A hagyományos családmodell a leghasznosabb

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. július 10. péntek

A jól működő hagyományos család a legerősebb egészségvédő tényező a világon. Ez a gyerekek szempontjából is igaz, tehát a számukra legkedvezőbb összetételű családot a világ minden táján máig az eredeti, férfi-nő kapcsolatra épülő szülőmodell jelenti. Bár a tradicionális házasság és család intézményét problémák özöne sújtja, de ennél jobb felállást – mind az egyén, mind a társadalom jólléte tekintetében – eddig nem sikerült kitalálni.

Mindmáig erősen tartja magát a magyar társadalom hagyományos értékrendje, a tradicionális házasság- és családpárti beállítottság, annak ellenére is, hogy a valóságban ez kevéssé realizálódik. Vagy talán épp ezért. A KSH Magyarország 2014 című kiadványa szerint 1990 óta a házasságkötések száma évi 66400-ról 38700-ra, a születések száma pedig 125700-ról 91500-ra esett vissza, igaz, az utóbbi két évben enyhe emelkedés volt tapasztalható mindkét fronton. Ezzel párhuzamosan átlagosan évi 50-60 pár él csak az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatának 2009 óta bevezetett lehetőségével.

A 2011-es népszámlálás idején 2,7 millió családban összesen 7,8 millió fő, a lakosság 78 százaléka élt. A KSH családnak nevezi a gyermekkel vagy anélkül élő házaspárokat és élettársakat, illetve a gyermeküket egyedül nevelő szülőket. Az összes családon belül a gyermekes házaspárok részesedése a legnagyobb (38 százalék), a csa­ládok negyedét (27 százalék) a gyermektelen házaspárok teszik ki, egyötödét az egyszülős családok, 15 százalékát az élettársi kapcsolatban élők, akiknek a fele (8 százalék) nevel gyermeket. Nem alaptalan álláspont tehát, hogy a hagyományos házasság intézményének alkotmányos védelmet kell biztosítani, mivel mindmáig ez a legtermékenyebb családforma.

A családban nevelkedő 2,9 millió gyerek 60 százalékának szülei házasságban élnek, 13 százalékának a szülei élettársak, 27 százalékuk egyik szülőjével él. Mindebből szintén az látszik, hogy a családformák vonatkozásában még mindig a tradicionális felállás az uralkodó, a legtöbb gyereket a házaspárok vállalják, illetve nevelik fel. Igaz, a tradicionális család dominanciája egyre csökken: a gyerekek közel fele ma már házasságon kívül születik, negyedük egyedülálló anyától. 2012 óta az első gyermeküket vállaló anyák között többségbe kerültek a nem házasok, bár a demográfusok szerint az is igaz, hogy az esetek jelentős részében később összeházasodnak a felek.

Jóllehet a válási arány 50 százalékos, ezzel együtt az élettársi kapcsolatokat Magyarországon sokkal bomlékonyabbnak látják a szakemberek, mint a házasságokat. A népszámlálás adatai szerint a házasságkötések és a születések számának csökkenését nem kompenzálja a „vadházasságban” élők számának növekedése, hanem sokkal inkább a kapcsolatnélküliség, az egyszemélyes háztartások száma növekszik.
(Makki Marie-Rose, hetek.hu)

Hozzászólások   

#1 Paulus 2015-07-13 21:53
http://www.azidokvege.hupont.hu/32/gender

You have no rights to post comments