Megható történet válásról és házasságról

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. november 07. hétfő
..."Amikor aznap este hazaértem, a feleségem felszolgálta a vacsorát, megfogtam
a kezét és azt mondtam, "Szeretnék valamit elmondani". Ő leült és
csendben evett. Megint láttam a fájdalmat a szemében.
Hirtelen nem tudtam, hogyan nyissam ki a számat. De muszáj volt vele
tudatnom, min gondolkodtam. El akarok válni. Hoztam fel a témát nyugodtan.
Nem tűnt idegesnek a szavaim hatására, helyette inkább lágyan megkérdezte,
miért?

Ivanka tanúságtétele Medjugorjéról

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. november 07. hétfő

2011. októberében Medjugorjéban az egyik látnok, Ivanka Ivanković-Elez beszélt a zarándokoknak a kezdeti időkről és a hivatásukról. A tanúságtétel itt olvasható:

Mit él át, aki ma habitusban evangelizál a „pogány” Angliában?

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. november 05. szombat

Olyan itt élni, mint az ?skeresztényeknek lehetett a pogány Rómában” – mondta el a CNA-nak Jacinta Pollard n?vér, a leedsi klarissza közösség elöljárója, aki az USA-ban folytatott szerzetesi tanulmányai végeztével tért vissza Angliába, hogy hazájában evangelizáljon. A New York-i ferences provinciához tartozó angliai közösség öt n?vérének átlag életkora 30 év.

Vajúdó világ - 780 ezren haltak meg a földrengések miatt tíz év alatt

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. november 04. péntek

Kétmilliárd embert érintettek közvetlenül a földrengések az elmúlt évtizedben, 780 ezer ember halt meg. A haiti földrengés követelte a legtöbb áldozatot, a 2004-es cunami a második, a 2008-as szecsuáni földrengés a harmadik a halálos listán. A tanulmány alapján minden halottra körülbelül három sebesült jutott.

Agglegényország lesz Kína és India?

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 30. vasárnap

Szakértők attól tartanak, hogy amikor a Föld népessége eléri a hétmilliárdot, a nemek közötti egyenlőtlenség miatt agglegényországok jönnek létre, ahol ádáz harc dúl majd a feleségért. Egyelőre nem ismeretesek, milyen következményekkel jár majd a Christophe Guilmoto francia demográfus által „aggasztó elférfiasodásnak” nevezett jelenség a szelektív terhesség-megszakítás jellemezte országokban, mint India és Kína. Sok szakértő viszont úgy véli, hogy ötven éven belül a nőhiánynak ugyanolyan láthatatlan, de létező hatása lesz a társadalomra, mint az általános felmelegedésnek.

Benedek pápa: a keresztények legyenek a béke eszközei

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 30. vasárnap

„Add meg a zaklatott emberiség számára az igazi béke ajándékát” – ezekkel a szavakkal fohászkodott az Úrhoz XVI. Benedek a világ békéjéért és az igazságosságért. „Aki Isten felé közeledik, az a békét építi, és aki a békét építi, Isten felé közeledik.” Ezért az assisi találkozón nem pusztán a különböző vallások képviselői vesznek részt, hanem jelen lesznek nem hívők is. Szentbeszédében a pápa a Zakariás próféta könyvéből vett idézethez fűzte szavait (Zak 9,9-10).

Egy terjedő áltudományos gyógymódról

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 28. péntek

Az Új Germán Medicina egy 1981-ben megjelent áltudományos, alternatív gyógymód. 2003 óta regisztrált védjegy. Ez a gyógymód eddig igen sok (minimum 140) bizakodó rákbeteg halálát okozta. Az Új Germán Medicinát Ryke Geerd Hamer találta fel, akit sok európai országban üldöztek már azért, mert illegálisan próbált betegeket gyógyítani.

Naivak a pápai tanács világgazdasági elképzelései?

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 27. csütörtök
Elmész az orvoshoz, mert fáj a hasad, ő pedig megállapítja, hogy megmérgeztek. Azt is kideríti, mikor és hogy történt, milyen fajta méreg volt az – aztán felír még több mérget gyógyszerként – így jellemzi a katolikus Crisis Magazine az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsának új pénzügyi javaslatait.

Te szerencsétlen Steve Jobs!

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 20. csütörtök

Nemrég halt meg Steve Jobs, az Apple világhírű, sikeres és irigyelt főnöke, sokszoros milliárdos. De ha elolvassuk az alábbi összefoglalót róla - jelleméről -, akkor legenyhébb formában is csak Jézus szavai jutnak eszünkbe: "Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkének kárát vallja"?

„Amikor elterjedt a híre, hogy s..gfej főnökökről írok könyvet, tömegével jöttek oda hozzám az emberek, és mindenki Steve Jobs-os sztorikat mesélt. Nincs még egy ember a Szilícium-völgyben, akitől ennyire félnek a saját munkatársai” – mondta 2008-ban a Fortune magazinnak a Stanford egyetemen vezetéstudományt oktató Robert Sutton professzor No Asshole Rule: Building a Civilized Workplace című könyvének születéséről. Akkoriban persze még nem vonatkozott Jobsra a halottakról jót vagy semmit elv, ami miatt mást sem lehet ma hallani róla, mint hogy géniusz volt, látnok, és korának legnagyobb hatású cégvezetője. Igen, az volt, de nem lehet teljes a képünk róla, míg nem ismerjük meg Steve Jobs sötét oldalát is.

XVI. Benedek pápa üzenete a 2011. évi missziós világnapra

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 23. vasárnap

„Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket” (Jn 20,21) - A 2000. jubileumi év alkalmából, Tiszteletreméltó II. János Pál a kereszténység új évezredének kezdetén határozottan megerősítette, hogy megújult elkötelezettséggel, „az első keresztények kezdeti lendületével” kell hirdetnünk az evangéliumot mindenkinek (vö. Novo millenio ineunte apostoli levél, 58). Ez a legértékesebb szolgálat, amit az egyház tehet az emberiségnek és minden egyes embernek, aki keresi léte mélyebb értelmét, hogy életét a maga teljességében élje.

István életművének tűzpróbája

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2011. október 18. kedd

Nem volt könny? István király életének utolsó évtizede. A Henrik halála után trónra kerül? II. Konrád német-római császár több évnyi viszálykodás után megtámadta az országot. Sikerült ?t kiverni és a következ? évben békét kötöttek. Ebben az évben azonban vadászbalesetben meghalt István fia Imre herceg, akit királynak nevelt és aki a seregei f?vezére volt. (Egyes feltevések szerint Imre merénylet áldozata lett. Az biztos, hogy halála nagyon jól jött Konrádnak, mert így kihalt a Konrádot megel?z? bajor uralkodóház, és Istvánnak már nem lehetett jogcíme a német trónra.)