Regina Collins nővér látomása Magyarországról

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2012. augusztus 02. csütörtök

"Jézus az Ő követőinek hadseregét ébreszti fel itt. Fénylő emberek ezrei követik Őt, az Ő általa vezetett csatát fogják vívni. Nyilaik eltalálják az enmberi szíveket. Kétélű kardjaik élesek. Egyik élük az áldozathozatal, a másik a Biblia imádságos olvasása. Erősödik a harc a jó és a rossz között. A Szeretet zászlaját viszik. Vezérük Jézus és Mária. Utána zenészek mennek, énekelnek és dicsőítenek. A zenészeknek bátraknak kell lenniük, mert nincs fegyverük. Jerikó falai is a dicsőítéstől omlottak le.  Egy ember valóságosan is hordozza zászlót: Szent, bátor és sok áldozatot hoz: böjtöl. A Szentlélek vezeti a menetet : elrendeli, hogy ki kivel találkozzon. Az elit katonák kimentik az embereket az ellenség kezéből. Minden városban vannak Jézus-követők. Milyen fegyvert öltsünk?


Efezus 6:10-18. Derekunkra az igazságosságot öltsünk. Folyamatos ima és böjt nélkül az ellenség célpontja leszel. Sarunk: készség az evangélium hirdetésére. Oda kell mennünk, ahová Jézus hív. Hit pajzsa a kezünkben: Ne féljünk, Jézus drága Vérét kérjük mindenkire. Üdvösség sisakját fejünkre: Meg kell újítani a kersztségi fogadalmat. Jézus védelme alatt állunk. A Lélek kardja: Isten igéje. Bibliából rövid részletek figyelmes olvasása, hogy tudjuk. Nyilak: imák. A tüzes ima leégeti a falakat. A Szentlélek vize öntözi a száraz embereket.

Sok csoda van Magyarországon. Isten gyógyítja a hittel teli embereket. Megjutalmazza azokat, akik megtartják parancsait. Az út szent lesz, nem fog rajta tisztátalan lélek járni. Azért is kell imádkozni, hogy:

1. tartsa be mindenki a tízparancsolatot.

2. A magyar törvények egyezzenek meg Isten törványivel!

3. A politikusok megtérjenek.

4. Oroszország és a szomszédos országok megtéréséért."

You have no rights to post comments