Isten Igazsága

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 29. szerda

„Még sok mondanivalóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra." (Jn 16,12–15)
A Szentlélek ereje képessé tesz minket az Igazság hordozására.
Adj erőt Uram gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok! Ámen.   (S)

A Szentlélek meggyőzi...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 28. kedd

"Amikor eljön a Vigasztaló, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről." (Jn 16,5–11)
A Szentlélek eljött, de vajon a világ meghallja-e szavát? Vagy legalább mi, keresztények számot adunk-e a bűnről, igazságról és ítéletről?
Drága Szentlélek, segíts, hogy távol maradjunk a bűntől, hirdessük az Igazságot, hogy a világ megmenekülhessen az ítélettől! Ámen.  (S)

Ha eljön a Szentlélek

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 27. hétfő

"Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam." (Jn 15,26–16,4a)
A Szentlélek a Vigasztaló, a Bátorító, a Védőügyvéd, az Igazság és Szeretet Lelke, minden teremtmény éltetője.
Jöjj Szentlélek, járj át minket, hogy mi is tanúságot tudjunk tenni Jézus Krisztusról! Ámen.   (S)

Istennel élni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 26. vasárnap

„Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála." (Jn 14,23–29)
Együtt lakni Istennel - ki tudna ennél jobbat ajánlani?
Köszönöm Uram nagylelkű szeretetedet, amellyel átölelsz minket! Igen, a tanításaid szerint akarunk élni! Ámen.   (S)

Adj erőt Uram, gyenge vagyok...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 25. szombat

"Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak." (Jn 15,18–21)
A világ mindig ellent fog állni Jézusnak, mert átjárja a gonosz lélek inspirációja.
Drága Jézus, add meg nekünk Szentlelked erejét, hogy akkor is tanításod szerint éljünk, ha ebből hátrányunk származik, kellemetlenség ér vagy üldöznek minket. Ámen.   (S)

Az engedelmesség gyümölcse

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 24. péntek

„József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van." (Mt 1,18–23)
Szent József engedelmeskedik Istennek. Mária igent mond Istennek, de engedelmeskedik Józsefnek is a Szeretetben. Engedelmességük gyümölcse Jézus, az Emmanuel: Velünk az Isten.
Drága Istenünk, add meg nekünk a szívbéli, örömteli engedelmesség kegyelmét, hogy a mi életünkben is kiformálódják Krisztus élete! Ámen.   (S)

Válasz Isten szeretetére

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 23. csütörtök

„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben!" (Jn 15,9–11)
Isten megmutatta határtalan szeretetét irántunk Jézus Krisztusban. Vajon mi tudjuk-e ezt viszonozni azzal, hogy tanácsai szerint élünk?
Kihez mehetnénk Urunk? Az örök élet igéi nálad vannak! Kérlek segíts, hogy megismerjük, megértsük és megtartsuk parancsaidat! Ámen.   (S)

Akkor bármit kértek

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 22. szerda

"Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok." (Jn 15,1–8)
Istenben élni - ez a legnagyobb feladat és a legnagyobb ajándék az életünkben.
Drága Jézus, bízom benned! Add, hogy akaratodat mindenkor felismerjem és teljesítsem, veled egészen egyesüljek, téged mindenben megdicsőíthesselek! Ámen.   (S)

A Szentlélek jön és tanít

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 20. hétfő

"S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek.” (Jn 14,21–26)
A Szentlélek leszáll, hogy megtanítson minket mindenre - már ha hajlandóak vagyunk tanulni...
Jöjj Szentlélek, taníts minket szeretni és életté váltani mindazt, amire Jézus tanított minket! Ámen.   (S)

Isten békessége

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 21. kedd

„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen!" (Jn 14,27–31a)
Isten békéje szívtől szívig hatol és áldássá teszi az életet.
Drága Istenünk, hozd el a békét ebbe a békétlen világba! Ámen.   (S)

Új parancsot adok

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 19. vasárnap

"Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást!" (Jn 13,31–33a.34–35)
Jézus a búcsúbeszédében még egyszer nyomatékosítja a főparancsot: szeress - és vajon én hogy állok a szeretet parancsával?
Bocsáss meg Istenem, hogy oly sokszor felmentem magam a szeretet parancsa alól! Jöjj Szeretet Lelke, segíts szeretni! Ámen.   (S)