Nyolc boldogság

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2013. szeptember 16. hétfő

nyolcboritSípos (S) Gyula: Nyolc boldogság

Az emberi természet ugyanaz minden időben és korban. Vágyunk a boldogságra és azt hisszük, hogy az út ehhez a sikeren, gazdagodáson, elfogadottságon és népszerűségen - de legalábbis a megélhetés biztonságán, a nyugodt körülmé-nyeken és az általunk választott kalandokon keresztül vezet.
A világtörténelem legnagyobb tanítója, Jézus Krisztus ismeri az emberi szíveket, ismeri boldogság-keresésünket. Válaszai azonban messze túlmutatnak a hétköznapi elképzeléseken, mert szavai Isten bölcsességén nyugszanak.
A hegyi beszéd elején Jézus nyolc boldogmondást mond az összegyűlt tömegnek. Ez a kis füzet ezek mélyebb értelmét világítja meg előttünk.

Kisvárosi történetek

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2013. november 01. péntek

kisvarcim2Sípos (S) Gyula: Kisvárosi történetek

Olykor humoros, olykor melankolikus, de mindig találó és elgondolkodtató történetek egy kisvárosból, ahol megelevenednek a tetoválások, ahol Petőfi Sándor megjelenik legnagyobb tisztelőjének, de Petrovics néven mutatkozik be, és ahol Simon bácsinak szellemeket látó kutyája van. Szórakoztató mesék, amelyekben, mint görbe tükörben mégis magunkra ismerünk...

33 rövid történet és néhány hosszabb

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2012. október 29. hétfő

rovidtor  Sípos (S) Gyula: 33 rövid történet és néhány hosszabbb

33 rövid, olykor megható, olykor megdöbbentő, elgondolkodtató, de mindig szórakoztató, csavaros történet olvasható a kötet első felében.
“Volt egyszer egy ország” - ez az alcíme a második rész valamivel nagyobb lélegzetű írásainak. Nosztalgikus visszaemlékezés egy korra, amikor még tele volt hallal a folyó és emberekkel a folyópart, amikor a szerelem még telve volt álmodozással és az élet titokkal.

Cigányélet

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2013. március 20. szerda

cigbor

Cigányélet - A kötet szerzői között találhatunk cigányzenészt, képzőművészt, szociális munkást, prostituáltakkal foglalkozó szakembert és börtön-látogatót egyaránt.
Írásaikon keresztül bepillantást nyerhetünk a roma-világba: nehézségeikbe, küzdelmükbe, örömeikbe és bánataikba, bűneikbe és kiút kereséseikbe.
A szerzők nem szépíteni akarnak a valóságon, hanem megmutatni ennek a sokszínű világnak azt a szeletét, amivel ők találkoznak életükben, munkájuk során. Érdemes elolvasni!
A könyv megvásárlásával ön a Szeretet Földje Szolgálat cigánymissziós munkáját támogatja. Köszönjük!

Az otthonmaradt fiú - novellák

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. február 21. péntek

Julius P. S.
Az otthonmaradt fiú - novellák

Ebben az – illusztrált - kötetben csokorba gyűjtött novellák a lelki élet mélyén lezajló nagy drámákat, fordulatokat ábrázolják. Hogyan változik meg egy ember élete, gondolkodásmódja egy váratlan találkozás hatására?

A legnagyobb magyar próféta és szent - István király és életműve

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. február 21. péntek

Sípos (S) Gyula: A legnagyobb magyar próféta és szent - István király és életműve

szistborSzent István volt az, aki az egymással viszálykodó magyar törzseket képes volt újra egyesíteni. Uralomra kerülésekor a Kárpát-medence minden oldalról hatalmas nyomás és támadás alatt állt. A törzsi területekb?l hol itt, hol ott foglaltak el egy darabot német, cseh, lengyel, vagy épp bizánci és beseny? csapatok. István azonban hitt az Istent?l jöv? királyi felkenésében, értette, hogy ennek mi a tartalma, tisztában volt ennek prófétai, tanítói, apostoli vonatkozásaival, ezeket megélte és gyakorolta is.

Mária titka

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. február 21. péntek

Sípos (S) Gyula: Mária titka

mtcimlap"...Ezért amikor végigelmélkedjük Szűz Mária életének eseményeit - ahogy azt a Szentírásban olvashatjuk -, akkor olyan „titkokat” fedezhetünk fel, amik eddig talán rejtve voltak előttünk...."

Angyalok, ördögök, emberek

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. február 21. péntek

Sípos (S) Gyula
Angyalok, ördögök, emberek

A tökéletes boldogságtól, az Édentől a bukás szörnyű valóságáig és azon túl... Milyen rettenetes tragédia húzódik meg az első emberpár története mögött? Hogyan történhetett meg, hogy a világtörténelem első családjában már testvérgyilkosság történt, az egyik fiú megölte a másikat? Mi a szerepük az életünkben az angyaloknak és a bukott angyaloknak – akiket démonoknak, ördögöknek nevezünk? Hogyan működnek ők most közöttünk? Meddig terjed a sátán uralma? Mire hívják fel a figyelmünket a próféták és az apostolok? Miért beszélhetünk Jézus Krisztus győzelméről és ez a győzelem hogyan lehet a miénk? Kapcsolatban lehetünk-e az angyalokkal és szentekkel?

Isten szeretete gyógyít

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. február 21. péntek

Sípos (S) Gyula
Isten szeretete gyógyít

"... Ez a könyv tanúságtétel Isten gyógyító és szabadító jelenléte mellett. Bemutatja Isten csodálatos működését és bevezet a hittel teli életbe. Válaszokat ad az olykor feltett kérdésekre is, például: akarja-e Isten, hogy meggyógyuljak? Mit kell tennem ezért? Mit jelent a közbenjáró imaszolgálat? Hogyan rendezzem életem?..."

Haldokló nemzet, feléledő nemzet

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. február 21. péntek

Sípos (S) Gyula
Haldokló nemzet, feléledő nemzet

Ez egy optimista könyv. Nem kerget illúziókat, nem akar haszontalan emberi fantáziákra építeni. Sőt, épp ellenkezőleg, nagyon komolyan igyekszik számot vetni hazánk jelenlegi morális, társadalmi állapotával, gazdasági vagy épp kulturális és vallási helyzetével - és a kapott kép elég lehangoló. Mégis bizakodunk - és nem oktalanul...

Mit tegyünk testvérek? - bibliai tanácsok válság idejére

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. február 21. péntek

Sípos (S) Gyula
Mit tegyünk testvérek? - bibliai tanácsok válság idejére

"...A Biblia azonban nem csupán a b?nök és válságok története, hanem a b?nökre és válságokra adott isteni válaszok, a Megoldások Könyve is! Mindez pedig azért íratott meg, hogy tanuljunk bel?le, hogy kutassuk az Írásokban az Úr által tanácsolt megoldásokat, hogy aztán azt saját helyzetünkre és állapotunkra alkalmazva mi is megoldást találjunk problémáinkra. A magyar történelem szintén számos példát kínál s nehogy ezt higgyük, hogy ezek csak elmléleti megfontolások, vagy teológiai fejtegetések..."