Nemzeti Imanap tizedszer!

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2013. december 02. hétfő

Mi hiszünk a keresztény megújulásban és azt szeretnénk szolgálni minden erőnkkel. Ezért tartottunk szinte minden hétvégén valahol az országban missziós alkalmat, ezért imádkozunk közösségeinkben és ezért szervezzük évek óta a Nemzeti Imanapot is, mert hisszük, hogy van remény, van kiút, van megújulás hazánknak és nemzetünknek!

Nemzeti imanap, minden évben január 18-án, Szent Margit ünnepén!

Az elmúlt években sokszor megtapasztalhattuk Isten kegyelmét. A missziós összejöveteleken gyógyulások, imameghallgatások, megtérések történtek. Többen egyre buzgóbban szolgálnak és segítik hazánk és nemzetünk megújulását. De nem is mi vagyunk itt a fontosak, hiszen az egész országban vannak jó kezdeményezések, helyes döntések, élő közösségek, stb. Hiszem, hogy ennek hátterében ott munkál a Nemzeti Imanapokon hazánkra kiesdett kegyelem is!
2004-ben, az első Nemzeti imanap szervezésekor ezt a szentírási igét kaptuk: “Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért..” (Ez.22, 30) Mi, keresztények vagyunk azok, akik oda tudunk, merünk és akarunk állni a résbe, Isten szeretetéért és mindannyiunk javára. Imádkozzunk együtt hazánk megújulásáért! Szervezzük meg, hogy Magyarország minden községében, városában, minden egyházközségben és egyházmegyében felszálljon a közös imádság, mint jóillatú áldozat Isten elé!
Az elmúlt kilenc évben több, mint húszezer példányban terjesztettük a Nemzeti Imanapra kiadott Imádságok hazánkért imafüzetet és a hasonló elmélkedő füzetet is. Ezek elfogytak, most - szinte az előző kiegészítéseként - kiadunk egy új ingyenes imafüzetet - Imádságok hazánkért 2. -, amelyben konkrétan megfogalmazott imák vannak hazánk különböző bajaira (pl.: abortusz, természeti csapások, stb.) Honlapunkról - www.szeretetfoldje.hu - a régi füzetek és a plakátok is ingyen letölthetők, kinyomtathatók!
Az új imafüzetet és plakátot december közepére kinyomtatjuk és postázzuk mindenkinek, aki kéri. Kérlek benneteket, ti is telefonáljatok, internetezzetek és személyesen szólítsátok meg testvéreiteket, közösségeiteket, elöljáróitokat. Szervezzük meg, hogy 2014. január 18-án, szombaton az egész országban mindenhol imádkozzunk hazánkért és nemzetünkért! Kérlek benneteket, hogy a Nemzeti Imanap hírét vigyétek szét, tetessétek be a plébániai újságba, beszéljetek róla az általatok elérhető közösségi médiákban, Mária Rádióban, tegyétek fel honlapjaitokra, levelező listáitokra, hogy így az egész országban és az egész Kárpát-medencében mindenhol fellobbanjon az ima, a kiengesztelődés, a hazaszeretet tüze és az isteni kegyelem hatalmas áradata átmossa, megelevenítse és megóvja életünket!

Mit tehetünk a Nemzeti Imanapért, hazánk megújulásáért?

- A január 18-i szombati szentmisét felajánlhatjuk hazánkért (bárcsak minden templomban meg-történne, milyen csodálatos erő lenne ebben!)
- Terjeszthetjük az új imafüzetet, ezzel is segítve a hazánkért való imát,
- Szervezzünk imaalkalmat közösségünkben, egyházközségünkben,
- Szervezhetünk egyéb programokat is, amelyek elősegítik a megújulást (szívesen elmegyünk előadást, gyógyító összejövetelt, lelki napot, stb. tartani, írjatok, telefonáljatok!)
- Támogathatjuk a Nemzeti Imanapot egyéb szervező munkával és adománnyal is. Támogatni lehet minket a Szeretet Földje Közhasznú Alapítványon keresztül is (számlaszám: 10700268-04975106-51100005). Jótevőinkért minden nap imádkozunk!

Szent István országáért! - Lelki nap és konferencia

a Nemzeti Imanap előtt,

január 11-én, szombaton 10 órától Törökbálinton a római katolikus templomban

Téma: Áttörés a sötétségen

Program:
10.00: Imaóra hazánkért
11.00: Előadások
12.30: Ebédszünet
13.30: Gyógyító és szabadító mise hazánkért és nemzetünkért és a jelenlévőkért
14.30: imaóra hazánkért és a jelenlévőkért
A program ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

You have no rights to post comments