Megmentett emberként élni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. július 07. vasárnap

"Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.” (Lk 10,1–12.17–20)
Bűnöket elkövető, megváltott emberek vagyunk...
Köszönöm Uram, hogy kimentettél minket a halál torkából! Segíts, hogy méltón éljünk hivatásunkhoz! Ámen.   (S)

A Szentlélek új bora

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. július 06. szombat

"Új bort sem töltenek régi tömlőkbe: mert így kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkremennek. Az új bor új tömlőkbe való; akkor mindkettő megmarad.” (Mt 9,14–17)
Begyakorolt, de elszürkült vallásosságunkat a mindig új Szentlélek felfrissíti és élettel tölti meg.
Életem Tiéd, én átadom Neked, minden percemet, ezután Veled kezdem el! Ámen.   (S)

Irgalmasságot akarok

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. július 05. péntek

„Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot! Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” (Mt 9,9–13)
Isten irgalmasságát szemlélve megértjük milyen messze távolodott a világ Istentől.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)

Hitük láttára

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. július 04. csütörtök

"Hitük láttára Jézus így szólt a bénához: Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!” (Mt 9,1–8)
Vajon Krisztus elé visszük hitben, bizalomban és szeretetben embertársainkat, egyházunkat és hazánkat?
Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Suzeretet földje! Ámen.   (S)

Boldog, aki hisz

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. július 03. szerda

"Jézus ezt mondta neki: Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!" (Lk 1,39–56)
Tamás belső gyötrődésére Jézus válaszol és látható jelenlétével ajándékozza meg apostolát.
Drága Istenünk, növeld bennünk a hitet és segíts, hogy egészen a Tiéd legyünk! Ámen.   (S)

Egy szó és a Szentlélek

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. július 02. kedd

"Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet." (Lk 1,39–56)
Szűz Máriának egy szava, köszöntése elég volt ahhoz, hogy kiáradjon a Szentlélek és Erzsébet prófétai elragadtatásba essen.
Drága Istenünk, hadd legyünk mi is hiteles Krisztus-hordozók, a Te dicsőségedre és az emberek megmenekülésére! Ámen.   (S)

Élők és holtak

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. július 01. hétfő

Jézus azonban így válaszolt: „Kövess engem, és hagyd a holtakra, hogy eltemessék halottaikat!” (Mt 8, 18-22)
Isten országában van az élet teljessége, azon kívül ami élőnek látszik, az is haldoklik, vagy halott.
Jézus add, hogy hozzád tárjek, veled haljak, veled éljek! Ámen.   (S)

Önismeret nélkül lehetetlen

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 30. vasárnap

"Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse.” (Lk 9,51–62)
Az önismeretben való előrehaladás előre visz minket az Isten-ismeretben is.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)

Hol vannak az igazak?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 28. péntek

"Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre." (Lk 15, 3-7)
De hol vannak az igazak? Én bűnös vagyok és körülöttem is bűnösök élnek...
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)

Ki neked Jézus?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 29. szombat

„Hát ti, kinek tartotok engem?” (Mt 16,13–19)
Jézus ezt kérdezi tőlünk is, és nem csak szavainkkal, de tetteinkkel is jó választ kell adnunk...
Uram Jézus Krisztus, élő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön! Ámen.   (S)

A főparancs

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 27. csütörtök

„Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat." (Mt 22, 34-40)
Isten a Szeretet, az jár Isten útján, aki növekszik a szeretetben...
Jöjj Szentlélek, Szeretet Lelke, hadd lángoljunk az Isten iránti szeretettől, és tégy késszé minket egymást is szeretni! Ámen.  (S)