Kiengesztelődési találkozó a cigány-misszióban

Kategória: Munkanapló
Megjelent: 2012. március 21. szerda
A müncheni Magyar Karitasztól jött egy kedves házaspár (mi nem ismertük ?ket, de ?k tájékozódtak rólunk a honlapunkról), akik ruhákat is hoztak és pénzadományt a szegény családok megsegítésére. A ruhákat a törökbálinti és érdi családok között osztottuk szét, a pénz egy részéb?l pedig Bibliákat vettünk a cigány-misszióhoz és szervezünk egy kiengesztel?dési találkozót is nekik Érdre. Ott ugyanis a végéhez közeledik az Alpha-kurzus és tovább szeretnénk folytatni a rendszeres heti összejöveteleket, ennek azonban az a legnagyobb akadálya, hogy ezek a cigány családok egymás között is rengeteg konfliktust hordoznak. Most sikerült elérni, hogy egy pereskedés megsz?njön (mindkét fél visszavonja a feljelentést), de a kiengesztel?déshez és megbékéléshez ennél többre van szükség. Ezért szervezünk - valószín?leg húsvét hétf?re - egy találkozót, ahová meghívjuk az érintetteket egy közös kis étkezésre, imára és beszélgetésre...

Örömök és ürömök

Kategória: Munkanapló
Megjelent: 2011. augusztus 04. csütörtök

Lelkigyakorlat, cigány gyerekek korrepetálása, Márk evangéliuma, Szeretetláng, rák megállítása, stb. Hírek röviden:

A növekedés kihívásai

Kategória: Munkanapló
Megjelent: 2012. március 13. kedd

Hálát adhatunk Istennek azért, hogy ebben a válságos időszakban sokfelé eljuthatunk, közösségeink élnek - ez azonban több kihívással is szembesít minket. Néhány példa:

Változás a kunszentmártoni gyógyító összejövetel menetében

Kategória: Munkanapló
Megjelent: 2011. július 19. kedd

Változás történt a most hétvégi kunszentmártoni lelkigyakorlat menetében. Zselepszki Fábián atya nem tud eljönni (vis major: a karmelita rendház vezetője megbetegedett, ezért neki ott kell maradnia).

Öröm az ürömben: Bocsa józsef atya viszont elvállalta, hogy eljön helyette, így pénteken és szombaton ő lesz velünk és így a szombati gyógyító összejövetelen a gyógyító mise a családfa gyógyításáért is lesz!

Imával és szeretettel: Sipos Gyula

Örömhírek, röviden

Kategória: Munkanapló
Megjelent: 2011. július 15. péntek

- Holnap, szombaton két busznyi zarándokkal indulunk Márianosztrára, a rák megállításáért szerveett kilenced ötödik állomására. Máshonnan is jelezték, hogy jönnek még és biztos vagyok benne, hogy Isten kegyelme is velünk lesz és megmutatkozik közöttünk!

- Tegnap sikerült elpostázni az igyenes hírlevelünket (majdnem 700 címre). Ezt általában olyanok kapják akikkel már évek óta kapcsolatban vagyunk és nincs - vagy akkor még nem volt - internet-hozzáférésük. (Az újságot a '90-es évek első felében kezdtük el, azóta folyamatosan, negyedévente megjelentetjük.)

- Az érdi cigány-misszióban jelenleg gyerekeket korrepetálunk és szeretnénk a kiengesztelődés munkáját valahogy erőteljesebben elvégezni a családok között. Továbbra is imádkozunk egy közösségi házért, és most felcsillant a remény, hogy történik valami előrelépés ez ügyben is.

Kérlek benneteket, imádkozzatok a missziós munkáink sikeréért!

Imával és szeretettel: Gyula

Sűrű, de jó....

Kategória: Munkanapló
Megjelent: 2012. február 29. szerda

Sűrű hetünk van, de az előző heti Damian Stayne lelkigyakorlat után ez így is dukál! Hétfőn és kedden megtartottuk szokásos közösségi alkalmainkat, ma (szerdán) Budapesten tatunk kis gyógyító összejövetelt, szombaton pedig Edelénybe megyünk - oda a "teljes programmal". Közben csütörtökön 9-14 óráig szentségimádás a Szeretetláng kápolnában (ide is mindenki jöhet, amikor van egy kis ideje), péntek délután az érdi cigány Alfa-kurzus utolsó előadásai egyikét tartjuk Teréz anya nővéreivel. Vasárnap szentségimádás a templomban...

Röviden + utóirat

Kategória: Munkanapló
Megjelent: 2012. február 16. csütörtök

Ma a Szeretetláng kápolna sorsa is szóba kerül a mozgalom vezetőségének délután összejövetelén. Kérlek benneteket, imádkozzatok a helyes döntésért. Mi holnap (pénteken) délután megyünk Vácra gyógyító összejövetelt tartani, szombaton (febr. 18.) délelőtt 9.30-tól 13 óráig Törökbálinton az Isteni Szeretet Közösség házában: "Szent István országáért" (két előadás, közös és közbenjáró ima), délután két órára pedig Érdre megyünk át, ahol az Alfa kurzus keretében lesz a Szentlélek-nap és imádkozni fogunk a Szentlélek kiáradásáért. Kérlek benneteket, segítsetek imáitokkal, hogy ezek az összejövetelek ne pusztán emberi tevékenységek legyenek, hanem Isten megdicsőülése közöttünk! Köszönöm!

+ utóirat:

Misszió, Szentlélek-nap, Szent István országáért...

Kategória: Munkanapló
Megjelent: 2012. február 07. kedd

Elkezd?dtek a missziós utak, azok minden örömével és izgalmával. Jön Damian Stayne, akinek a lelkigyakorlatán mi is ott leszünk és lesz nyitott gyógyító összejövetele is. Közben Szentlélek-napot tartunk az érdi cigány misszió keretében és Törökbálinton lesz egy kis lelki nap is,  "Szent István országáért" címmel. Részletek:

Extra kegyelem

Kategória: Munkanapló
Megjelent: 2012. február 03. péntek

Ezen a héten eddig minen nap beszélhettem valahol Isten szeretetéről - ez nekem ajándék, mit tegyek, szeretek erről beszélni -, aztán csütörtökön volt a Szeretetláng-ünnep, amikor szívünkben még jobban megerősödött a Szeretetláng, vasárnap pedig olyan gyógyító összejövetel lesz Törökbálinton, ahol szinte minden, az egyház által nyújtott gyógyító kegyelem megjelenik.

Néhány hír az érdi cigány misszió kapcsán

Kategória: Munkanapló
Megjelent: 2011. június 11. szombat

Zoltán atya betegségéről és az elsőáldozásról, egy zarándoklatról és egy nagy vihart kavart lopásról, a közösségi házról és egy cigány iskoláról...

Leo pápa nyomdokain

Kategória: Munkanapló
Megjelent: 2011. június 06. hétfő

Azt gondolom, hogy sokan imádkozzák a pünkösdi kilencedet és készülnek így a Szentlélek ünnepére. A kilenced utolsó napján, szombaton 18-tól 21 óráig közös Szentlélek-váró imaalkalmat tartunk (tanúságtételekkel, imával, stb.) Törökbálinton, a katolikus templomban. (Az alkalom nyitott, mindenkit szeretettel várunk!) Egyébként valószínűleg kevesen tudják, hogy a pünkösdi kilencedet - és a hozzá  kapcsolt búcsút - XIII. Leó pápa kezdeményezte 1897-ben: