Isten nagylelkű szeretete

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 07. vasárnap

Jézus szavai: „Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!” és "Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!” (Jn 8,1–11)
Isten megbocsátó, irgalmas szeretete egyben felhívás nekünk minden ítélkezés és bűn elkerülésére.
Drága Jézus, kérlek segíts, hogy nagylelkű szereteted ne könnyelműségre, hanem a bűn nélküli élet akarására vezessen minket! Ámen.   (S)

Halló szívet adj nekem

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 06. szombat

"A szolgák akiket Jézusért küldtek, nélküle tértek vissza a főpapokhoz és a farizeusokhoz. Azok felelősségre vonták őket: Miért nem hoztátok őt ide? A szolgák mentegetőztek: Ember így még nem beszélt!” (Jn 7,40–53)
A szolgák meghallják azt, amit az urak nem akarnak meghallani. Mi vajon melyikek vagyunk a kettő közül?
"Kihez mehetnénk Uram? Az örök élet igéi nálad vannak!" Ámen.   (S)

Jézus önvallomása

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 05. péntek

"Én nem magamtól jöttem. Az Igaz (Isten) küldött engem, akit ti nem ismertek. Én viszont ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.” (Jn 7,1–2.10.25–30)
Ha tudni akarod, milyen az Atya, figyeld a Fiút, akiben az Atya kinyilatkoztatta önmagát.
Áldunk és magasztalunk Istenünk, mert valóban Te vagy a szépség és a jóság, a bölcsesség és az irgalom, az igazság és a szeretet teljessége! Ámen.   (S)

Hitetlenségünk egyik oka

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 04. csütörtök

"Hogyan hihetnétek ti, akik egymást dicsőítitek, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől származik?" (Jn 5,31–47)
Bocsáss meg Uram, hogy olyan mélyen belesüllyedünk evilág dolgaiba és olyan keveset törődünk veled és a Te igazságoddal!
"Uram én hiszek, segíts az én hitetlenségemen!" Ámen.   (S)

Az Atya akarata

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 03. szerda

"Én önmagamtól semmit sem tehetek. Amint Atyámtól hallom, úgy ítélek; és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki küldött engem.” (Jn 5,17–30)
Ha Jézus azt mondja magáról, hogy csak az Atya akaratát keresi, akkor mennyivel inkább igaznak kellene ennek lennie ránk!
Mennyei Atyánk, az utaidat mutasd meg nekünk és add, hogy akaratod szerint éljünk, a Te dicsőségedre és az emberek javára! Ámen.   (S)

Kicsoda ez az ember?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 02. kedd

"Megkérdezték tőle: Kicsoda az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd ágyadat, és járj?” (Jn 5,1–16)
Jézus Krisztus, az Isten Fia, megváltónk és szabadítónk, gyógyítónk és üdvözítőnk, erősségünk és menedékünk.
Hálát adunk neked Uram, hogy megmentettél minket, és megvalljuk, hogy Te vagy a mi Urunk és Istenünk! Ámen.   (S)

Hitt az ember

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 01. hétfő

"Hitt az ember Jézus szavának, és elment. Még útban volt hazafelé, amikor eléje futottak szolgái, és kijelentették, hogy a fia él." (Jn 4,43–54)
Tele van a világ felesleges szavakkal, megszoktuk, hogy nincs súlyuk. Jézus szava azonban lélek és élet.
"Uram én hiszek, segíts az én hitetlenségemen!" Ámen.   (S)

Irgalmas Atyánk és mi

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 31. vasárnap

"A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük” – mondták." (Lk 15,1–3.11–32)
Jézus válasza a tékozló fiúról szóló példabeszéd. Isten irgalmas Atyánk, Ő keres minket és fut elénk, bűnösök elé, hogy magához ölelhessen minket. Nekünk is ezt kell tennnünk embertársainkkal...
Irgalmas Atyánk, ölelj át minket, bűnös gyermekeket, hogy megtapasztalhassuk szeretetedet! Ámen.   (S)

Melyik az első?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 29. péntek

"Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: Melyik az első a parancsok közül?” (Mk 12,28–34b)
Jézus válasza a tökéletes Isten- és tökéletes emberszeretet: szeresd! Bárcsak az én életemben is ez lenne az első helyen!
Drága Jézus, taníts minket szeretni és segíts, hogy mi is oda tudjuk ajándékozni az életünket Istennek és embertársainknak! Ámen.   (S)

Milyen a lelki állapotod?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 30. szombat

"Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.” (Lk 18,9–14)
Az ember eredeti természete a szelídség és a szeretet volt, a bűn azonban gőgössé és önteltté tett minket.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)

Összeomlás és megújulás

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 28. csütörtök

Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik." (Lk 11,14–23)
Mi pedig telve vagyunk viszállyal, ellenségeskedéssel, kirekesztéssel és kiátkozással - hová vezet mindez?
Drága Istenünk, Te tudod, milyen nagy veszélyben van egyházunk és hazánk - kérlek segíts, hogy egymással kiengesztelődve, nagylelkű, tiszta és szeretetteli életet élhessünk, a Te dicsőségedre és az emberek javára! Ámen.   (S)