Legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 16. szombat

"Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszakra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek." (Mt 5,43–48)
Jézus Krisztus tökéletességre hív minket, a Szeretet tökéletességére.
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok... Ámen.   (S)

A tisztító tűzről

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 15. péntek

"Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted." (Mt 5,20–26)
Isten a bíró, a börtön pedig a tisztítótűz, ami rettenetes hely. Itt kell a tisztulás útján járnunk - ahol még sokkal könnyebb -, hogy ettől megmenekülhessünk!
Drága Istenünk, add meg neünk a bűnbánat és megtérés ajándékát, a nagylelkű élet útján vezess minket! Ámen.   (S)

 

Aranyszabály

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 14. csütörtök

"Amit tehát akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez ugyanis a mózesi törvény és a próféták tanítása.” (Mt 7,7–12)
Ha ezt a kriisztusi aranyszabályt betartanánk, egészen más lenne az élet a földön, egyházunkban és hazánkban, családunkban, és a szívünkben is béke és öröm lenne.
Uram, a testvéri szeretetre taníts meg minket! Ámen.   (S)

Jel ennek a nemzedéknek

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 13. szerda

"Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek." (Lk 11,29–32)
Jézus Krisztus élete, tanítása, kereszthalála és feltámadása jel - vajon a mi életünk felmutatja-e ezt a jelet a nemzedékünknek?
Drága Istenünk! Add, hogy szavainkkal és tetteinkkel mindenkor tanúságot tudjunk tenni a Te megváltó művedről és  szeretetedről! Ámen.   (S)

A megbocsátás ereje

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 12. kedd

"Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket.” (Mt 6,7–15)
Amikor megbocsátok, magamat is, haragosomat is szabaddá teszem Isten irgalmas szeretetére.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)

A döntés

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 11. hétfő

Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek! (...) Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek!” Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre." (Mt 25,31–46)
Isten nem árul zsákbamacskát, mindenki tudhatja, mi alapján dől el a végső sorsa.
Drága Jézus! Segíts, hogy leszámoljak önfelmentő hazugságaimmal és egészen a Te tanácsaid szerint éljem az életem! Ámen.   (S)

Egy időre elhagyta

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 10. vasárnap

"Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust." (Lk 4,1–13)
A gonosz lélek újra és újra támad - Jézus Krisztus azonban győzött a gonoszság minden ereje felett és kiváltott minket az uralma alól.
Drága Istenünk! Segíts, hogy a Te győzelmed legyen a mi győzelmünk is! Szabadíts meg minket a gonosztól! Ámen.   (S)

Együtt

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 09. szombat

"Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust."  (Lk 5, 27-32)
Jézus megszólított minket, de vajon mi tudunk-e, merünk-e válaszolni a hívására?
Drága Jézus! Segíts, hogy a veled való kapcsolatot és az együtt töltött időt többre tudjam értékelni mindennél, ami egyébként vonz és fontos számomra! Ámen.   (S)

Az élet paradox igazsága

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 07. csütörtök

"Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt." (Lk 9,22–25)
Nagyon nehéznek tűnik Jézus kérése, hiszen az a "természetes" számunkra, hogy önmagunk vagyunk életünk középpontjában. Valójában azonban csak két lehetőségünk van: vagy Istennek szolgálunk, vagy az ördögnek - nincs semleges terület...
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok! Kérlek segíts... Ámen.   (S)

Szomorkodunk és örülünk

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 08. péntek

„Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.” (Mt 9,14–15)
Bánkódunk, mert Isten rettenetes árat fizetett azért, mert szeret minket - és örülünk, mert Jézus Krisztus kiváltott minket a bűn rabságából, hogy hazatérhessünk Istenhez.
Istenünk add, hogy a nagyböjti időszakban közelebb kerülhessünk hozzád! Erősíts meg Szentlelkeddel, hogy kitarthassunk az úton Veled és hozzád! Ámen.   (S)

Mi látszódjék, és mi ne

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 06. szerda

"Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked." (Mt 6,1–6.16-18)
Nem egyszerű dolog önmagunkat háttérbe szorítani, hiszen arra vágyunk, hogy minket szeressenek, minket ismerjenek el és dicsérjenek. Ha azonban csak ez a belső hajtóerőnk, óhatatlanul elbukunk és elpazaroljuk életünket.
Drága Istenünk! Segíts, hogy cselekedeteinkkel ne magunkat akarjuk felmagasztalni, hanem Téged, és az embereken segíteni. Ámen.   (S)