Ima természeti csapások ellen - megint nagyon aktuális!

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2015. augusztus 18. kedd

Mennyei Atyánk! Elismerjük, hogy bűneink és gondatlanságaink miatt jogosan érhetnek minket a csapások. Nem voltunk jó gazdái, hanem csak használói és kihasználói a földnek, és megterheltük azt bűneinkkel, viszálykodásainkkal és szeretetlenségünkkel.

Hálát adunk neked azért, hogy a nehézségek által felnyitottad a szemünket és szívünket, hogy szeretettel közelítsünk egymás felé és nagylelkű segítséget nyújtsunmk a bajban lévőknek.

Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy hatalmas erőddel állítsd le a ránk zúduló csapásokat! Add, hogy a természet erői visszataláljanak az eredeti rendbe és az egész teremtett világ megkönnyebbülten sóhajthasson Hozzád! Kérünk, hadd legyen meg újra a szép ideje az esőnek és napfénynek, télnek és nyárnak, a vetésnek és aratásnak! Hozd el újjáépítő kegyelmedet Szentlelked által, hogy a béke és az igazságosság, a kiengesztelődés és szeretet járja át hazánkat, az egész Kárpát-medencét és az egész Földet!

Újuljon meg a föld színe és jöjjön el közénk a Te országod, mint a Szeretet földje!

Kérjük ezt töled az angyalok és szentek seregével együtt, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával! Ámen.

Hozzászólások   

#1 Petro Mari 2015-08-18 18:49
Igen!, ha az Imádságok Hazánkért kiskönyv 20 tól 40 oldalig található imákat sokan elmondanánk lehetőleg naponta, sokra mehetnénk a Szeretet Útján, és magunkon is érezhetnénk jóleső változásokat, körülöttünk sok mindent megváltoztathat nánk jó irányba a nélkül, hogy erőszakot alkalmaznánk. Tegyük!

You have no rights to post comments