Az otthonmaradt fiú - novellák

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. február 21. péntek

Julius P. S.
Az otthonmaradt fiú - novellák

Ebben az – illusztrált - kötetben csokorba gyűjtött novellák a lelki élet mélyén lezajló nagy drámákat, fordulatokat ábrázolják. Hogyan változik meg egy ember élete, gondolkodásmódja egy váratlan találkozás hatására?

A legnagyobb magyar próféta és szent - István király és életműve

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. február 21. péntek

Sípos (S) Gyula: A legnagyobb magyar próféta és szent - István király és életműve

szistborSzent István volt az, aki az egymással viszálykodó magyar törzseket képes volt újra egyesíteni. Uralomra kerülésekor a Kárpát-medence minden oldalról hatalmas nyomás és támadás alatt állt. A törzsi területekb?l hol itt, hol ott foglaltak el egy darabot német, cseh, lengyel, vagy épp bizánci és beseny? csapatok. István azonban hitt az Istent?l jöv? királyi felkenésében, értette, hogy ennek mi a tartalma, tisztában volt ennek prófétai, tanítói, apostoli vonatkozásaival, ezeket megélte és gyakorolta is.

Mária titka

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. február 21. péntek

Sípos (S) Gyula: Mária titka

mtcimlap"...Ezért amikor végigelmélkedjük Szűz Mária életének eseményeit - ahogy azt a Szentírásban olvashatjuk -, akkor olyan „titkokat” fedezhetünk fel, amik eddig talán rejtve voltak előttünk...."

Angyalok, ördögök, emberek

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. február 21. péntek

Sípos (S) Gyula
Angyalok, ördögök, emberek

A tökéletes boldogságtól, az Édentől a bukás szörnyű valóságáig és azon túl... Milyen rettenetes tragédia húzódik meg az első emberpár története mögött? Hogyan történhetett meg, hogy a világtörténelem első családjában már testvérgyilkosság történt, az egyik fiú megölte a másikat? Mi a szerepük az életünkben az angyaloknak és a bukott angyaloknak – akiket démonoknak, ördögöknek nevezünk? Hogyan működnek ők most közöttünk? Meddig terjed a sátán uralma? Mire hívják fel a figyelmünket a próféták és az apostolok? Miért beszélhetünk Jézus Krisztus győzelméről és ez a győzelem hogyan lehet a miénk? Kapcsolatban lehetünk-e az angyalokkal és szentekkel?

Haldokló nemzet, feléledő nemzet

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. február 21. péntek

Sípos (S) Gyula
Haldokló nemzet, feléledő nemzet

Ez egy optimista könyv. Nem kerget illúziókat, nem akar haszontalan emberi fantáziákra építeni. Sőt, épp ellenkezőleg, nagyon komolyan igyekszik számot vetni hazánk jelenlegi morális, társadalmi állapotával, gazdasági vagy épp kulturális és vallási helyzetével - és a kapott kép elég lehangoló. Mégis bizakodunk - és nem oktalanul...

Isten szeretete gyógyít

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. február 21. péntek

Sípos (S) Gyula
Isten szeretete gyógyít

"... Ez a könyv tanúságtétel Isten gyógyító és szabadító jelenléte mellett. Bemutatja Isten csodálatos működését és bevezet a hittel teli életbe. Válaszokat ad az olykor feltett kérdésekre is, például: akarja-e Isten, hogy meggyógyuljak? Mit kell tennem ezért? Mit jelent a közbenjáró imaszolgálat? Hogyan rendezzem életem?..."

Mit tegyünk testvérek? - bibliai tanácsok válság idejére

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. február 21. péntek

Sípos (S) Gyula
Mit tegyünk testvérek? - bibliai tanácsok válság idejére

 

"...A Biblia azonban nem csupán a bűnök és válságok története, hanem a bűnökre és válságokra adott isteni válaszok, a Megoldások Könyve is! Mindez pedig azért íratott meg, hogy tanuljunk belőle, hogy kutassuk az Írásokban az Úr által tanácsolt megoldásokat, hogy aztán azt saját helyzetünkre és állapotunkra alkalmazva mi is megoldást találjunk problémáinkra. A magyar történelem szintén számos példát kínál s nehogy ezt higgyük, hogy ezek csak elméleti megfontolások, vagy teológiai fejtegetések..."

Látó - a teljes könyv

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. február 21. péntek

Sípos (S) Gyula
Látó - a teljes könyv

Kicsit visszatértünk az első keresztények korába, megélhettük, hogy Isten és ember valóban egy asztalhoz ül. Megszaporodtak a magánkinyilatkoztatások és élővé váltak a karizmatikus ajándékok: a nyelveken szólás, a prófétai szó, a látomások, álmok és víziók, stb. A férfi, akiről e könyv szól, szintén ilyen, Isten által megajándékozott “látó ember”.

Engedélyezett gyilkosságok - hét levél tizenéveseknek

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. február 21. péntek

Engedélyezett gyilkosságok - hét levél tizenéveseknek

A világ, amelyben élünk, egyszerre csodálatosan szép és megragadó, teli izgalommal és nagyszerű kihívásokkal, ugyanakkor olyan veszélyekkel is, amelyeket jobb elkerülnünk. Különösen fontos ez tizenéves korunkban, amikor új fejlődési szakaszba kerül életünk. Őrületes tempóban dolgoznak hormonjaink, hirtelen növünk, férfiasodunk, nőiesedünk. Ugyanilyen tempóban próbáljuk megérteni és megélni a hirtelen kitáguló világot - és ez nagyon jó. Azonban az új élethelyzethez új, immár nem gyerekes felelősség is kell, hogy társuljon, hogy ne sodorjuk bajba önmagunkat és szerettteinket. A kis füzetben olvasható hét levél ezekről a kihívásokról szól nektek:

A megelevened? Írás - a Biblia olvasásáról

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. február 21. péntek

Sípos (S) Gyula
A megelevened? Írás - a Biblia olvasásáról

Ez az olvasmányos kis könyv bevezet a Biblia világába és bemutatja, hogyan olvashatjuk, elmélkedhetünk a Szentírás igéi felett úgy, hogy azok valóban elevenné váljanak bennünk. Isten ma is vezet, tanácsol, buzdít az Igén keresztül - "hogy életünk legyen és b?ségben legyen..."

A rózsafüzér húsz titka és a gyógyító kilenced + Krisztus győzelmes keresztútja

Kategória: Könyveink
Megjelent: 2014. február 21. péntek

Sipos (S) Gyula:  A rózsafüzér húsz titka és a gyógyító kilenced + Krisztus győzelmes keresztútja- bővített kiadás!

rozsafucl3

Egy régi-új könyv, jelentősen bővítve: A rózsafüzér 20 titka és a gyógyító kilenced - Krisztus győzelmes keresztútja: Nem csak szép új borítót kapott az egyszer már kiadott és azóta elfogyott könyv, hanem jelentősen bővült is. Most megtalálható benne a rózsafüzér ima ismertetése, és hogy miért a legerősebb ima, s ezt követik az imák és elmélkedések. A gyógyító kilenced magyarázatát kibővítettük és minden naphoz van egy minta-elmélkedés és imádság is. Hozzácsatoltuk az eddig külön füzetben megjelent és már elfogyott Krisztus győzelmes keresztútját is.