Naivak a pápai tanács világgazdasági elképzelései?

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 27. csütörtök
Elmész az orvoshoz, mert fáj a hasad, ő pedig megállapítja, hogy megmérgeztek. Azt is kideríti, mikor és hogy történt, milyen fajta méreg volt az – aztán felír még több mérget gyógyszerként – így jellemzi a katolikus Crisis Magazine az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsának új pénzügyi javaslatait.

XVI. Benedek pápa üzenete a 2011. évi missziós világnapra

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 23. vasárnap

„Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket” (Jn 20,21) - A 2000. jubileumi év alkalmából, Tiszteletreméltó II. János Pál a kereszténység új évezredének kezdetén határozottan megerősítette, hogy megújult elkötelezettséggel, „az első keresztények kezdeti lendületével” kell hirdetnünk az evangéliumot mindenkinek (vö. Novo millenio ineunte apostoli levél, 58). Ez a legértékesebb szolgálat, amit az egyház tehet az emberiségnek és minden egyes embernek, aki keresi léte mélyebb értelmét, hogy életét a maga teljességében élje.

Te szerencsétlen Steve Jobs!

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 20. csütörtök

Nemrég halt meg Steve Jobs, az Apple világhírű, sikeres és irigyelt főnöke, sokszoros milliárdos. De ha elolvassuk az alábbi összefoglalót róla - jelleméről -, akkor legenyhébb formában is csak Jézus szavai jutnak eszünkbe: "Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkének kárát vallja"?

„Amikor elterjedt a híre, hogy s..gfej főnökökről írok könyvet, tömegével jöttek oda hozzám az emberek, és mindenki Steve Jobs-os sztorikat mesélt. Nincs még egy ember a Szilícium-völgyben, akitől ennyire félnek a saját munkatársai” – mondta 2008-ban a Fortune magazinnak a Stanford egyetemen vezetéstudományt oktató Robert Sutton professzor No Asshole Rule: Building a Civilized Workplace című könyvének születéséről. Akkoriban persze még nem vonatkozott Jobsra a halottakról jót vagy semmit elv, ami miatt mást sem lehet ma hallani róla, mint hogy géniusz volt, látnok, és korának legnagyobb hatású cégvezetője. Igen, az volt, de nem lehet teljes a képünk róla, míg nem ismerjük meg Steve Jobs sötét oldalát is.

István életművének tűzpróbája

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 18. kedd

Nem volt könny? István király életének utolsó évtizede. A Henrik halála után trónra kerül? II. Konrád német-római császár több évnyi viszálykodás után megtámadta az országot. Sikerült ?t kiverni és a következ? évben békét kötöttek. Ebben az évben azonban vadászbalesetben meghalt István fia Imre herceg, akit királynak nevelt és aki a seregei f?vezére volt. (Egyes feltevések szerint Imre merénylet áldozata lett. Az biztos, hogy halála nagyon jól jött Konrádnak, mert így kihalt a Konrádot megel?z? bajor uralkodóház, és Istvánnak már nem lehetett jogcíme a német trónra.)

Elvesztett háborúk és nemzeti illúziók

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 17. hétfő

Deák István, a Columbia University New York történészprofesszora Semjén Zsolt Trianonra emlékez? mondatai kapcsán emlékeztet azokra a tényekre, melyek az Osztrák-Magyar Monarchia els? világháborús vereségéhez és a történelmi Magyarország felbomlásához vezettek.  

Az egyháznak szüksége van az új evangelizátorokra

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 14. péntek
"Új életstílust kell találni a keresztények számára, amelyben mélyen megélik saját identitásukat és ugyanakkor tiszteletben tartját a másikat; mélyen megélik az egyházhoz és a keresztény közösséghez tartozásukat, ugyanakkor készek arra, hogy nem sz?n? lelkesedéssel és örömmel találkozzanak az emberekkel, mindenkivel." - Október 15-én és 16-án az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke, Rino Fisichella érsek vezetésével rendezik meg azt a vatikáni találkozót, amelynek címe: Új evangelizátorok az új evangelizációért – Isten Igéje egyre szélesebb körben terjed...

Mivel kísérti a gonosz lélek a templomba járó keresztényeket?

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 16. vasárnap

Egy ember, aki egy vasárnap reggel a templomba igyekezett, nagyon meg volt lepve, amikor az ördögöt a templom ajtó közelében találta. - Mit csinálsz te itt? – kérdezte meglepetéssel.

- Éppen úgy megyek a templomba, mint ti – felelte a sátán. – Hiszen az emberek azért járnak oda, hogy ellenem imádkozzanak és prédikáljanak, ki védelmezne hát engem, ha magam nem lennék ott?

 - És hogyan védelmezed magadat? – kérdezte erre a templomba járó.

Boldog és boldogtalan országok

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 14. péntek

Közzé tették az OECD-országok állampolgárainak boldogságindexét: kiderült, hogy a dánok a legboldogabbak. A leggyengébben hazánk és Portugália teljesített – a magyaroknál a fejlődő országok lakói is boldogabbak.

Három új kutatási eredmény a várandósságról

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 11. kedd

Amerikai kutatók kapcsolatot mutattak ki a nagyvárosi szennyezett levegő és a koraszülések gyakorisága között. Egy ausztrál kutatás szerint a kismama várandósság alatti dohányzása nem csak a gyermek asztma és allergia kockázatát növeli, a zsíranyagcseréjére is kihat. Ugyancsak ausztrál kutatás szerint a szülés utáni depresszió kialakulása szoros kapcsolatban áll az anya kialvatlanságával.

A magyar történelem Thermopülei csatája

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 14. péntek

Mi nem vagyunk háború-pártiak és nem akarunk felmagasztalni semmilyen háborús eseményt. Most mégis közzétesszük ezt az írást, amely a hősies kitartás szép példájáról szól. Szükségünk van ugyanis nekünk is erre a kitartásra, a szeretet hősies gyakorlására és nem csak egyéni, de közösségi - hazaszeretet - értelemben is:

A Szeretetláng Lelkinapló a megpróbáltatásokról és az új Pünkösdről

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 10. hétfő

Kindelmanné Erzsébet asszony által lejegyzett Szeretetláng Lelkinaplóban 1963. március 24-nél olvashatjuk ezt:

"S közben (Jézus) sokat beszélt nekem a kegyelmi időről és a Szeretet Lelkéről. Ez szinte olyan lesz, mint az első Pünkösd, mely elárasztja Szent Lelkével, Szent Lelkének erejével a Földet, és ez a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség, ez mind a Szent Szűzanya kegyelmi hatásának kiáradása. (...) Az emberiség lelkében a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitbe vetett bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik."