Ferenc pápa imája az apostoli exhortacio végén

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2013. december 01. vasárnap

Szűz és anya, Mária,  
akit a Szentlélek indított,
hogy alázatos hited erejével

befogadd, az élet Igéjét
segíts, hogy úgy mondjuk ki

a magunk „legyen”szavát,

a sürgető hívásnak,

hogy hirdessük Jézus örömhírét,

ahogyan te adtad át önmagadat

az Örökkévalónak!  

 

 

Krisztus jelenlétével eltelve,
örömre fakasztottad Keresztelő Jánost

anyja méhében.  

Túláradó örömmel daloltad Isten nagy tetteit.

Rendületlen hittel áltál a Kereszt alatt.

Részese lettél a feltámadás örömteli vigaszának,

majd a tanítványokkal együtt várakoztál

a Szentlélekre,

hogy megszülethessen az evangelizáló Egyház.

Esdj ki hát most számunkra,

a feltámadásból születő új buzgóságot,

hogy az Életnek a halálon győzelmes örömhírét

vihessük el mindenkihez.

Adj nekünk szent bátorságot, hogy új utakra lépjünk,

hogy az el nem múló szépség ajándéka mindenkihez eljusson.

 

Csendesen szemlélődő Szűz,
Szeretet Anyja, az örök menyegző Jegyese,  

imádkozz az Egyházért, melynek ikonja vagy,  
hogy soha ne záruljon önmagába,  
soha ne szűnjön szenvedélye, Isten országának építéséért.

Új evangelizáció Csillaga,  
segíts, hogy ragyogó tanúságtétellel,

bizonyságot tegyünk,

a közösségről, a szolgálatról,

a lobogó és nagylelkű hitről,

az igazságról és a szegények szeretetéről,

s így az Evangélium öröme eljusson a világ végéig,

és megvilágítsa világunk peremét is.

Mária, te az élő Evangélium Anyja vagy,
te vagy a boldogság forrása,

Isten ’kicsinyei’ számára, imádkozz érettünk!

 

Amen. Alleluia!

You have no rights to post comments