, már ne a cél szentesíti az eszközt elvek mentén gondolkozzunk és döntsünk, mert az rossz irányba vissz. Az okokat okozatok követik. Kiemelten fontos, hogy a keresztény értékeket magukénak valló politikusok ás civilek hiteles mintákat mutassanak, elhagyva a farizeusi megnyilvánuláso kat, első helyre már Jézust helyezve, ezzel egyben a keresztény hitelességet erősítve, egyben a közjó érdekét szolgálva és a társadalmat megfelelő irányba formálva, nem felejtve, Isten kegyelme erősebb és célravezetőbb, mint az saját egyéni eszközpalettánk összes eleme együttvéve.

Világosítsa meg Jézus a társadalom egészét, vezesse a kormányt, mutasson utat az ellenzéknek, mutassa meg magát mindannyiunknak , ne az legyen s ne úgy, ahogy mi akarjuk, legyen minden Jézus akarata szerint! Legyen ezen ország a megosztottság és indulatok helyett már valóban a Szeretetnek földje!
#1 Kata 2014-12-16 00:14
Krisztusban kedves Testvérek!
Minden erre nyitott szívű embert kérek, hogy amennyiben lehetősége van rá, a kedd délután-esti összevont tüntetés ideje alatt egyedül vagy kisebb-nagyobb közösségben imádkozzon háttérimaként. A lényeg, hogy cselekedjünk, hívjuk meg az égieket akkor, amikor a másik irányú támadás az egyik legmagasabb szinten van (lesz). Ezt csöndben, háttérben lakáson, templomban lehetne megtenni, kinek milyen lehetősége, indíttatása van.
Isten, és a Boldogságos Szűz Mária segítsen minket eben a nehéz küzdelemben!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!


Sötét erők káoszt akarnak Hazánkban
és a törvényesen választott kormány megbuktatását mindenféle bomlasztó, háttértevékenys égekkel. Ezt a célt szolgálja egy tüntetés sorozat szervezése, így a december 16-ára tervezett tüntetés is.

Ne menj el a tüntetésekre, beszéld le róla az ismerőseidet is! Könnyen provokáció áldozatává lehetnek a résztvevők.

Helyette imádkozz, az egész tüntetési területet helyezd Jézus Szentséges Vérének oltalma alá! Kérd a Szűzanyát, hogy hintse meg Szent Fia vérével a területeket is, a szervezőket is, a résztvevőket is. Kérd Szent Mihályt és Magyarország Őrangyalát, hogy jöjjenek a többi szent angyallal, űzzék el a bukott angyalokat, és hiúsítsák meg az ő szolgálatukban álló emberek terveit!
--------------- --------------- ------------
www.engesztelok.hu --------------- --------------- --------

You have no rights to post comments