Az engedelmesség gyümölcse

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 24. péntek

„József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van." (Mt 1,18–23)
Szent József engedelmeskedik Istennek. Mária igent mond Istennek, de engedelmeskedik Józsefnek is a Szeretetben. Engedelmességük gyümölcse Jézus, az Emmanuel: Velünk az Isten.
Drága Istenünk, add meg nekünk a szívbéli, örömteli engedelmesség kegyelmét, hogy a mi életünkben is kiformálódják Krisztus élete! Ámen.   (S)

Válasz Isten szeretetére

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 23. csütörtök

„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben!" (Jn 15,9–11)
Isten megmutatta határtalan szeretetét irántunk Jézus Krisztusban. Vajon mi tudjuk-e ezt viszonozni azzal, hogy tanácsai szerint élünk?
Kihez mehetnénk Urunk? Az örök élet igéi nálad vannak! Kérlek segíts, hogy megismerjük, megértsük és megtartsuk parancsaidat! Ámen.   (S)

Akkor bármit kértek

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 22. szerda

"Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok." (Jn 15,1–8)
Istenben élni - ez a legnagyobb feladat és a legnagyobb ajándék az életünkben.
Drága Jézus, bízom benned! Add, hogy akaratodat mindenkor felismerjem és teljesítsem, veled egészen egyesüljek, téged mindenben megdicsőíthesselek! Ámen.   (S)

Isten békessége

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 21. kedd

„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen!" (Jn 14,27–31a)
Isten békéje szívtől szívig hatol és áldássá teszi az életet.
Drága Istenünk, hozd el a békét ebbe a békétlen világba! Ámen.   (S)

A Szentlélek jön és tanít

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 20. hétfő

"S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek.” (Jn 14,21–26)
A Szentlélek leszáll, hogy megtanítson minket mindenre - már ha hajlandóak vagyunk tanulni...
Jöjj Szentlélek, taníts minket szeretni és életté váltani mindazt, amire Jézus tanított minket! Ámen.   (S)

Új parancsot adok

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 19. vasárnap

"Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást!" (Jn 13,31–33a.34–35)
Jézus a búcsúbeszédében még egyszer nyomatékosítja a főparancsot: szeress - és vajon én hogy állok a szeretet parancsával?
Bocsáss meg Istenem, hogy oly sokszor felmentem magam a szeretet parancsa alól! Jöjj Szeretet Lelke, segíts szeretni! Ámen.   (S)

Jézus tettei és a mi tetteink

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 18. szombat

"Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek." (Jn 14,7–14)
Ha hiszünk Jézusnak, akkor tanítását kell követnünk életünkben, hogy tettei is megjelenhessenek tetteinkben.
Uram én hiszek, segíts az én hitetlenségemen! Ámen.   (S)

Út az Atyához

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 17. péntek

„Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” (Jn 14,1–6)
Ha szeretjük az embereket, mindenképp meg kell mutatnunk nekik az üdvösség útját.
Istenem segíts, hogy szavaimmal és tetteimmel tanúságot tudjak tenni Rólad, segítve az embereket, hogy Téged felismerjenek és megszeressenek! Ámen.   (S)

Jézus szavai és az Ítélet napja

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 15. szerda

"A tőlem hirdetett ige ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól beszéltem, hanem az Atya, aki küldött engem, hagyta meg nekem, hogy mit mondjak és mit hirdessek." (Jn 12,44–50)
Nagyon komolyan kell vennünk Jézus szavait, mert azok Isten szavai, az egész világmindenség tartóoszlopai...
Ó Uram, a Te igéd lámpás, utamon a fényforrás! Ámen.   (S)

Jézus befogadása

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 16. csütörtök

"Bizony, bizony, mondom nektek: Aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be; aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki küldött engem.” (Jn 13,16–20)
Jézus nem támogatja a bezárkózást, hanem megnyitja szívünket az emberek felé.
Drága Jézus segíts, hogy embertársainkban felismerjünk és szolgálni tudjunk Téged. Ámen.   (S)

Az Atya és a Fiú

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 14. kedd

"Én és az Atya egy vagyunk.” (Jn 10,22–30)
Igen, Jézus Krisztus valóban tökéletesen Isten és tökéletesen ember, ezért mindenben megért és mindenben segíteni tud minket.
Jézus Krisztus, élő Isten Fia, könyörülj rajtam bűnösön! Ámen.   (S)