Beszámoló a gyógyító zarándoklatról és a VII. Szeretet Földe Talákozóróljáról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók
Megjelent: 2010. július 21. szerda

GYÓGYÍTÓ ZARÁNDOKLAT MAKKOSMÁRIÁN

Október 9-én a budaörsi karizmatikus csoport gyógyító zarándoklatot szervezett Makkosmáriára. A hűvös-borongós idő ellenére körülbelül háromszázan vettünk részt a rendezvényen. A Városmajorból zarándokbusz indult, de jöttek az ország távolabbi részeiről is, többek között Nógrádból és Pilisvörösvárról Budaörsről egy kisebb csoporttal gyalog vágtunk neki a körülbelül három órás útnak. Útközben többször megálltunk, a Szentírásból olvastunk fel gyógyulásról, illetve szabadulásról szóló részleteket, rózsafüzért imádkoztunk, énekeltünk.

Isten szeretete körülölelt minket az időnként felderengő napsütésben, a szépséges budaörsi panorámában, a természet ragyogó őszi színeiben. Az időjárás azonban nem volt kegyes hozzánk, és azért is imádkoztunk, hogy ne essen az eső Mire megérkeztünk Makormáriára, a réten már szinte minden ülőhelyet elfoglaltak.

A Te Deum zenekar kezdte is a dicsőítést, az emberek velük énekeltek, tapsoltak. A szél és a hűvös idő ellenére is tüzes lelkesedéssel dicsőített a zenekar. Közben rövid imádságok hangzottak el. Sipos Gyula bevezetője után Varró István tanítását hallottuk arról, hogy Jézus ma is gyógyít, és felhívta a figyelmünket az okkultizmus veszélyeire.

A tanúságtételben Éva testvér számolt be megtéréséről, az ezotériából történő gyógyulásáról.

A szentmisét Katona István atya mondta. Az Olvasmány és az Evangélium is a gyógyításról szóltak. A Királyok 2. könyvéből a szíriai Námán esetét (5,14-17), az Evangéliumban pedig a tíz leprás gyógyítását hallottuk, akiknek Jézus azt mondja, hogy menjenek Jeruzsálembe, mutassák meg magukat a papoknak, és útközben meg fognak gyógyulni. A teljes gyógyulás azonban csak egyiküknél következik be, a szamaritánusnál, aki visszasiet Jézushoz hálát adni. Katona István atya szentbeszédében azt hangsúlyozta, hogy gyógyulásunkat a szív egyszerűségében találhatjuk meg: ha Isten előtt alázatosak, engedelmesek leszünk (Námán a kezdeti felháborodás után mégiscsak aláveti magát Isten embere utasításának, és hétszer megfürdik a Jordánban; a leprások, bár még a gyógyulásnak semmilyen jele sem látszik rajtuk, elindulnak Jeruzsálembe), ha kiengesztelődünk egymással, ha megbocsátunk; ha bár még nem tapasztaljuk a gyógyulást imánk hatására, hisszük, hogy Jézus megadja a gyógyulást és hálát adunk érte

A szentmise után közbenjáró imaszolgálatot tartottunk, a templomban pedig szentségimádás volt. A szentségimádás alatt rózsafüzért imádkoztunk és énekeltünk. Meglepő volt, hogy majdnem mindenki kért imát.

A közbenjáró imádság alatt többen is beszámoltak arról, hogy Jézus már meggyógyította őket reménytelen betegségükből (gerincsérülés utáni bénulás, rák, stb.), és családjukért, házastársukért kértek imát. A legtöbben talán családtagjaik megtérését kérték, illetve belső gyógyulásért, szenvedélyeikből történő szabadulásért imádkoztunk értük. A végén a beszélgetésekből az derült ki, hogy szükség van az ilyen alkalmakra, sokan örömmel és hittel teli várakozással jöttek. Reméljük, hogy hagyomány teremtődik: lesz még gyógyító-szabadító zarándoklat Makkosmáriára.

A zenekart is sokan megdicsérték, még idős néniknek is tetszett, sőt, érdeklődtek, hogy hol és mikor lehet őket hallani. Az imádság erejéről: amikor már teljesen kiürült a tisztás, és az utolsó testvérek is átlépték a templom mezsgyéjét, eleredt az eső.

Csibi-Kuti Zsuzsanna

 

Rövid összegzés a VII. Szeretet Földje Találkozóról
Azt gondoljuk, hogy a szeptember 10-12. között megrendezett Találkozó programjai elérték, megszólították mind az ide érkező, mind a különböző törökbálinti csoportokat is. A rendezvény nyitánya szeptember 10-én, pénteken 17 órakor volt a művelődési házban: a Szeretet Földje Szoba megnyitója (összefoglalás az elmúlt évek eseményeiből, az alkotók munkáiból, stb.) 18 órakor az Isteni Szeretet közösség házában kezdődött a három napos lelkigyakorlat. Témája: a Szentlélek az életünkben. Vezetője Regina Collins nővér volt. A lelkigyakorlaton 40 fő vett részt.
A szombati a lelki napra több, mint hetven résztvevő jött el az ország minden tájáról (Győr, Budaörs, Érd, Cegléd, Budapest, stb.). A Falumúzeumban Balla Lajos keresztény képzőművész kiállításának megnyitóján és a táncházon szintén mintegy 70 ember volt kíváncsi, ami teljesen megtöltötte a kis teret.
Az esti koncert megint egy másik réteget szólított meg, közel százan voltak kíváncsiak Prazsák Lászlóra és az Isteni Szeretet Közösség zenekarára. Nagyon jó hangulatú koncerten vehettek részt az egybegyűltek.

A vasánap esti gyógyító misére pedig megtelt a templom (kb. 120 ember). Utána még este fél kilencig tartott a közbenjáró imaszolgálat az imát kérő betegekért.
Azt reméljük, hogy a 2004-es Szeretet Földje Találkozó is segített oldani azokat a feszültségeket, amelyeket mindannyian hordozunk kapcsolatainkban, és értékes alkotásokkal, művekkel járult hozzá a szeretet kultúrájának kiépüléséhez. Az ország minden részéről ide érkező emberek társakra találtak egymásban, ismeretségek, barátságok köttettek. Lelkiekben, emberi kapcsolatokban gazdagodva távozhatott mindenki, aki megtisztelt minket jelenlétével.

Beszámoló a 2008. október 11-i Szeretet Földje Találkozóról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók
Megjelent: 2010. július 26. hétfő


Hálásan köszönjük Istennek, és minden résztvev?nek, akik eljöttek, az idei Találkozóért. A törökbálinti templom teljesen megtelt a lelki napra, és az Úr gyógyulásokkal is megajándékozott minket. A kiállítás megyitója és a zenés m?sor is jól sikerült, s?t ezen az utolsó programon a fiatalok többször is lelkes tapssal jutalmazták az el?adókat már a m?sor közben…

A lelki nap f? témája az életrendezés és megújulás volt. Regina n?vér az életszentség útjáról beszélt, én az életrendezés fontosságáról, Bocsa József atya pedig a megbocsátás útján vezetett végig minket. Tarnóczi Marika és Márton Gábor tanúságtétele él? példákat mutatott nekünk Isten szeretetér?l és a ráhagyatkozó életr?l. (A három tanítás rövid összefoglalóját T?késné Papp Erika készítette, ezt lentebb olvashatjátok.)

A gyógyító misén Bohn istván atya tanított minket. Isten több gyógyulást is megmutatott, amit a testvérek visszaigazoltak. (Pl. egy szívbillenty?-zavarban szenved? asszony sírva-örülve mondta, hogy úgy érezte, kitágult a mellkasa a mise alatt, ahogy átjárta az Úr szeretete, s mintha egy hatalmas súly hullott volna le róla, az egész testér?l – s most rendesen tud lélegezni is és könny?nek érzi magát. Egy er?s gerincfájdalmakkal küzd? és betegállományban lév? férfi háta is meggyógyult, elt?nt minden fájdalom bel?le. Egy másik férfi olyan betegen jött el a találkozóra a feleségével, hogy azt hitte, a ment?k fogják elvinni. A mise alatt átjárta Isten szeretete és meggyógyult. Egy id?s asszony a szent vér felmutatásakor azt érezte, hogy kétszer is átjárja Jézus gyógyító vére, és meggyógyult…) A mise után az imaszolgálatban hat csoportban imádkoztunk a személyes kérésekért.

 

Rövid összefoglaló az el?adásokról:

Regina Collins n?vér

 

Imádkozzatok Magyarország megtéréséért!

Megtartani Isten törvényeit, a Tíz parancsolatot.

Ima azért, hogy az ország és vezet?i is , térjenek meg.

(A n?vér tiltakozó levelet írt az angol parlamentnek az embriókon végzett kísérletek ellen)

 

hazugság, rossz gondolatok b?ne (Mt. 15.:)

lustaság b?ne: lustaság miatt nem segíteni a rászorulónak

Mt. 12.

Colossei levél, 3. fejezet

5 vers: paráznaság

8. vers: vessétek el magatoktól: haragot, indulatot, káromkodást, rossz akaratot

ha szeretünk valakit, azzal tiszteletteljesen beszélünk, bármit is érzünk iránta sz adott pillanatban

9. vers: Ne hazudjatok egymásnak! Akinek szokásává

Válik a hazugság, nehéz leszokni róla. Jézust kell kérni, hogy megszabadítson.

És böjtölni kell!!! Gyakran fogyókúrázunk, böjtölünk, hogy szebb legyen a testünk. Mindig böjtölnünk kell, ha lelkileg szebbek akarunk lenni.

12. vers: Viseljétek el egymást, bocsássatok meg egymásnak..

 

Ha életünkben állandóan a jó dolgokra koncentrálunk BOLDOGOK leszünk

Ha -„- rossz -„- DEPRESSZIÓSOK leszünk.

 

8- parancsolat:

Ne hazudj, ne mondj rosszat másokról:

Ne mondjunk másokról hamisat,

S?T mások hibáit kibeszélni, pletykálkodni, kritizálni is tilos.

Kerüljük még az ilyen társaságot is, vagy tereljük át másra a beszélgetést. Aki pletykál, azt szeretetb?l állítsuk le, hogy ? se vétkezzen. Kérjük hozzá Jézus segítségét ( ha megkérjük, segít!)

 

Okkult dolgok: jós, kártyajóslás (tarot, nagyon gonosz dolgok kapcsolódnak hozzá), halott lelkek megidézése, reiki (ha megtörtént a beavatás, gyógyító imát kell kérni

 

Öröklött rossz: Jézus nevében ellene mondunk minden öröklött rossznak: a haragnak, ami családunkat rombolja. Jézus nevében megkötözünk minden er?szakos, gonosz lelket, ami családunkban, ?seinkben volt. Keresztségünk mossa le.

 

Nov 29.: Írjuk le azok nevét, Akiknek még nincs hitük. Minden nap imádkozzunk értük. A találkozó el?tt rövid id?vel hívjuk meg ?ket erre a találkozóra.

 

 

Sípos Gyula:

A gyógyulás csak els? lépés Istenhez.

A gyógyuláshoz Istennek

 • néha nem kell sok b?nön áttörnie a fizikai gyógyításhoz
 • de sokszor nem így van

Isten óvatosan, lassan vigyázva bogozza ki a bennünk lév? összegabalyodott „szálakat”, gordiuszi csomókat. Mikor Isten ezt elkezdi, számunkra nehéz: felnyílik a „tályog”, életünk sötét oldala. DE ezen is keresztül kell menni a gyógyuláshoz.

Cél az elrendezett, krisztusi élet - Mária példája a krisztusi életre.

 

 

Bocsa József (Váci piarista szerzetes pap)

Kiengesztel?dés, megbocsátás, gyógyulás

(ez a három összefügg)

Egy kis kitér?:

Elmesélt egy történetet, egy n?r?l, aki s?r? rosszullétei miatt felkészült arra, hogy rákbeteg. Elment a n?gyógyászhoz, aki hosszasan megvizsgálta. Utána mosolyogva gratulált. „Asszonyom, Ön gyermeket vár”.

Utalt Magyarország nehézségeire, „Magyarország sem rákos, csak gyermeket vár”

Említette..???Csirik??. atya könyvét: címe „Az öt seb titka” (talán nem pontos a cím és az atya neve). Ebben áll: A trianoni békekötés Jézus szíve ünnepének napján történt. Akkor hasították ki Magyarországból az öt részt (= öt seb), akkor kaptuk ezt a stigmát, akkor váltunk hasonlóvá Jézushoz

Az ember akkor m?ködik helyesen, ha a szép, jó, egység=harmónia, (ezek a transzcendetális értékek) átvisznek minket Isten világába.

 

A baj oka:

 • Leromboltuk (= döntéseink által) magunkban ezeket a transzc. értékeket, vagy
 • Mások lerombolták bennünk (pl. ?seink is lerombolhatták, akor születésünkt?l hozzuk ezeket a sérüléseket.)

 

Hogyan jöhet létre a transzc. értékekkel való helyes viszony az életünkben ?

 

Küls?, bels? ellenségek számbavétele és kiiktatása életünkb?l.

 

Küls? ellenségei a transzc. értékeknek:

 • Minket bántó emberek (TEST)
 • Istennel szembefordult világ (VILÁG)
 • Bukott angyalok(ördögök) (SÁTÁN)

 

Bels? ellenségei a transzc. értékeknek:

 • Saját megromlott természetünk
 • Meglév? betegségeink
 • Szenvedélyeink
 • Rossz szokásaink

Mi betegedhet meg az emberben?

 

 • ÉRTELME, ami jó felé vezetne
 • HITE, ami a jó felé vezetne

 

És minden más, de az el?z? kett? a legf?bb betegségforrás. Továbbá:

 • Akaratunk, ami a jó mellett döntést irányítja
 • Szemünk, fülünk, érzékszerveink,
 • Szívünk, amivel szeretet kellene befogadni és továbbadni
 • BIZALOM, amivel Isten és a többi ember felé kellene fordulni.

 

A legf?bb káros hatások más emberekt?l:

 • Megaláztatás,
 • Er?szak,
 • Elnyomás,
 • Becsületünkben okozott károk.

 

A küls?- bels? sebek a bántás után megmaradnak, képtelenné tesznek arra, hogy a transzc. értékek mellett döntsünk.

 

Bukott angyalok = véglegesen megromlott az értelmük, véglegesen Isten ellen fordultak

- Hamis, fantom képet alakítanak ki Istenr?l („Isten irígy, féltékeny”)

- Hamis képeket alakítanak ki bennünk egymásról,

- Önmagunkról.

 

- a megbocsátásban, szeretetben okoznak zavart a fejünkben, így nem tudunk megfelel?képpen dönteni

- betegséget okoznak, megszállják az embert

 

Hol van az ember gyógyulásának legf?bb kulcsa

 • Istenben: ? a jó, szeretet, szép legf?bb eszközl?je számunkra

 

(B.J. ??Csirik?? atyát idézte: nem csak az angyalokkal kell szövetséget kötnünk, hanem az emberekkel, akik egyfelé mozdítanak minket.)

 

 • Jézus tanításával, „testével” kell táplálkoznunk.

 

Miért jött el Jézus, miért lett emberré?

 

 • Hogy a sátán ( a hazugság atyjának) erejét megtörje
 • Mivel saját magunkkal sem élünk harmóniában, ez a megbomlott összhang ismét helyreáljon.
 • Megmutassa: mindannyian ugyanannak az Atyának a gyermekei vagyunk. Egymásnak testvérei, nem ellenségei.

 

Miben áll Jézus kiengesztel? m?ve?

 • Megbocsát annak, aki bánja b?nét (amíg nem látjuk b?neinket, Isten sem tud megbocsátani)
 • A megbocsátás után Jézus soha többé nem tartja számon b?neinket (nem úgy, mint mi!)
 • Megszabadít a függ?ségekt?l, gonosz lelkek általi kötöttségekt?l
 • Meggyógyítja betegségeinket

És

 • Felszólít: bocsássunk meg az ellenünk vétkez?knek.

( Hiába megyünk a gyóntató székbe b?neink bocsánatáért, ha mi tovább ápolgatjuk a minket ért sérelmeket. )

„Minden lehetséges annak aki hisz” Jézus.

 

(Mit jelent a megbocsátás. Ez a rész id? hiányában nem került el?adásra)

 

Hogyan végezzük a megbocsátást?

Ez akarati, nem érzelmi.

 • Le akarok mondani a bosszúról, elengedem
 • Ez az elengedés „Méregtelenít”.
 • Felszabadulnak azok az energiáink, amelyet a visszavágás lehet?ségére szántunk.
 • Eltávoznak azok a „mérgek”, amik bent voltak a sérelmek miatt (idézet v.-kit?l: „olyan volt, mint egy vesetisztítás, míg végig imádkoztam a megbocsátást.”)

Lemondok a bosszúról, Istennek adom a dolgot (és az ellenségem javát akarom ?!)

 

Kinek kell megbocsátani?

 • Minket bántóknak
 • Önmagunknak
 • Istennek (mit bocsátunk meg Istennek? - pl. azt hogy nem úgy bánt velünk, ahogyan szerettük volna, engedte a nehézségeket. A sátán ülteti el ezeket a gondolatokat bennünk. Isten jobban tudja mire van szükségünk.)

 

Kit?l kérünk bocsánatot?

 • Istent?l
 • A bántott személyt?l
 • Önmagunktól, ha olyannal bántottam magamat, amiért nem vagyok felel?s. (A gyerek életébe beépül, ha a szülei között viszály van. Azt hiszi a gyermek, a viszály miatta van.)

 

Hogyan bocsáthatunk meg konkrétan?

Egy lelkigyak-on sorba veszem, ki bántott meg?

Ima:

„ Jézus nevében megbocsátok X.Y.-nak (vagy, neked), azért, hogy ezt meg ezt tetted velem.”

 

Hogyan kérhetünk bocsánatot magunktól? Hogyan bocsáthatunk meg magunknak?

 • Bánjuk meg
 • Gyónjuk meg
 • Utána kérjünk bocsánatot

Ima:

„Köszönöm , Jézus, Hogy megbocsátottál nekem, a Te nevedben én is megbocsátok magamnak és ellene mondok az önvád lelkének és Te rendelkezz vele.”

 

Ha a gyerekek szülei viszálykodását magukra veszik:

Ima:

„Uram bocsásd meg Szüleim és azok b?neit, akik miatt én magamat vádoltam. Szabadíts meg ett?l a hamis b?ntudattól. A te nevedben ellene mondok annak az önvád lelkének, aki engedi bennem a hamis b?ntudatot. Önvád lelke, Jézus nevében parancsolom neked, hogy távozz t?lem, menj Jézushoz és ? rendelkezzen veled.”

 

Milyen bántások történnek?

Nem csak minket bántanak, mi is bántunk másokat.

Kibékülés

 • El?ször lélekben kérjünk bocsánatot a bántottól
 • Utána négyszemközt Jézussal Isten jelenlétébe helyezkedni
 • Jézus nevében bocsánatot kérni
 • Ha alkalom adódik, akkor szóban a bántottól bocsánatot kérni

és

 • Kérni: Jézus szabadítsa meg ?t a gonosz lelkekt?l.

Beszámoló a Szeretet Földje Missziós Iskoláról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók
Megjelent: 2010. július 26. hétfő

Néhány éve már érlelődött bennem, hogy szervezzünk egy olyan sorozatot, ahol azt a missziós látásmódot közvetítjük a hallgatóknak, ami a Szeretet Földje víziójából fakadt. Végül 2007 őszén - a törökbálinti egyházközségi zsinat sikere után - nagy levegőt véve belefogtunk. Hálás vagyok Istennek, hogy végül elkezdtük - nagyszerű emberekkel ismerkedtünk a közös találkozók alatt! (14-en voltunk.)

Havonta egy szűk napot töltöttünk együtt, mindig egy témát körüljárva imában, előadásban, közös beszélgetésben, kirándulásban. Az első alkalommal az önismeret-Istenismeret volt a központi téma, ezt követte az Egyház és az Ország, majd azt néztük meg, hogyan tudunk belépni a hit világába, mit jelent az evangelizáció és misszió, hogy érti ezt a Szeretet földje, mi a missziós lelkület, a közösség és tanítványság...

Nem csak beszélgettünk és imádkoztunk egymásért, de igyekeztünk segíteni az iskolába járók saját programjai megvalósításában. így jutottunk el Nagyfaluba egy missziós összejövetelre, és adtunk szórólapokat, ingyenes füzeteket igény szerint mindenkinek.

El kell mondanom, hogy néhányan egészen felbátorodtak, imaszolgálatot kezdtek, zarándoklatot, imanapot szerveztek, de volt olyan is közöttünk, aki a belső lelki életében lépett nagyot előre a Szentlélek ajándékai által.

Isten közöttünk volt és remélem azután is megsegít minket! Ősszel pedig újra meghirdetjük a missziós iskolát és remélem, hogy - tanulva a hibáimból -, az még ennél is jobban fog sikerülni! Az iskola ingyenes, és mindenkit szeretettel várunk!

Sipos Gyula

Beszámoló a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány 2007. évi munkájáról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók
Megjelent: 2010. július 26. hétfő

Mi a Szeretet földje? Egy szívünkben dédelgetett kép, de egyben Isten országának megvalósulása is közöttünk, ahol az  emberek megbékélnek egymással, elfordulnak a rossztól és jó célokat tűznek ki maguk és közösségeik elé. Lehetőségeket teremtenek  képességeik és tehetségeik kibontakozásához, és megerősítik egymást a szeretet útján. Ezt szolgálja a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány is a maga eszközeivel, együttműködve minden lehetséges partnerrel: emberekkel, közösségekkel és szervezetekkel egyaránt.

 

- Negyedik alkalommal szervezzük országosan a Nemzeti Imanapot (Január 18, Szent Margit ünnepe). A megszokott ingyenes imafüzet mellett most megjelentettünk egy új, ökumenikus elmélkedő füzetet (és plakátot) is, mert sok helyütt a testvér-felekezetek is bekapcsolódtak az Imanap szervezésébe. 
- Gyógyító összejöveteleket tartottunk több helyütt az országban. Néhány helyszín: Budapest, Törökbálint, Eger, Vác, Csatka, Sásd, Siklós, Nógrádmegyer (Törökbálinton és Vácott többször is…)
- Iskolai felvilágosító előadásokat tarthattunk Budapesten 4 általános iskolában és gimnáziumban a drogokról, függőségekről, a korai szexualitásról, stb.
- Megtartottuk Törökbálinton a szokásos lelkigyakorlatokat és a Szeretet Földje hétvégét (kiállítással, gyógyító összejövetellel, stb.), (de lelkigyakorlatot tarthattunk pl Nyáregyházán is…).
- Részt vettünk a Városmisszión – az Oktogonnál volt egy missziós sátrunk egész héten át, ahol változatos programokkal, az evangélium hirdetésével és imaszolgálattal készültünk minden nap.
- Továbbra is kiadjuk ingyenes kiadványainkat: az imafüzeteket, a felvilágosító szórólap-sorozatot a tizenéveseknek (drogokról, abortuszról, függőségekről, a helyes életvezetésről, stb.) és füzetet, a plakátokat és rendszeresen megjelentettük a két ingyenes időszaki kiadványunkat (Élő Szeretetláng, Fordulat). Újra kinyomtattuk a keresett, de már elfogyott ingyenes füzeteket és újat is adtunk ki…
- Ősszel elindítottuk az ingyenes Szeretet Földje Missziós Iskolát, amelynek célja a misszióslátásmód és gyakorlat kialakítása a résztvevőkben.
- Alapítványunk továbbra is szeretné elősegíteni a kreativitás és alkotókészség kibontakozását. A Zarándok Kiadóval együttműködve a zarandok.hu honlapon a képzőművész galéria mellett létrejött az irodalmi galéria is, mindkettőben egyre több alkotó bemutatkozásával. Támogattuk több könyv megjelenését, valamint képzőművészeti kiállítást.
- Bekapcsolódtunk több nagyobb szabású esemény munkáiba is, szervezőként és résztvevőként. Ilyen volt többek között a törökbálinti egyházközségi zsinat, (valamint a lelki napok, házas találkozók helyben), a Szeretetláng Országos Találkozó, Regionális Karizmatikus Találkozó, Igaz Élet Istenben Találkozó, Esperes-kerületi Találkozó, Szent István Könyvhét, Országos Ökumenikus Imanap a SYMA-csarnokban, a zarándok honlap baráti találkozói, stb.
- Továbbra is lehetőséget és segítséget biztosítottunk adománygyűjtésre az Alapítványon keresztül más – céljainkkal egyező – szervezeteknek. Így tudtuk támogatni a Lendvai Károly Férfikórust és az óvodába fel nem vett gyerekek számára szervezett keresztény baba-mama klubot (délelőtti foglalkozások) valamint a törökbálinti Római Katolikus Egyházközséget.

Az Alapítvány munkáját Törökbálint Önkormányzata, Törökbálint Római Katolikus Egyházközsége, valamint cégek és magánszemélyek anyagi támogatása tette lehetővé. Köszönjük a 2007-ban kapott 1%-os támogatást is. Ennek összege 1.068.000 Ft volt. Az összegből 120.000 Ft-ot a Baba-Mama klub, 120.000 Ft-ot a Lendvai károly Férfikórus, 400.000 Ft-ot a római katolikus egyházközség kapott, 100.000 Ft-ot a zarandok.hu támogatására, 260.000 Ft-ot a Nemzeti Imanap költségeire, 68.000 Ft-ot pedig az Alapítvány költségeire fordítottunk.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik munkánkat anyagiakkal, ötleteikkel, szervezői munkával, illetve imáikkal segítették. Nélkülük egy programunk sem valósulhatott volna meg.
Imádkozunk értük és minden jótevőnkért! Továbbra is bízunk segítségükben és közreműködésükben.
Kérjük azt is, ha tehetik, az 1% felajánlásával segítsék munkánkat: Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány Asz.: 18684319-1-13.  (Bővebb információ a 23/330-585-ös, a 30/3388-245-ös telefonszámon
Tisztelettel: Sipos Gyula alapítványi képviselő, 2008.01.09.

Beszámoló a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány 2006. évi munkájáról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók
Megjelent: 2010. július 26. hétfő

Igen, mi mélységesen hiszünk abban, hogy ez az ország a Szeretet földje lehet. Bár látjuk az ezzel ellentétes jeleket, eseményeket, de nem ezekre nézünk, hanem a szívünkben lévő vízióra - hogy a Magyarországon élő emberek megbékélnek egymással, elfordulnak a rossztól és jó célokat tűznek ki maguk és közösségeik elé. Lehetőségeket teremtenek  képességeik és tehetségeik kibontakozásához, és megerősítik egymást a szeretet útján. Ezt szolgálja a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány is a maga eszközeivel, együttműködve minden lehetséges partnerrel: emberekkel, közösségekkel és szervezetekkel egyaránt.
- Harmadik alkalommal szervezzük országosan a Nemzeti Imanapot (január 18, Szent Margit ünnepe). A három év alatt összesen 14.000 ingyenes imafüzetet adtunk át azoknak, akik kérték, és most új füzeteket is nyomtattunk (Magánkinyilatkoztatások Magyarorszáról), amelyek a lelki megújulást segítik. (A Nemzeti Imanapot már sok helyen megtartják az országban, egyének is, közösségek is. Van, ahol a templomban gyűlnek össze imaórára, van ahol egész napos szentségimádás van, vagy épp szentmise, más helyeken pedig lakáskokban jönnek össze, hogy közösen imádkozzanak hazánkért e napon.)
Tovább folytattuk a rák gyógyszeréért, a rákos betegért és minden betegért tartott gyógyító összejövetel-sorozatot az országban, valamint egyéb előadásokat és missziós alkalmakat (Budapesten több helyszínen, Makkosmárián, Mátraverebély-Szentkúton, Csömörön, Vácott, Csóron, Érden, Törökbálinton, stb.).
- Egy ingyenes füzetbe (Engedélyezett gyilkosságok) összefoglaltuk a tizenéveseknek szóló felvilágosító szórólapsorozatot (drogokról, abortuszról, függőségekről, a helyes életvezetésről, stb.). Ezekhez kapcsolódva előadásokat is tartottunk néhány iskolában.
- Továbbra is megjelentettük a két ingyenes időszaki kiadványunkat (Élő Szeretetláng, Fordulat). Újra kinyomtattuk a keresett, de már elfogyott ingyenes füzeteket és újat is adtunk ki.
- Alapítványunk továbbra is szeretné elősegíteni a kreativitás és alkotókészség kibontakozását. A Zarándok Kiadóval együttműködve a zarandok.hu honlapon a képzőművész galéria mellett létrejött az irodalmi galéria is, mindkettőben egyre több alkotó bemutatkozásával. Támogattuk két könyv megjelenését. (Szeretet történetek – irodalmi antológia, és a Magyar jelenség). Sikerült megvalósítani néhány képzőművészeti kiállítást is (Fény Galéria, Dávid ház).
- Törökbálinton – székhelyünkön – bekapcsolódtunk az egyházközségi zsinat, valamint a lelki napok, házas találkozók szervezésébe. Ugyancsak itt kezdődött az espereskerületi kapcsolatok kiépítése és találkozó szervezése, amibe szintén örömmel bekapcsolódtunk. Ezen kívül több nagyobb jelentőségű találkozó munkájában is részt vettünk (Magyar Könyv Ünnepe, Szeretetláng Országos Találkozó Budapesten, Regionális Karizmatikus Találkozó Alcsútdobozon, az évente megrendezett Szeretet Földje Találkozó Törökbálinton, az Isteni Szeretet Közösségbe szervezett lelki napok, a zarándok honlap baráti társaságának találkozói, stb.).
- Továbbra is lehetőséget és segítséget biztosítottunk adománygyűjtésre az Alapítványon keresztül más – céljainkkal egyező – szervezeteknek. Így tudtuk támogatni a Lendvai Károly Férfikórust és az óvodába fel nem vett gyerekek számára szervezett keresztény baba-mama klubot (délelőtti foglalkozások).
Az Alapítvány munkáját Törökbálint Önkormányzata, Törökbálint Római Katolikus Egyházközsége, valamint cégek és magánszemélyek anyagi támogatása tette lehetővé. Köszönjük a 2006-ban kapott 1%-os támogatást is. Ennek összege mintegy 441.000 Ft volt. Az összegből 70.000 Ft-ot a Baba-Mama klub támogatására, 100.000 Ft-ot a zarandok.hu támogatására, 200.000 Ft-ot a Nemzeti Imanap költségeire, 71.000 Ft-ot pedig az Alapítvány költségeire fordítottunk.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik munkánkat anyagiakkal, ötleteikkel, szervezői munkával, illetve imáikkal segítették. Nélkülük egy programunk sem valósulhatott volna meg.
Továbbra is bízunk segítségükben és közreműködésükben.
Kérjük azt is, ha tehetik, az 1% felajánlásával segítsék munkánkat: Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány Asz.: 18684319-1-13.  (Bővebb információ a 23/330-585-ös, a 30/3388-245-ös telefonszámon
Tisztelettel: Sipos Gyula alapítványi képviselő, 2007.01.12.

Beszámoló a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány 2005. évi munkájáról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók
Megjelent: 2010. július 26. hétfő

Az az álom lebeg a szemünk előtt, hogy a Magyarországon élő emberek megbékélnek egymással, elfordulnak a rossztól és jó célokat tűznek ki maguk és közösségeik elé. Lehetőségeket teremtenek  képességeik és tehetségeik kibontakozásához, és megerősítik egymást a szeretet útján. Ezt szolgálja a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány is a maga eszközeivel, együttműködve minden lehetséges partnerrel: emberekkel, közösségekkel és szervezetekkel, hiszen nélkülük csak töredékét valósíthatnánk meg programjainknak.
A Szeretet földje kibontakozása érdekében támogatunk könyveket és ingyenes kiadványokat, részt veszünk programok szervezésében, és igyekszünk lehetőséget biztosítani tehetséges embereknek képességeik kibontakoztatásához.
- Újra megjelentettük – és az iskoláknak kiajánlottuk - a tizenéveseknek szóló ingyenes felvilágosító szórólapsorozatot (drogokról, abortuszról, függőségekről, a helyes életvezetésről, stb.), amely egy új levéllel is gazdagodott az idén. Ezekhez kapcsolódva előadásokat is tarthattunk néhány iskolában.
- Továbbra is megjelentettük a két ingyenes időszaki kiadványunkat és néhány egyéb ingyenes kiadványt. Kiemelkedik ezek közül a Nemzeti Imanapra szerkesztett imafüzet, amelyből a nagy érdeklődésre való tekintettel idén is 5.000 darabot kellett nyomtatnunk.
- Alapítványunk adományokat gyűjtött és ilyen módon is segítette több szép könyv megjelentetését. Ezek közül is kiemelkedik Tóth József költő és P. Boros Ilona képzőművész közös kötetének címe: A kristálytengerek gyöngye. Miklós Erzsébet szép meséit pedig Mester Béla illusztrálta, a könyv címe: Vadóc világgá megy. Mindkét könyv megjelenését külön összejövetellel, kiállítással ünnepeltük meg.
- Továbbra is igyekszünk a tehetséges művészeknek bemutatkozási lehetőséget biztosítani. Ez egyrészt megvalósul az interneten keresztül, hiszen a zarándok honlapon Galéria található, ahová ingyenesen felkerülhetnek alkotásaik. Másrészt idén is képzőművészeti kiállításokat szerveztünk Gödön (Olajfa művészház), Buapesten (Újpesten és a Kráter könyvműhelyben), valamint Törökbálinton.
- Mivel hisszük, hogy Isten szeretete gyógyít, ezért folyamatosan szervezünk gyógyító miséket - Törökbálinton és Makkosmárián több alkalommal, valamint Máriabesnyőn -, illetve elkezdtünk egy kilenc alkalomból álló imasorozatot a rák gyógyszeréért és a rákos betegekért.
- Több lelkigyakorlatot - Törökbálinton, Dorogházán – valamint konferenciát és találkozót is szerveztünk. Ezek közül kiemelkedik a Korforduló konferencia Budapesten a Magyar Szentek templomában, részvételünk az alcsútdobozi Regionális Karizmatikus Találkozón, az idei Szeretetláng Országos Találkozó szervezése, valamint a Törökbálinton immár VIII. Szeretet Földje Találkozó megrendezése (lelki nap, gyógyító mise, kiállítás és táncház, stb.)
- Ezen túl evangelizációs, missziós napokat és előadásokat tartottunk Budapesten több helyszínen,Törökbálinton, Szabadbattyánban, Tatabányán, stb.
- Kiemelt rendezvényünk továbbra is a Nemzeti Imanap január 18-án, Szent Margit ünnepén, amelyet immár második alkalommal szervezünk. Több mint 200 helységben többezer ember vesz részt ezen a fontos eseményen. A programra szórólapot, plakátot és ingyenes imafüzetet adtunk ki.
Az Alapítvány munkáját Törökbálint Önkormányzata, Törökbálint Római Katolikus Egyházközsége, a Budapest Önkormányzata (egy pályázaton keresztül) valamint számos cég és magánszemély anyagi támogatása tette lehetővé. Köszönjük a 2005-ben kapott 1%-os támogatást is. Ennek összege mintegy 330.000 Ft, amelyet közösen gyűjtöttünk a Lendvai Károly Férfikórussal és a törökbálinti baba-mama klubbal. Az összeget e két szervezet támogatására és a Nemzeti Imanap imafüzeteinek kinyomtatására fordítottuk.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik munkánkat anyagiakkal, ötleteikkel, szervezői munkával, illetve imáikkal segítették. Nélkülük egy programunk sem valósulhatott volna meg.
Továbbra is bízunk segítségükben és közreműködésükben. Kérjük azt is, ha tehetik, az 1% felajánlásával segítsék munkánkat: Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány Asz.: 18684319-1-13.
(Bővebb információ a 23/330-585-ös telefonszámon.
Tisztelettel: Sipos Gyula alapítványi képviselő, 2006.01.03.

Beszámoló a Szeretet Földje Közh. Alapítvány 2004. évi munkájáról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók
Megjelent: 2010. július 26. hétfő

Célunk ebben az évben is az volt, hogy minél több olyan programot szervezzünk, illetve támogassunk, amelyek elősegítik a Magyarországon élő emberek kiengesztelődését egymással, tehetségeik kibontakozását, és megerősítik őket a szeretet útján. Ennek érdekében:
- támogattuk hasonló célú szervezetek és magánszemélyek adománygyűjtő munkáját (Baba-mama klub, Walla Óvoda, Lendvai Károly Férfikórus),
- felvilágosító és ismeretterjesztő előadásokat, művészeti eseményeket, lelki napokat szerveztünk,
- az Alapítvány idén is támogatta felvilágosító szórólapok, plakátok, valamint az Élő Szeretetláng és a Fordulat című ingyenes negyedévi kiadványok megjelentetését és terjesztését. Törökbálinti programjainkhoz kapcsolódva megjelentettük a Törökbálinti Harangszó három különszámát és az eljuttattuk minden házba.
- Az 1%-os felajánlásokból kapott összeg – 604.260 Ft -ből segítettük a Lendvai Károly Férfikórust, a Walla Óvodát és a törökbálinti Baba Mama Klubot, valamint a Nemzeti Imanap szervezését.

- Részt vettünk az Imalánc Határok Nélkül program szervezésében,
- idén is megrendeztük a Szeretet Földje Találkozót szeptember 10-12 között Törökbálinton, közösen az Isteni Szeretet Közösséggel, (ahol egyébként minden szerdán és szombaton van összejövetel) A rendezvény szervezését Törökbálint Nagyközség Önkormányzata támogatta. Az országos találkozó programjaira – lelki nap, kiállítás és könnyűzenei koncert a művelődési házban, képzőművészeti kiállítás és táncház a Falumúzeumban, háromnapos lelkigyakorlat az Isteni Szeretet Közösség házában, gyógyító mise a római katolkus templomban – összességében mintegy 250 ember volt kíváncsi. A törökbálinti lakosokon kívül az ország sok településéről is jöttek az érdeklődők. (Budapest, Érd, Diósd, Budaörs, Tatabánya, Miskolc, Győr, Veszprém, Szentendre, Cegléd... stb.)
- részt vettünk a Szeretetláng Mozgalom szervezői munkájában. (Törökbálinton minden kedden van összejövetel és minden hónap utolsó szombatján lelki nap 9-16 óráig a Szeretetláng-kápolnában.),
- idén is szerveztünk – többek között Törökbálinton, Budaörsön, Budapesten, Győrött, Makkosmárián, Dabas-Sáriban -, missziós alkalmakat, gyógyító misét, közösségi összejövetelt, lelki hétvégét és az iskolai korosztályoknak szóló előadásokat,
- részt vettünk a nemzetközi interaktív Jézus-ház program szervezésében, és a március 17-21 közötti törökbálinti programokon,
- szervezőként több nagy rendezvény, így az alcsútdobozi karizmatikus találkozó és a Budapesten rendezett Országos Szeretetláng Találkozó munkájában is segítettük,
- Törökbálinton igyekeztünk előmozdítani egy ifjúsági szolgálat beindítását (felmérés, javaslattétel, stb.),
- az utolsó negyedévben kezdtük el a Nemzeti Imanap szervezését, amely 2005. január 18-án, Szent Margit ünnepén több mint 200 helyen megtartottak az országban. A programra szórólapot, plakátot és ingyenes imafüzetet adtunk ki.
Az Alapítvány munkáját Törökbálint Önkormányzata, Törökbálint Római Katolikus Egyházközsége, valamint számos magánszemély anyagi támogatása tette lehetővé.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik munkánkat anyagiakkal, ötleteikkel, szervezői munkával, illetve imáikkal segítették. Nélkülük egy programunk sem valósulhatott volna meg.
Reméljük, hogy a 2005-es évben is folytatni tudjuk eddigi munkánkat. Ehhez kérjük továbbra is minden – céljainkkal egyetértő – ember segítségét és közreműködését.. Programjainkról részletes információval szolgálunk a 23/330-585-ös telefonszámon (Sipos Gyula, 2045 Törökbálint, Templom u. 13.).

Tisztelettel: 
Sipos Gyula
al. képviselő
2005.01.26.

1% felajánlása: Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány Asz.: 18684319-1-13