Beszámoló a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány 2009. évi munkájáról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók Megjelent: 2010. július 26. hétfő

A 2009-es évben sok sikert élhettünk meg, de nem sikerült mindenben előre lépni. Például minden eddiginél több missziós alkalmat szerveztünk és tartottuk, ugyanakkor –részben az időhiány miatt -, csökkent az iskolai előadások száma. Több emberrel kerültünk kapcsolatba, több ember és közösség felé szolgáltunk mint eddig – ugyanakkor például csökkent az 1%-os felajánlásokból kapott pénz (programjaink jó részét és a Nemzeti Imanapot is ebből finanszírozzuk). Nőtt a munkába aktívan bekapcsolódó munkatársaink száma is. Ebben az évben próbáltunk hangsúlyosabban kezelni néhány fontos ügyet, így például az ökumenikus együttműködést és a cigány-pasztorációt is. Tehát van minek örülni, de van hová előre lépni is…

Mi a Szeretet földje? Egy szívünkben dédelgetett kép, de egyben Isten országának megvalósulása is közöttünk, ahol az  emberek megbékélnek egymással, elfordulnak a rossztól és jó célokat tűznek ki maguk és közösségeik elé. Lehetőségeket teremtenek  képességeik és tehetségeik kibontakozásához, és megerősítik egymást a szeretet útján. Ezt szolgáljuk a magunk eszközeivel, együttműködve minden lehetséges partnerrel: emberekkel, közösségekkel és szervezetekkel egyaránt. Röviden összefoglalva néhány programunkat:

- Hatodik alkalommal szervezzük országosan a Nemzeti Imanapot (Január 18, Szent Margit ünnepe). Az ingyenes füzeteket, a plakátokat és a kedvezményes árú missziós kiadványokat eljuttatjuk és mindenkinek, aki kéri.

- Missziós összejöveteleink száma örvendetesen tovább növekedett. 42 alkalmat tartottunk szerte az országban, döntő többségben gyógyító összejövetelt, és néhány evangelizációs előadást. Ezen felül szervezőként és előadóként két Szentlélek-szemináriumon és egy gyógyító szemináriumon vettünk részt. Azon kívül néhány iskolában is tarthattunk felvilágosító, megelőző előadást tizenéveseknek és bemutathattunk egy ifjúsági műsort is gyermekotthonban. (Missziós alkalmaink, többek között: Vác, Törökbálint, Köveskál, Alsónémedi, Keszthely, Makkosmária, Kaposvár, Eger, Budapest, Sülysáp, Nógrádmegyer, Kunszentmárton, Budaörs, Szeged, Edelény, Tárnok, Sóskút, Székesfehérvár, Torbágy, stb. Ebben az évben időhiány miatt nem szerveztük meg az ingyenes Szeretet Földje Missziós Iskolát - amelynek célja missziós látásmód és gyakorlat kialakítása a résztvevőkben – de 2010-ben ezt szeretnénk újra elindítani.)

- Törökbálinton egész évben végeztük a szokásos munkát az egyházközségben, a lelkipásztori kisegítői munkát az igeliturgiával, a lelkigyakorlatokat és a Szeretet Földje Találkozót (kiállítással, gyógyító összejövetellel, és ingyenes koncerttel.)

- Három képzőművészetit kiállítást szerveztünk, az egy csoportost, ami jótékony célú volt, egyet a Szeretet Földje Találkozó keretében, s egyet Budapesten a Gellért-hegyi Sziklakápolnában.

- Továbbra is kiadtuk ingyenes kiadványainkat: az imafüzeteket, a felvilágosító szórólap-sorozatot a tizenéveseknek (drogokról, abortuszról, függőségekről, a helyes életvezetésről, stb.) és füzetet, a plakátokat és rendszeresen megjelentettük a két ingyenes időszaki kiadványunkat (Élő Szeretetláng, Fordulat). Újra kinyomtattuk a keresett, de már elfogyott ingyenes füzeteket és újat is adtunk ki. Ezen kívül terjesztjük kedvezményes árú missziós kiadványainkat is. (Bár úgy tűnik, hogy amíg ingyenes a kiadvány, addig keresik, amikor már fizetni kell érte – 300 Ft-ot – már nem kell…)

- Részt vettünk a Zarándok Honlap működtetésében, amelynek látogatottsága folyamatosan emelkedik őszre elérte a napi 900-1.000-es látogató számot. Ez lehetőséget biztosít nekünk, hogy minél több emberhez juttassuk el a Szeretet földje üzenetét. Alapítványunk továbbra is szeretné elősegíteni a kreativitás és alkotókészség kibontakozását. A Zarándok Kiadóval együttműködve működtetjük a zarandok.hu honlapon a képzőművész galériát és az irodalmi galériát - mindkettőben egyre több alkotó bemutatkozásával. Támogattuk több könyv megjelenését is.

- Bekapcsolódtunk több nagyobb szabású esemény munkáiba is, szervezőként és résztvevőként. Ilyenek voltak többek között a törökbálinti lelki programok, a Szeretetláng Országos Találkozó, a Regionális és Országos Karizmatikus Találkozó, Szent István Könyvhét, stb.

- Továbbra is lehetőséget és segítséget biztosítottunk adománygyűjtésre az Alapítványon keresztül más – céljainkkal egyező – szervezeteknek. Így tudtuk támogatni a Lendvai Károly Férfikórust és az óvodába fel nem vett gyerekek számára szervezett keresztény baba-mama klubot (délelőtti foglalkozások) valamint a törökbálinti Római Katolikus Egyházközséget.

Az Alapítvány munkáját Törökbálint Önkormányzata, Törökbálint Római Katolikus Egyházközsége, valamint cégek és magánszemélyek anyagi támogatása tette lehetővé. Köszönjük a 2008-ban kapott 1%-os támogatást is. Továbbra is bízunk segítségükben és közreműködésükben. Kérjük azt is, ha tehetik, az 1% felajánlásával segítsék munkánkat: Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány adószám: 18684319-1-13.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik munkánkat anyagiakkal, ötleteikkel, szervezői munkával, illetve imáikkal segítették. Nélkülük egy programunk sem valósulhatott volna meg.

Imádkozunk értük és minden jótevőnkért!

(Bővebb információ a 23/330-585-ös, a 30/3388-245-ös telefonszámon

Tisztelettel: Sipos Gyula

You have no rights to post comments