Kilenced hazánkért és a választásokért - 5. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. április 03. kedd

Úristen! Igazság kútfeje, kegyelem kimeríthetetlen forrása, ki parancsolataidról megfeledkezett népedet néhanapján a szolgaság jármával sújtod, hogy megtörvén gôgjét, amint a büntetésben igazságot adtál, a megbocsátásban újból kegyelmet nyújts neki: bevalljuk, Uram, ôseink nyughatatlanságát, beismerjük mindennapi vétkeinket, amelyekkel ellened támadván, valóban megérdemeljük ostorodat.

Kilenced hazánkért és a választásokért - 4. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. április 02. hétfő

A te kezedben van szívünk, Uram,
Döfd át szereteted nyilával,

Kilenced hazánkért és a választásokért - 3. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. április 01. vasárnap

Mennyei Atyánk! Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat előtted és az emberek előtt. Kérlek segíts, hogy bûneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat.

Kilenced hazánkért és a választásokért - 2. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. március 31. szombat

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy áldd meg hazánkat: a felnőtteket és gyerekeket, gazdagokat és szegényeket, magyarokat és minden nemzetiséget, férfiakat és nőket egyaránt! Kérünk, szabadíts meg minden bűntől: lopástól, rablástól, gyilkosságtól, hamis vallásoktól, abortusztól, csalóktól és szélhámosoktól, a bűnök és hamis szabadság prófétáitól, a gyűlölet és viszály embereitől! Ajándékozz nekünk jó vezetőket az élet minden területén, ments meg minket a széthullástól és hozd el a megújulást! Köszönjük Uram, hogy szeretsz minket és velünk vagy minkdenkor! Ámen.

Kilenced hazánkért és a választásokért

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. március 30. péntek

Kilencedet kezdünk hazánkért és a választások Isten akarata szerinti megvalósulásáért. Minden nap felteszek ide egy imát, kérlek benneteket, imádkozzátok ti is, mert a közös ima nagyon nagy erejű és sok kegyelmet kiesd Istentől népünknek!

Felekezetközi imaszövetség hazánkért

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. március 26. hétfő

"Mi, különböző felekezetekből való keresztények, álljunk egységben Isten elé országunkért! Hiszen ha egy szívvel-lélekkel kiáltunk az Úrhoz, meghallgat minket. Arra hívunk benneteket, hogy lélekben hordozzuk együtt Magyarországot, vigyük Jézus trónja elé a választásokig! Imádkozzunk, hogy Isten nagy dolgokat tudjon véghez vinni a magyar nép életében, a szívünkben, gondolkodásunkban és a kapcsolatainkban.

Krisztus győzelmes keresztútja

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. február 16. péntek

Nagyböjti idő pénteki napjain a hívek hagyományosan keresztúti ájtatosságot végeznek. Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a "Krisztus győzelmes keresztútját" - keresztút, ahogy talán még sohasem gondoltad végig:

Köszönöm!

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. január 22. hétfő

Kedves Testvérek!

Hálás szívvel köszönöm, hogy imádkoztatok hazánkért és nemzetünkért január 18-án, Szent Margit ünnepén, az Imanapon Hazánkért. Bevallom, meglepődtem, milyen sokan kértek még mindig imafüzeteket, jelezték előre és/vagy utólag, hogy megtartják ezt az imanapot. Én épp elég csüggedt és erőtlen állapotban voltam, meg aztán - békaperspektíva! -, egyházközségünkben annyi imaközösség van (és most még a Szentségimádás iskolája is elkezdődött), hogy úgy gondoltam, talán már nem is szükséges erőltetni ezt a régi (2004-ben kezdődött) dolgot. De ti rám cáfoltatok és ez nagy örömmel tölt el! Kalandra fel!

Imádkozom értetek és imáitokba ajánlom magunkat és az egész szolgálatunkat - hogy hazánk a Szeretet földje legyen!

Bizalommal: Sipos Gyula

Szent István örökségét folytatva

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2017. augusztus 20. vasárnap

Nem tagadhatjuk, hogy sok hasonlóság van István kora és a mi korunk között. Európa egy vérzivataros évszázadon van túl és a Kárpát-medencében ma sincs béke és egyetértés. A magyar nemzet hivatása azonban ma is az, hogy békességszerző és békesség-hordozó legyen itt, miként Szent István idejében, példájául egész Európának.

Imanap hazánkért levél 2018

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. január 09. kedd

Kedves Testvérek!

A kommentátorok szerint, amikor Illés próféta a pusztába menekülése után, Isten kérdésére ezt válaszolta: „Nagyon buzgólkodtam az Úrért, a Seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerontották oltáraidat, megölték prófétáidat karddal, egyedül én maradtam meg, s most nekem is életemre törnek, hogy elvegyék” (1Kir 19, 10) – akkor nagy hibát, sőt bűnt követett el. Ugyanis Isten előtt nem vádolnia kellett volna a népet, hanem közbenjárnia értük…

Sípos (S) Gyula: XXI. századi királytükör

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2017. augusztus 19. szombat

Előzetes megjegyzés
A félreértések elkerülése végett: ez egy szépirodalmi alkotás és nincs semmilyen titkos, propagandisztikus célja. Nem akar a királyság, mint államforma mellett érvelni. Nem nosztalgiázik és nem álmodozik. Megírásával egyetlen célom volt: elénk rajzolni egy jó keresztény vezető képét és példát adni mindannyiunknak, hogyan éljünk és milyen úton járjunk. Én minden nap imádkozom, hogy Isten adjon nekünk jó vezetőket, emelje fel az Ő embereit az élet minden területén: a politikai, kulturális, vallási (stb.) életben egyaránt. Ha az alábbi írás segít nekünk a saját életünk megjobbításában és jó vezetőik kiválasztásában, már elérte a célját.