Rövid ima MAGYARORSZÁGÉRT:

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2015. március 25. szerda

Az ima első formáját BÁRKI imádkozhatja, akit érdekel Magyarország sorsa, és szívből akar tenni Hazájáért. Ajánlatos a napi imákhoz csatolni, és naponta elimádkozni. Hogy meddig? Ebben nincs időkorlátozás…

 „ÁLDOTT MENNYEI ATYÁNK! Teljes szívvel kérjük megbocsátásodat minden múltbéli, és jelenben elkövetett hibánkért, és bűneinkért. 

 MEGVÁLTÓ JÉZUS URUNK IRGALMAS SZÍVE, és a SZŰZANYA, MAGYAROK NAGYASSZONYA, VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJÉNEK SZEPLŐTELEN SZÍVE által FELAJÁNLJUK, és LEGIRGALMASABB SZÍVEDRE bízzuk édes MAGYAR HAZÁNKAT; múltunk történelmét, jelenünket és jövőnket: családjainkat, gyermekeinket, EGYÉNI és NEMZETI SORSUNKAT EGYARÁNT.

 TÖRTÉNJÉK velünk és bennünk MINDEN, a TE ATYAI AKARATOD, és Legszentebb Terved SZERINT! Ámen.”

A második forma Irgalmasság Vasárnapjáig kell, hogy befejeződjön:

Javaslat, és kérés: EGY KÜLÖNLEGES 9-ed, amely a mindennapi imagyakorlathoz kapcsolható. Ez a kérés 9 olyan szentmisét jelöl, - 2015. április 12-ig, - ahol az előbbi ima és felajánlás szentáldozással is egybekötött.

 2015.03.09.                                                                                                                                                                      M.G.Mária

You have no rights to post comments