Agglegényország lesz Kína és India?

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 30. vasárnap

Szakértők attól tartanak, hogy amikor a Föld népessége eléri a hétmilliárdot, a nemek közötti egyenlőtlenség miatt agglegényországok jönnek létre, ahol ádáz harc dúl majd a feleségért. Egyelőre nem ismeretesek, milyen következményekkel jár majd a Christophe Guilmoto francia demográfus által „aggasztó elférfiasodásnak” nevezett jelenség a szelektív terhesség-megszakítás jellemezte országokban, mint India és Kína. Sok szakértő viszont úgy véli, hogy ötven éven belül a nőhiánynak ugyanolyan láthatatlan, de létező hatása lesz a társadalomra, mint az általános felmelegedésnek.

Benedek pápa: a keresztények legyenek a béke eszközei

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 30. vasárnap

„Add meg a zaklatott emberiség számára az igazi béke ajándékát” – ezekkel a szavakkal fohászkodott az Úrhoz XVI. Benedek a világ békéjéért és az igazságosságért. „Aki Isten felé közeledik, az a békét építi, és aki a békét építi, Isten felé közeledik.” Ezért az assisi találkozón nem pusztán a különböző vallások képviselői vesznek részt, hanem jelen lesznek nem hívők is. Szentbeszédében a pápa a Zakariás próféta könyvéből vett idézethez fűzte szavait (Zak 9,9-10).

Egy terjedő áltudományos gyógymódról

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 28. péntek

Az Új Germán Medicina egy 1981-ben megjelent áltudományos, alternatív gyógymód. 2003 óta regisztrált védjegy. Ez a gyógymód eddig igen sok (minimum 140) bizakodó rákbeteg halálát okozta. Az Új Germán Medicinát Ryke Geerd Hamer találta fel, akit sok európai országban üldöztek már azért, mert illegálisan próbált betegeket gyógyítani.

Naivak a pápai tanács világgazdasági elképzelései?

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 27. csütörtök
Elmész az orvoshoz, mert fáj a hasad, ő pedig megállapítja, hogy megmérgeztek. Azt is kideríti, mikor és hogy történt, milyen fajta méreg volt az – aztán felír még több mérget gyógyszerként – így jellemzi a katolikus Crisis Magazine az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsának új pénzügyi javaslatait.

XVI. Benedek pápa üzenete a 2011. évi missziós világnapra

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 23. vasárnap

„Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket” (Jn 20,21) - A 2000. jubileumi év alkalmából, Tiszteletreméltó II. János Pál a kereszténység új évezredének kezdetén határozottan megerősítette, hogy megújult elkötelezettséggel, „az első keresztények kezdeti lendületével” kell hirdetnünk az evangéliumot mindenkinek (vö. Novo millenio ineunte apostoli levél, 58). Ez a legértékesebb szolgálat, amit az egyház tehet az emberiségnek és minden egyes embernek, aki keresi léte mélyebb értelmét, hogy életét a maga teljességében élje.

Te szerencsétlen Steve Jobs!

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 20. csütörtök

Nemrég halt meg Steve Jobs, az Apple világhírű, sikeres és irigyelt főnöke, sokszoros milliárdos. De ha elolvassuk az alábbi összefoglalót róla - jelleméről -, akkor legenyhébb formában is csak Jézus szavai jutnak eszünkbe: "Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkének kárát vallja"?

„Amikor elterjedt a híre, hogy s..gfej főnökökről írok könyvet, tömegével jöttek oda hozzám az emberek, és mindenki Steve Jobs-os sztorikat mesélt. Nincs még egy ember a Szilícium-völgyben, akitől ennyire félnek a saját munkatársai” – mondta 2008-ban a Fortune magazinnak a Stanford egyetemen vezetéstudományt oktató Robert Sutton professzor No Asshole Rule: Building a Civilized Workplace című könyvének születéséről. Akkoriban persze még nem vonatkozott Jobsra a halottakról jót vagy semmit elv, ami miatt mást sem lehet ma hallani róla, mint hogy géniusz volt, látnok, és korának legnagyobb hatású cégvezetője. Igen, az volt, de nem lehet teljes a képünk róla, míg nem ismerjük meg Steve Jobs sötét oldalát is.

István életművének tűzpróbája

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 18. kedd

Nem volt könny? István király életének utolsó évtizede. A Henrik halála után trónra kerül? II. Konrád német-római császár több évnyi viszálykodás után megtámadta az országot. Sikerült ?t kiverni és a következ? évben békét kötöttek. Ebben az évben azonban vadászbalesetben meghalt István fia Imre herceg, akit királynak nevelt és aki a seregei f?vezére volt. (Egyes feltevések szerint Imre merénylet áldozata lett. Az biztos, hogy halála nagyon jól jött Konrádnak, mert így kihalt a Konrádot megel?z? bajor uralkodóház, és Istvánnak már nem lehetett jogcíme a német trónra.)

Elvesztett háborúk és nemzeti illúziók

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 17. hétfő

Deák István, a Columbia University New York történészprofesszora Semjén Zsolt Trianonra emlékez? mondatai kapcsán emlékeztet azokra a tényekre, melyek az Osztrák-Magyar Monarchia els? világháborús vereségéhez és a történelmi Magyarország felbomlásához vezettek.  

Mivel kísérti a gonosz lélek a templomba járó keresztényeket?

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 16. vasárnap

Egy ember, aki egy vasárnap reggel a templomba igyekezett, nagyon meg volt lepve, amikor az ördögöt a templom ajtó közelében találta. - Mit csinálsz te itt? – kérdezte meglepetéssel.

- Éppen úgy megyek a templomba, mint ti – felelte a sátán. – Hiszen az emberek azért járnak oda, hogy ellenem imádkozzanak és prédikáljanak, ki védelmezne hát engem, ha magam nem lennék ott?

 - És hogyan védelmezed magadat? – kérdezte erre a templomba járó.

Az egyháznak szüksége van az új evangelizátorokra

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 14. péntek
"Új életstílust kell találni a keresztények számára, amelyben mélyen megélik saját identitásukat és ugyanakkor tiszteletben tartját a másikat; mélyen megélik az egyházhoz és a keresztény közösséghez tartozásukat, ugyanakkor készek arra, hogy nem sz?n? lelkesedéssel és örömmel találkozzanak az emberekkel, mindenkivel." - Október 15-én és 16-án az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke, Rino Fisichella érsek vezetésével rendezik meg azt a vatikáni találkozót, amelynek címe: Új evangelizátorok az új evangelizációért – Isten Igéje egyre szélesebb körben terjed...

Boldog és boldogtalan országok

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 14. péntek

Közzé tették az OECD-országok állampolgárainak boldogságindexét: kiderült, hogy a dánok a legboldogabbak. A leggyengébben hazánk és Portugália teljesített – a magyaroknál a fejlődő országok lakói is boldogabbak.