Valóban étel és ital

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 10. péntek

"Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem ugyanis valóban étel és az én vérem valóban ital." (Jn 6,52–59)
Van-e elég hited, hogy hidd, Jézus jelen van az Oltáriszentségben?
Köszönöm Uram, hogy ilyen hatalmasan megajándékoztál minket! Ámen.   (S)

A világ életéért

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 09. csütörtök

"Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért.” (Jn 6,44–51)
Jézus Krisztus az egész teremtett világ életéért adta életét: az emberekért, állatokért, növényekért, élő és élettelen anyagokért...
Drága Jézus! segíts, hogy a természeti világ összeomlása megálljon, és a Föld színe megújuljon! Ámen.   (S)

Uram, jövünk hozzád!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 08. szerda

"Minden, amit a Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el." (Jn 6,35–40)
Bárcsak a világ meghallaná Isten hívó szavát, hogy Isten megmenthessen minket!
Uram, jövök hozzád a nemzetért, hazánkért, egyházunkért és az egész világért - add meg nekünk az új Pünkösd ajándékát! Ámen.   (S)

Az élet kenyere

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 07. kedd

„Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem.” (Jn 6,30–35)
Jézus Krisztus, aki valóságosan köztünk van Szentlelke által, aki valóságosan a miénk az Oltáriszentségben is.
Köszönöm Uram, hogy egészen az enyém vagy, hadd legyek én is egészen a Tiéd! Ámen.   (S)

Istennek az tetszik

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 06. hétfő

„Istennek az tetszik – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.” (Jn 6,22–29)
Hinni abban, amit Jézus mondott, és ezért megcselekedni azt, amit tanított - ez az életszentség útja.
Hiszek Uram, segíts az én hitetlenségemen! Ámen.   (S)

Péter buzgósága

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 05. vasárnap

"Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe." (Jn 21,1–19)
Szeretem Péternek ezt a buzgóságát. Felöltözik - mert az Úr elé megy -, aztán meg sem várja, hogy partot érjenek, rögtön siet Jézus elé...
Érted buzgó szívet adj nekem Istenem, és téged dicsőítő tetteket! Ámen.   (S)

Ne féljetek!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 04. szombat

Nagyon megijedtek. De Jézus bátorította őket: „Én vagyok, ne féljetek!” (Jn 6, 16-21)
A félelem megöli a kezdeményezést, hogy valami jót tegyünk és önmagunk börtönébe zár.
Drága Jézusom, vezess el a belső szabadságra, hogy Szentlelked által mindig megdicsőíthesselek téged! Ámen.   (S)

Az út, az igazság és az élet

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 03. péntek

Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam." (Jn 14,6–14)
Nagyon súlyos mondatok ezek. Ha felfognánk ennek jelentőségét, ha valóban szeretnénk felebarátainkat, egész nap az evangéliumot hirdetnénk.
Drága Istenünk, nyisd meg az emberek szívét az Örömhír befogadására, nekünk pedig adj erőt, hogy bátran hirdethessük igazságaidat! Ámen.   (S)

Annyira szerette

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 01. szerda

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." ( Jn 3,16–21)
Ez a szeretet mértéktelensége. Isten meghal értünk, hogy minket kimenthessen a halálból.
Jézus Krisztus, Élő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön! Ámen.   (S)

Bőségesen árad a kegyelem

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 02. csütörtök

"Akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti, mert Isten nem adja szűkösen a Szentlelket." (Jn 3,31–36)
Jézus feltámadt a halálból és minket is megajánfékozott Szentlelkével, hogy életünk legyen benne, és bőséggel legyen.
Igen Uram, mi is a Te igéidet akarjuk hirdetni és megélni add meg nekünk Szentlelkedet, hogy általa élhessünk! Ámen.   (S)

Az örök élet kulcsa

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 30. kedd

"És amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az Emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen." (Jn 3,7b–15)
Fel sem tudjuk fogni annak a kegyelemnek jelentőségét és nagyságát, hogy a kultúránknak még mindig része a kereszténység, hallhatjuk az Örömhírt és a megváltottak közé tartozhatunk.
Áldala és magasztallak Uram, teljes szívemből és köszönöm, hogy hozzád tartozhatom! Ámen.   (S)