Isteni Irgalmasság kilenced - 9 - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. március 29. péntek

Az Isteni Irgalmasság kilencedét Nagypéntektől húsvét 1. hetének szombatjáig tart. Szt. Fausztina naplójából: ,,Hogy minden lélek dicsérje jóságomat. Bizalmat kívánok teremtményeim részéről. Bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen irgalmam iránti nagy bizalomra. Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében.”

 

Kilencedik nap

Ima az időjárási viszontagságok miatt

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. március 26. kedd

Mennyei Atyánk!

Te látod, milyen nehéz helyzetbe kerültünk. Felbolydult az egész természet, az id?járási viszontagságok veszélybe sodorhatják a növényeket, állatokat, embereket, az idei termést és mindannyiunk megélhetését. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segít? Sz?zanya közbenjárásával, hogy Szentlelked hatalmas erejével járd át a teremtett világot! Csillapítsd le a természet háborgását és óvd meg teremtményeidet és gyermekeidet minden bajtól! Óvd meg az úton lev?ket is, ments meg minket a balesetekt?l, m?szaki problémáktól és minden bajtól! Végül pedig hiúsítsd meg a rossz szándékú emberek terveit, akik visszaélve a nehéz helyzettel, kihasználják, meglopják, fenyegetik embertársaikat.

Köszönöm Istenem, hogy szeretsz minket és meghallgatod imáinkat! Ámen.

Ima és szentmise a gyermekekért - már hét országban!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. március 02. szombat
Év elején indult kezdeményezésünk, és nagy öröm számunkra, hogy Böjte Csaba is felajánl egy szentmisét a gyermekekért. (Húsvét vasárnap 12 órakor az interneten keresztül mindenki bekapcsolódhat ebbe a szentmisébe.) Májusig már minden hétre jut sszentmise! Részetek:

A gyerekekért való ima okairól

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. február 14. csütörtök
Magyarországon: 23 ezer gyerek van árván, illetve akikről a családjuk nem tud gondoskodni. 18 éves koruk körül az utcára kerül nagy részük, minden támasz nélkül - sokuk útja egyenesen vezet a bűn, a prostitúció világába. (A világban több 100 millió gyermek van árván, egyedül.) Húszezer gyermeket bántalmaznak évente Magyarországon, és 30 gyermek hal meg évente csak Magyarországon bántalmazás miatt!

Imalánc a gyermekekért - jó hírek!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. február 06. szerda

Nagy örömmel tudatjuk, hogy elindult egy egész éven keresztül tartó imahadjárat a gyermekekért. Az első szentmisét Bohn István atya mutatta be január 27. Törökbálinton. A határon túlról, a szlovákiai Nagyszombatból jelentkezett Puss Sándor jezsuita szerzetes atya, aki mindjárt felajánlott 7 szentmisét az árva és a bántalmazott gyermekekért valamint minden gyermek védelméért. Hamvazószerdától egészen Húsvétig minden szerdán délután bemutat egy szentmisét erre a szándékra, az imalánc keretén belül.

Szeretetkívánságok

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. február 04. hétfő
"Azt mondják, vannak napok, amikor a kérések, kívánságok villámgyorsan teljesülnek. Azt gondolom, egy idő óta, hogy ha a szívünkben BÉKE és SZERETET van, akkor minden nap lehet ilyen „különleges nap”! Higgyük, hogy így van, akkor kéjünk! Kérjünk sokat, hogy szebb legyen a világ!

Beszámoló a 2013. évi Nemzeti Imanapról

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. január 23. szerda

Hálát adok Istennek az idei Nemzeti Imanapért is, hiszem, hogy az imádkozó testvérek könyörgései sok kegyelmet kiesdtek hazánknak és nemzetünknek. Volt, ahol már csütörtökön este hazánkért imádkoztak, a Mária Rádióban pedig a péntek reggeli Napindítóban már szerepelt az Imanap híre.

Általános közös közbenjáró ima mindenkiért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. január 18. péntek

A Nemzeti Imanapon mondjuk el közös közbenjáró imánkat hazánkért és nemzetünkért:

Adventi készület 2012-ben - adventi naptár

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. november 30. péntek

Egy kedves testvérünk küldte ezt az adventi naptárt, amiben minden naphoz van igehely, elmélkedés és készület. Az adventi lap Barsi Balázs atya, Jávorka Lajos atya, a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség és a zsolozsmáskönyv könyörgéseinek segítségével készült.

Nemzeti Imanap levél

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. december 14. péntek

Kedves Testvérek!

Azt ma senki sem tagadhatja, hogy válságos időket élünk. Az is biztos, hogy nem csak a hírekben szereplő gazdasági válság sújt minket, hanem kulturális, erkölcsi válság is, ennek mélyén pedig az Istentől elfordult emberek és nemzetek meghasonlása, lepusztulása áll.
De azt is látjuk, hogy ahol Isten kegyelme megnyilvánulhat, ahol vágynak az Ő szeretetére, tanácsaira, ott az összeomlással ellentétes folyamatok is beindulnak!

Szabadító imák

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. október 29. hétfő

Szabadító imák, amivel Isten, Szűz Mária, Szent Mihály arkangyal, minden angyalok és szentek segítségét kérhetjük. Imádságok a sátán befolyása, zaklatásai, megkötözöttségeink, szenvedélyeink ellen.