Beszámoló a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány 2006. évi munkájáról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók
Megjelent: 2010. július 26. hétfő

Igen, mi mélységesen hiszünk abban, hogy ez az ország a Szeretet földje lehet. Bár látjuk az ezzel ellentétes jeleket, eseményeket, de nem ezekre nézünk, hanem a szívünkben lévő vízióra - hogy a Magyarországon élő emberek megbékélnek egymással, elfordulnak a rossztól és jó célokat tűznek ki maguk és közösségeik elé. Lehetőségeket teremtenek  képességeik és tehetségeik kibontakozásához, és megerősítik egymást a szeretet útján. Ezt szolgálja a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány is a maga eszközeivel, együttműködve minden lehetséges partnerrel: emberekkel, közösségekkel és szervezetekkel egyaránt.
- Harmadik alkalommal szervezzük országosan a Nemzeti Imanapot (január 18, Szent Margit ünnepe). A három év alatt összesen 14.000 ingyenes imafüzetet adtunk át azoknak, akik kérték, és most új füzeteket is nyomtattunk (Magánkinyilatkoztatások Magyarorszáról), amelyek a lelki megújulást segítik. (A Nemzeti Imanapot már sok helyen megtartják az országban, egyének is, közösségek is. Van, ahol a templomban gyűlnek össze imaórára, van ahol egész napos szentségimádás van, vagy épp szentmise, más helyeken pedig lakáskokban jönnek össze, hogy közösen imádkozzanak hazánkért e napon.)
Tovább folytattuk a rák gyógyszeréért, a rákos betegért és minden betegért tartott gyógyító összejövetel-sorozatot az országban, valamint egyéb előadásokat és missziós alkalmakat (Budapesten több helyszínen, Makkosmárián, Mátraverebély-Szentkúton, Csömörön, Vácott, Csóron, Érden, Törökbálinton, stb.).
- Egy ingyenes füzetbe (Engedélyezett gyilkosságok) összefoglaltuk a tizenéveseknek szóló felvilágosító szórólapsorozatot (drogokról, abortuszról, függőségekről, a helyes életvezetésről, stb.). Ezekhez kapcsolódva előadásokat is tartottunk néhány iskolában.
- Továbbra is megjelentettük a két ingyenes időszaki kiadványunkat (Élő Szeretetláng, Fordulat). Újra kinyomtattuk a keresett, de már elfogyott ingyenes füzeteket és újat is adtunk ki.
- Alapítványunk továbbra is szeretné elősegíteni a kreativitás és alkotókészség kibontakozását. A Zarándok Kiadóval együttműködve a zarandok.hu honlapon a képzőművész galéria mellett létrejött az irodalmi galéria is, mindkettőben egyre több alkotó bemutatkozásával. Támogattuk két könyv megjelenését. (Szeretet történetek – irodalmi antológia, és a Magyar jelenség). Sikerült megvalósítani néhány képzőművészeti kiállítást is (Fény Galéria, Dávid ház).
- Törökbálinton – székhelyünkön – bekapcsolódtunk az egyházközségi zsinat, valamint a lelki napok, házas találkozók szervezésébe. Ugyancsak itt kezdődött az espereskerületi kapcsolatok kiépítése és találkozó szervezése, amibe szintén örömmel bekapcsolódtunk. Ezen kívül több nagyobb jelentőségű találkozó munkájában is részt vettünk (Magyar Könyv Ünnepe, Szeretetláng Országos Találkozó Budapesten, Regionális Karizmatikus Találkozó Alcsútdobozon, az évente megrendezett Szeretet Földje Találkozó Törökbálinton, az Isteni Szeretet Közösségbe szervezett lelki napok, a zarándok honlap baráti társaságának találkozói, stb.).
- Továbbra is lehetőséget és segítséget biztosítottunk adománygyűjtésre az Alapítványon keresztül más – céljainkkal egyező – szervezeteknek. Így tudtuk támogatni a Lendvai Károly Férfikórust és az óvodába fel nem vett gyerekek számára szervezett keresztény baba-mama klubot (délelőtti foglalkozások).
Az Alapítvány munkáját Törökbálint Önkormányzata, Törökbálint Római Katolikus Egyházközsége, valamint cégek és magánszemélyek anyagi támogatása tette lehetővé. Köszönjük a 2006-ban kapott 1%-os támogatást is. Ennek összege mintegy 441.000 Ft volt. Az összegből 70.000 Ft-ot a Baba-Mama klub támogatására, 100.000 Ft-ot a zarandok.hu támogatására, 200.000 Ft-ot a Nemzeti Imanap költségeire, 71.000 Ft-ot pedig az Alapítvány költségeire fordítottunk.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik munkánkat anyagiakkal, ötleteikkel, szervezői munkával, illetve imáikkal segítették. Nélkülük egy programunk sem valósulhatott volna meg.
Továbbra is bízunk segítségükben és közreműködésükben.
Kérjük azt is, ha tehetik, az 1% felajánlásával segítsék munkánkat: Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány Asz.: 18684319-1-13.  (Bővebb információ a 23/330-585-ös, a 30/3388-245-ös telefonszámon
Tisztelettel: Sipos Gyula alapítványi képviselő, 2007.01.12.

Beszámoló a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány 2005. évi munkájáról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók
Megjelent: 2010. július 26. hétfő

Az az álom lebeg a szemünk előtt, hogy a Magyarországon élő emberek megbékélnek egymással, elfordulnak a rossztól és jó célokat tűznek ki maguk és közösségeik elé. Lehetőségeket teremtenek  képességeik és tehetségeik kibontakozásához, és megerősítik egymást a szeretet útján. Ezt szolgálja a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány is a maga eszközeivel, együttműködve minden lehetséges partnerrel: emberekkel, közösségekkel és szervezetekkel, hiszen nélkülük csak töredékét valósíthatnánk meg programjainknak.
A Szeretet földje kibontakozása érdekében támogatunk könyveket és ingyenes kiadványokat, részt veszünk programok szervezésében, és igyekszünk lehetőséget biztosítani tehetséges embereknek képességeik kibontakoztatásához.
- Újra megjelentettük – és az iskoláknak kiajánlottuk - a tizenéveseknek szóló ingyenes felvilágosító szórólapsorozatot (drogokról, abortuszról, függőségekről, a helyes életvezetésről, stb.), amely egy új levéllel is gazdagodott az idén. Ezekhez kapcsolódva előadásokat is tarthattunk néhány iskolában.
- Továbbra is megjelentettük a két ingyenes időszaki kiadványunkat és néhány egyéb ingyenes kiadványt. Kiemelkedik ezek közül a Nemzeti Imanapra szerkesztett imafüzet, amelyből a nagy érdeklődésre való tekintettel idén is 5.000 darabot kellett nyomtatnunk.
- Alapítványunk adományokat gyűjtött és ilyen módon is segítette több szép könyv megjelentetését. Ezek közül is kiemelkedik Tóth József költő és P. Boros Ilona képzőművész közös kötetének címe: A kristálytengerek gyöngye. Miklós Erzsébet szép meséit pedig Mester Béla illusztrálta, a könyv címe: Vadóc világgá megy. Mindkét könyv megjelenését külön összejövetellel, kiállítással ünnepeltük meg.
- Továbbra is igyekszünk a tehetséges művészeknek bemutatkozási lehetőséget biztosítani. Ez egyrészt megvalósul az interneten keresztül, hiszen a zarándok honlapon Galéria található, ahová ingyenesen felkerülhetnek alkotásaik. Másrészt idén is képzőművészeti kiállításokat szerveztünk Gödön (Olajfa művészház), Buapesten (Újpesten és a Kráter könyvműhelyben), valamint Törökbálinton.
- Mivel hisszük, hogy Isten szeretete gyógyít, ezért folyamatosan szervezünk gyógyító miséket - Törökbálinton és Makkosmárián több alkalommal, valamint Máriabesnyőn -, illetve elkezdtünk egy kilenc alkalomból álló imasorozatot a rák gyógyszeréért és a rákos betegekért.
- Több lelkigyakorlatot - Törökbálinton, Dorogházán – valamint konferenciát és találkozót is szerveztünk. Ezek közül kiemelkedik a Korforduló konferencia Budapesten a Magyar Szentek templomában, részvételünk az alcsútdobozi Regionális Karizmatikus Találkozón, az idei Szeretetláng Országos Találkozó szervezése, valamint a Törökbálinton immár VIII. Szeretet Földje Találkozó megrendezése (lelki nap, gyógyító mise, kiállítás és táncház, stb.)
- Ezen túl evangelizációs, missziós napokat és előadásokat tartottunk Budapesten több helyszínen,Törökbálinton, Szabadbattyánban, Tatabányán, stb.
- Kiemelt rendezvényünk továbbra is a Nemzeti Imanap január 18-án, Szent Margit ünnepén, amelyet immár második alkalommal szervezünk. Több mint 200 helységben többezer ember vesz részt ezen a fontos eseményen. A programra szórólapot, plakátot és ingyenes imafüzetet adtunk ki.
Az Alapítvány munkáját Törökbálint Önkormányzata, Törökbálint Római Katolikus Egyházközsége, a Budapest Önkormányzata (egy pályázaton keresztül) valamint számos cég és magánszemély anyagi támogatása tette lehetővé. Köszönjük a 2005-ben kapott 1%-os támogatást is. Ennek összege mintegy 330.000 Ft, amelyet közösen gyűjtöttünk a Lendvai Károly Férfikórussal és a törökbálinti baba-mama klubbal. Az összeget e két szervezet támogatására és a Nemzeti Imanap imafüzeteinek kinyomtatására fordítottuk.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik munkánkat anyagiakkal, ötleteikkel, szervezői munkával, illetve imáikkal segítették. Nélkülük egy programunk sem valósulhatott volna meg.
Továbbra is bízunk segítségükben és közreműködésükben. Kérjük azt is, ha tehetik, az 1% felajánlásával segítsék munkánkat: Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány Asz.: 18684319-1-13.
(Bővebb információ a 23/330-585-ös telefonszámon.
Tisztelettel: Sipos Gyula alapítványi képviselő, 2006.01.03.

Beszámoló a Szeretet Földje Közh. Alapítvány 2004. évi munkájáról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók
Megjelent: 2010. július 26. hétfő

Célunk ebben az évben is az volt, hogy minél több olyan programot szervezzünk, illetve támogassunk, amelyek elősegítik a Magyarországon élő emberek kiengesztelődését egymással, tehetségeik kibontakozását, és megerősítik őket a szeretet útján. Ennek érdekében:
- támogattuk hasonló célú szervezetek és magánszemélyek adománygyűjtő munkáját (Baba-mama klub, Walla Óvoda, Lendvai Károly Férfikórus),
- felvilágosító és ismeretterjesztő előadásokat, művészeti eseményeket, lelki napokat szerveztünk,
- az Alapítvány idén is támogatta felvilágosító szórólapok, plakátok, valamint az Élő Szeretetláng és a Fordulat című ingyenes negyedévi kiadványok megjelentetését és terjesztését. Törökbálinti programjainkhoz kapcsolódva megjelentettük a Törökbálinti Harangszó három különszámát és az eljuttattuk minden házba.
- Az 1%-os felajánlásokból kapott összeg – 604.260 Ft -ből segítettük a Lendvai Károly Férfikórust, a Walla Óvodát és a törökbálinti Baba Mama Klubot, valamint a Nemzeti Imanap szervezését.

- Részt vettünk az Imalánc Határok Nélkül program szervezésében,
- idén is megrendeztük a Szeretet Földje Találkozót szeptember 10-12 között Törökbálinton, közösen az Isteni Szeretet Közösséggel, (ahol egyébként minden szerdán és szombaton van összejövetel) A rendezvény szervezését Törökbálint Nagyközség Önkormányzata támogatta. Az országos találkozó programjaira – lelki nap, kiállítás és könnyűzenei koncert a művelődési házban, képzőművészeti kiállítás és táncház a Falumúzeumban, háromnapos lelkigyakorlat az Isteni Szeretet Közösség házában, gyógyító mise a római katolkus templomban – összességében mintegy 250 ember volt kíváncsi. A törökbálinti lakosokon kívül az ország sok településéről is jöttek az érdeklődők. (Budapest, Érd, Diósd, Budaörs, Tatabánya, Miskolc, Győr, Veszprém, Szentendre, Cegléd... stb.)
- részt vettünk a Szeretetláng Mozgalom szervezői munkájában. (Törökbálinton minden kedden van összejövetel és minden hónap utolsó szombatján lelki nap 9-16 óráig a Szeretetláng-kápolnában.),
- idén is szerveztünk – többek között Törökbálinton, Budaörsön, Budapesten, Győrött, Makkosmárián, Dabas-Sáriban -, missziós alkalmakat, gyógyító misét, közösségi összejövetelt, lelki hétvégét és az iskolai korosztályoknak szóló előadásokat,
- részt vettünk a nemzetközi interaktív Jézus-ház program szervezésében, és a március 17-21 közötti törökbálinti programokon,
- szervezőként több nagy rendezvény, így az alcsútdobozi karizmatikus találkozó és a Budapesten rendezett Országos Szeretetláng Találkozó munkájában is segítettük,
- Törökbálinton igyekeztünk előmozdítani egy ifjúsági szolgálat beindítását (felmérés, javaslattétel, stb.),
- az utolsó negyedévben kezdtük el a Nemzeti Imanap szervezését, amely 2005. január 18-án, Szent Margit ünnepén több mint 200 helyen megtartottak az országban. A programra szórólapot, plakátot és ingyenes imafüzetet adtunk ki.
Az Alapítvány munkáját Törökbálint Önkormányzata, Törökbálint Római Katolikus Egyházközsége, valamint számos magánszemély anyagi támogatása tette lehetővé.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik munkánkat anyagiakkal, ötleteikkel, szervezői munkával, illetve imáikkal segítették. Nélkülük egy programunk sem valósulhatott volna meg.
Reméljük, hogy a 2005-es évben is folytatni tudjuk eddigi munkánkat. Ehhez kérjük továbbra is minden – céljainkkal egyetértő – ember segítségét és közreműködését.. Programjainkról részletes információval szolgálunk a 23/330-585-ös telefonszámon (Sipos Gyula, 2045 Törökbálint, Templom u. 13.).

Tisztelettel: 
Sipos Gyula
al. képviselő
2005.01.26.

1% felajánlása: Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány Asz.: 18684319-1-13